กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ

          เมื่อไม่นานมานี้ นายสุวิทย์  จันทรุกขา ผู้จัดการ กปถ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมด้วย หัวหน้างาน  พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ   ณ  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ  อำเภอเมือง  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้าง  ลูกจ้าง  ประชาชน  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจและเอกชนทุกภาคส่วน และเป็นกิจกรรมที่แสดงการมีส่วนร่วมกับสังคมและชุมชน (CSR)  โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน  จับสลากมอบของที่ระลึกแก่ผู้ไปร่วมงาน  และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  


ข่าวอื่นๆ