กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน

เมื่อไม่นานมานี้ นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ ร่วมด้วย หัวหน้างาน  พนักงาน  และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามโครงการ เติมใจให้กัน ประจำปี ๒๕๕๕ ณ ตำบลโพนข่า อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  โดยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้และตอบข้อซักถามเกี่ยวกับระบบประปา  แสดงการทดสอบคุณภาพน้ำประปา  รับคำร้องขอติดตั้งน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำรายใหม่  ตรวจสอบและซ่อมแซมระบบประปาภายในบ้านที่ชำรุดเสียหายโดยไม่คิดค่าบริการ และแจกแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้น้ำตามโครงการ beautified pwa  เป็นต้น  ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวถือเป็นการทำงานเชิงรุกเพื่อเข้าถึงลูกค้าอย่างแท้จริงซึ่งกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว กปภ.ทุกสาขาได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าผู้ใช้น้ำได้อย่างตรงตามเป้าหมายต่อไป


ข่าวอื่นๆ