ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ

           เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕  นายสงบ รัตนสุวรรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ โดยมี นายบรรจง  เทพเกษตรกุล ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ การตรวจเยี่ยมดังกล่าวเพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้พนักงานได้นำไปปฏิบัติ   พร้อมทั้งสอบถามถึงปัญหาในด้านการดำเนินงานของพื้นที่ เพื่อวางแผนรับมือและแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป


ข่าวอื่นๆ