กปภ.สาขาสังขะ ล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ หน่วยบริการกาบเชิง

      เมื่อไม่นานมานี้ นายบรรจง เทพเกษตรกุล ผู้จัดการ กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกับพนักงานในสังกัด ดำเนินการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำรวมถึงทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของโรงกรองน้ำขนาด ๕๐ ลบ.ม./ชม. ที่หน่วยบริการกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้ใช้ใช้น้ำประปาในช่วงฤดูแล้ง และเป็นการสานต่อนโยบายของ กปภ.ข.๘ ตามโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี Clean Water Good Plant ที่ กปภ.ข.๘ ซึ่งได้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.๘ ทุกแห่งได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรชั้นนำระดับสากล ที่ให้บริการน้ำประปาด้วยมาตรฐาน และบริการที่เป็นเลิศ


ข่าวอื่นๆ