กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน

เมื่อไม่นานมานี้ นายสุวิทย์  จันทรุกขา  ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ในวาระที่มีพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ อีกทั้งเป็นการอบรมเยาวชนในระหว่างปิดภาคเรียนให้ได้มีโอกาสศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนในทาง พระพุทธศาสนา และนำไปใช้กับชีวิตประจำวัน และจะได้ห่างไกลจากยาเสพติด รวมถึงมีความกตัญญูกตเวทิตารู้จักบุญคุณบิดามารดา ซึ่งจัดขึ้น ณ วัดบ้านเอก ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ โดย กปภ.สาขาศรีสะเกษได้ถวายผ้าไตรและบริจาคเงินสมทบโครงการฯ จำนวนเงิน ๓,๐๐๐ บาท พร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. จำนวน ๑๖ โหล ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวเป็นการแสดงความมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน(CSR)และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอีกด้วย


ข่าวอื่นๆ