ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พบผู้ใช้น้ำ ชี้แจงปัญหาน้ำไม่ไหลในพื้นที่ อ.สนม จ.�

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 กปภ.สาขารัตนบุรี นำโดยนายบรรจง เทพเกษตรกุล รักษาการผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี ได้เดินทางลงพื้นที่ที่หน่วยบริการสนม เพื่อร่วมเข้าชี้แจงปัญหากรณีน้ำประปาไม่ไหลติดต่อกันหลายวัน ให้กับนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสนม และคณะผู้บริหารของเทศบาลและชาวบ้านหมู่ 3 ได้รับทราบถึงปัญหา และสาเหตุที่แท้จริง รวมถึงทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำเพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และขออภัยสำหรับผลกระทบและความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นด้วย ซึ่งภายหลังจากการชี้แจงและทำความเข้าใจแล้วทำให้ผู้ใช้น้ำต่างพึงพอใจ และขอบคุณที่ผู้จัดการ กปภ.สาขารัตนบุรี เอาใจใส่ในความเดือดร้อนของผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ซึ่งการชี้แจงในครั้งนี้ได้เดินทางลงชี้แจงกับผู้ใช้น้ำ ภายในงานมอบที่ดินของนางทองมี เหล่าสกุล ให้กับเทศบาลตำบลสนม อ.สนม จ.สุรินทร์ / ข่าวโดย งานลูกค้าสัมพันธ์ กองระบบจำหน่าย การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8


ข่าวอื่นๆ