กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสีย

 

           เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี พร้อมด้วยพนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด  ได้ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว ณ หน่วยบริการท่าตูม จ.สุรินทร์ ในช่วงเวลากลางคืน  จากการสำรวจพบท่อแตกรั่วจำนวน ๑๐ จุด  ซึ่งผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรีได้สั่งให้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนท่อที่แตกรั่วทันที ทั้งนี้เพื่อสร้างความพึ่งพอใจให้แก่ผู้ใช้น้ำและเป็นการลดน้ำสูญเสียของหน่วยบริการท่าตูม

 


ข่าวอื่นๆ