กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่

 

    เมื่อไม่นานมานี้ นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียน  พร้อมด้วยให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการในการวางแผนสร้างระบบส่งจ่ายน้ำภายในองค์กร ณ โรงพยาบาลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี  จังหวัดสุรินทร์  ซึ่งถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง กปภ. กับผู้ใช้น้ำรายใหญ่ให้มีความผูกพันภักดีมากยิ่งขึ้น  ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรในการให้บริการแก่ประชาชน  ทั้งนี้ กปภ.สาขารัตนบุรีจะดำเนินกิจกรรมในดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ใช้น้ำเกิดพึงพอใจกับการให้บริการตลอดไป


ข่าวอื่นๆ