กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมออกตรวจสอบ ห่วงใย ใส่ใจลูกค้ารายใหญ่

 

       นายสุวิทย์  จันทรุก ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ  ร่วมด้วยหัวหน้างานผลิต  และพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรม ออกตรวจสอบ  ห่วงใย  ใส่ใจลูกค้ารายใหญ่ โดยออกตรวจสอบ  ติดตาม  และตอบข้อซักถามในการใช้น้ำประปาที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  เมื่อวันพุธที่  ๑๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔  ซึ่งนอกจากจะได้รับรู้ถึงปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ จากผู้ใช้น้ำแล้ว  ยังเป็นโอกาสอันดีที่ กปภ.สาขศรีสะเกษ จะได้แสดงออกถึงความรู้สึก ห่วงใยด้วยการเอาใจใส่ต่อผู้ใช้น้ำ  พร้อมทั้งรับฟังปัญหา  ข้อเสนอแนะของผู้ใช้น้ำเพื่อนำกลับไปปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


ข่าวอื่นๆ