ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาสังขะ

นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (ผอ.กปภ.ข.8) พร้อมด้วย นายจีระศักดิ์ เงยวิจิตร ผู้อำนวยการกองแผนและวิชาการ (ผอ.กผว.8) และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาสังขะ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2552 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ และสอบถามถึงปัญหาในด้านการดำเนินงานของพื้นที่เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงได้ร่วมประชุมกับผู้จัดการ ปรึกษาหารือ และตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ในการปรับปรุงระบบผลิตของ กปภ.สาขาสังขะ เพื่อแก้ไขปัญหากำลังผลิตที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้น้ำ เนื่องจากจำนวนผู้ใช้น้ำมีปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีนายสุรพล ชัยสนาม ผจก.กปภ.สาขาสังขะ พร้อมด้วย หัวหน้างาน และพนักงานคอยให้การต้อนรับ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ