ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ เร่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โ

นายสืบศักดิ์ แจ่มใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (ผช.กปภ.ข.8) ได้รับมอบหมายจาก นายเอกชัย อัตถกาญน์นา ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 (ผอ.กปภ.ข.8) ให้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เพื่อติดตามเพื่อติดตามผลการดำเนินงานการเร่งรัดหนี้ค้างชำระ , ติดตามดูโครงการลดน้ำสูญเสีย , ติดตามดูผลประกอบการในด้านต่างๆ และสอบถามถึงปัญหาในด้านการดำเนินงานของพื้นที่เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงได้ร่วมประชุมปรึกษาถึงนโยบายในด้านการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอนุพันธ์ เกตุสิริ ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วย หัวหน้างาน คอยให้การต้อนรับ และร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ