กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมใจปรับภูมิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๓๓ ปี

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี นำโดย นายไมตรี เขตตะ ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้างาน พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ร่วมมือกันทำความสะอาด ตัดหญ้า ตกแต่งต้นไม้  บริเวณรอบสำนักงาน  รวมถึงทำความสะอาด และทาสีแท่นบูชาพระแม่ธรณีวิสุทธิสักขีบารมีธำรงชล ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพนักงาน กปภ. ให้งดงาม  ทั้งนี้เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารสำนักงานให้สวยงามในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๓๓ ปี อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมาน สามัคคี ในการร่วมมือทำงานเป็นหมู่คณะ  เพื่อการก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล  ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน  และบริการที่เป็นเลิศ


ข่าวอื่นๆ