กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานวันปิยมหาราช

ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ กล่าวว่า การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ (กปภ.สาขาศรีสะเกษ) นำโดยนางสอางค์ กาญจนวาศ หัวหน้างานอำนวยการ (ผู้แทน ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ) และคณะ ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 โดยร่วมกับส่วนราชการต่างๆ และรัฐวิสาหกิจในพื้นที่ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และถวายราชสดุดี ในวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ