กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 

      เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ. สาขารัตนบุรี ได้มอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ.  จำนวน ๕๐ โหล (๖๐๐ ขวด) ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อ.รัตนบุรี ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยมีนายอำเภอรัตนบุรี นายวัชรินทร์  รัตนบรรณกิจ   เป็นผู้รับน้ำดื่ม  ณ ที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและตอบแทนสังคมไปพร้อมๆกับการ สร้างความเจริญอย่างยั่งยืนให้แก่สังคม และองค์กรต่อไปในอนาคตที่ทุกสาขาได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพด้านการบริการและคุณภาพน้ำ


ข่าวอื่นๆ