กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา การประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 33 ปี

     เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ กปภ.สาขารัตนบุรีนำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการกปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน  พนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้ร่วมกันทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา การประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 33 ปี ที่จะมาถึงในวันที่๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างกำลังใจแก่พนักงานทุกท่านให้มีหลักยึด เหนี่ยวในการทำงานเพื่อนำพา กปภ.สู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศต่อไป


ข่าวอื่นๆ