ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขารัตนบุรี

           เมื่อไม่นานมานี้ นายสงบ รัตนสุวรรณ์ ผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี โดยมี นายไมตรี  เขตตะ ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับ  การตรวจเยี่ยมดังกล่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งมอบนโยบายการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้พนักงานได้นำไปปฏิบัติ รวมถึงสอบถามถึงปัญหาในด้านการดำเนินงานของพื้นที่ ทั้งนี้ ท่านผู้อำนวยการการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ได้ตรวจสอบระบบผลิตของโรงกรองน้ำรัตนบุรี  และโรงกรองน้ำหน่วยบริการท่าตูม พร้อมให้คำแนะนำและแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ


ข่าวอื่นๆ