กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน

 

   เมื่อไม่นานมานี้นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำทีมหัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาครบ ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ เขตพื้นที่ให้บริการน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดยกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการให้บริการตรวจสอบมาตรวัดน้ำและระบบจ่ายน้ำ ภายในบ้าน  ค้นหาและซ่อมแซมท่อรวมถึงอุปกรณ์ประปาภายในบ้าน รับเรื่องราวร้องเรียน และให้คำแนะนำเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประปา ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความใส่ใจต่อผู้ใช้น้ำเพื่อเสริมความสัมพันธ์และสร้างความผูกพันภักดีต่อ กปภ. ซึ่งได้มีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง  โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก กปภ.ทุกสาขา  รวมถึงได้รับผลตอบรับที่ดีจากผู้ใช้น้ำ ดังนั้น กปภ.จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษามาตรฐานด้านการบริการให้ควบคู่ไปกับด้านคุณภาพน้ำเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพต่อไป


ข่าวอื่นๆ