กปภ.สาขารัตนบุรีได้ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา

 

        เมื่อไม่นานมานี้ นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรีมอบหมายให้หัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยาเขตจังหวัดศรีสะเกษ  ในโอกาศเข้าศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปาของ กปภ.สาขารัตนบุรี เพื่อประกอบการเรียนการสอน ในรายวิชา อนามัยและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ และทักษะในด้านการผลิตน้ำประปานำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข อีกทั้งเป็นการปลูกฝังเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้รู้จักขั้นตอนและระบบผลิตน้ำประปาอย่างถูกวิธีต่อไป


ข่าวอื่นๆ