ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา อุบลราชธานี

 1. กปภ.สาขายโสธรเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จังหวัดอุบลราชธานี / 2019-10-22
 2. เพราะเรา ชาว กปภ.ข.๘ พร้อมที่จะก้าวข้ามภัยน้ำท่วมอุบลราชธานีไปด้วยกัน / 2019-10-16
 3. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 ลงพื้นที่ต่อเนื่องตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขระบบประปาฟื้นฟูหลังน้ำลด บริเวณชุมชนวังสว่าง / 2019-10-10
 4. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ ให้บริการน้ำดื่มประชาชนในโอกาสนายกรัฐมนตรีเยี่ยมประชาชนประสบภัยน้ำท่วมชุมชนหนองกินเพล / 2019-09-19
 5. กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม รวมน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๒ / 2019-09-11
 6. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ ตัวแทนจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2019-08-05
 7. กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ประหยัดน้ำตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่าสถานีรถไฟอุบลราชธานี / 2019-07-12
 8. กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมร่วมทำดีบริจาคโลหิต โครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ” ร่วมกับสำนักงานเหล่ากาชาด จ.อุบลราชธานี / 2019-05-02
 9. กปภ.ข.๘ มอบน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. กิจกรรม “งานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๒” / 2019-04-29
 10. กปภ.ข.๘ และกปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ ๗ บันทึกเทปรายการ “มองอีสาน ผ่าน NBT” / 2019-03-06
 11. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา จากวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร / 2019-03-04
 12. กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับคำร้องติดตั้งประปาใหม่จากประชาชนในพื้นที่ห่างไกล / 2019-02-12
 13. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่ 2562 หน่วยงาน ผู้ใช้น้ำรายใหญ่ และสื่อมวลชน / 2019-01-15
 14. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนของขวัญกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 / 2019-01-14
 15. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีมอบของขวัญปีใหม่ 2562 ให้ชาวอุบลราชธานี / 2019-01-04
 16. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day อุบลราชธานีสะอาด.รับแสงใหม่ก่อนใครในสยาม / 2018-12-24
 17. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม bike อุ่นไอรัก 2561 / 2018-12-11
 18. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา พฤศจิกายน 2561 / 2018-11-15
 19. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.เขต 8 เข้าร่วมประชาคมการถ่ายโอนกิจการประปา อบต. และประปาหมู่บ้าน สู่การประปาส่วนภูมิภาค / 2018-10-26
 20. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 2561 / 2018-10-24
 21. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8 เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ / 2018-10-16
 22. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ 4 ปี 2561 / 2018-09-06
 23. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสตึก และ กปภ.สาขาศีขรภูมิ ในการศึกษาดูงาน การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) / 2018-08-23
 24. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2561 / 2018-08-22
 25. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2018-08-14
 26. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข. 8 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ / 2018-07-24
 27. ผอ. กปภ. เขต ๘ ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี ครั้งที่ ๕ / 2018-06-27
 28. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมโครงการหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ / 2018-06-19
 29. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 2 ปี 2561 / 2018-06-14
 30. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวัน ต้นไม้ประจำปีของชาติ และวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2561 / 2018-06-12
 31. กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา / 2018-06-11
 32. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า / 2018-06-08
 33. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสภากาแฟอุบลราชธานี เวทีอุบลฮักแพง สานแรง ร่วมใจ / 2018-06-08
 34. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 / 2018-05-15
 35. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2018-05-09
 36. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมแจกน้ำดื่มในงานประเพณีวันสงกรานต์และวันปีใหม่ไทย ปี 2561 / 2018-05-07
 37. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสืบสานสงกรานต์ไทย รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ประจำปี ๒๕๖๑ / 2018-04-24
 38. ผอ.กปภ.ข.8 ร่วมประชุมคณะทำงานควบคุมกำกับการทำงานลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2018-04-23
 39. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับ รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2018-03-28
 40. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เปิดการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการผ่าน QR Code / 2018-03-26
 41. กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบถังบรรจุน้ำพร้อมฐานเพื่อน้อง / 2018-03-21
 42. กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดกิจกรรมให้ความรู้ อปท.โครงการประปาเพื่อประชารัฐ / 2018-03-16
 43. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทบทวนการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน ๒๕๖๑ / 2018-03-14
 44. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2018-03-07
 45. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีประชุมคณะทำงานควบคุมกำกับการดำเนินการลดน้ำสูญเสีย ครั้งที่ 2 / 2018-03-06
 46. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสุรินทร์ ยโสธร มุกดาหาร ดูงาน GECC / 2018-02-23
 47. กปภ.สาขาสุรินทร์เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2018-02-15
 48. กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบของขวัญปีใหม่แก่ประชาชนใน โครงการประปาเพื่อประชารัฐ และจัดกิจกรรม / 2018-02-13
 49. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 3 ปี 2561 / 2018-02-12
 50. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ในการศึกษาดูงาน การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) / 2018-02-09
 51. ผอ. กปภ. เขต ๘ ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2018-01-25
 52. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2561 / 2018-01-23
 53. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหน่วยงานราชการและสื่อมวลชน ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018-01-11
 54. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 2 ปี 2561 / 2018-01-10
 55. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 / 2018-01-04
 56. กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับคำร้องติดตั้งประปาใหม่จากประชาชนในพื้นที่ห่างไกล / 2017-12-29
 57. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนงานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561 / 2017-12-12
 58. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมโครงการส่งเสริมประเพณีทำบุญตักบาตร และถวายดอกบัวทุกวันอาทิตย์เพื่อเป็นพุทธบูชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 / 2017-12-08
 59. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / 2017-12-06
 60. กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบน้ำดื่มแก่ผู้ปฏิบัติงาน ปรับปรุงภูมิทัศน์จัดระเบียบสายไฟ และสายเคเบิ้ล / 2017-11-23
 61. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ Big Cleaning Day ฟื้นฟูหลังน้ำลด / 2017-11-15
 62. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา เพื่อสร้างความพึงพอใจ / 2017-11-09
 63. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม งาน ทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ถิ่นอุบล คนมีธรรมปีที่ 9 / 2017-11-07
 64. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมแจกน้ำดื่มพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / 2017-11-06
 65. กปภ.สาขาอุบลราชธานี วางพวงมาลาถวายสักการะ วันปิยมหาราช 2560 / 2017-11-01
 66. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2560 / 2017-10-30
 67. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมประชุมสัญจรระดับตำบลพร้อมให้บริการแบบเชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล / 2017-10-19
 68. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต / 2017-10-18
 69. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1ประจำปี 2561 / 2017-10-10
 70. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีคนใหม่ / 2017-10-09
 71. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย / 2017-10-04
 72. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2017-09-11
 73. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ส่งมอบดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-09-05
 74. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ / 2017-08-31
 75. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประชุมเปิดการตรวจสอบภายใน ประจำปี 2560 / 2017-08-24
 76. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี / 2017-08-23
 77. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในงาน 31 ปี สปข.2 สื่อสารสร้างสุขสู่ปวงชน / 2017-08-22
 78. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2560 / 2017-08-21
 79. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะพร้อมสร้างความพึงพอใจผู้ใช้น้ำรายใหญ่ / 2017-08-16
 80. กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาเดชอุดม มอบเงินเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำวัดบ้านแขมเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี / 2017-08-08
 81. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการประชารัฐพัฒนาห้วยแจระแม / 2017-08-02
 82. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมให้ความรู้ผู้ดูแลระบบประปาอำเภอวารินชำราบ / 2017-07-31
 83. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมทำความดีบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-07-27
 84. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เขื่อนปากมูล / 2017-07-26
 85. กปภ.สาขาอุบลราชธานี รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-07-25
 86. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานสืบสานประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-07-21
 87. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 / 2017-07-20
 88. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรอดีตพนักงานที่ถึงแก่กรรม / 2017-07-18
 89. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่สอบถามถึงปัญหาหรืออุปสรรคในการจ่ายชำระค่าน้ำประปาส่วนงานราชการพร้อมสร้างสัมพันธ์อันดี / 2017-07-17
 90. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน / 2017-07-17
 91. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ อุบลเมืองสะอาดBig Cleaning Day ครั้งที่ 4 / 2017-07-12
 92. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)ครั้งที่ 4 / 2017-07-07
 93. กปภ.สาขาอุบลราชธานี วางแผนรับมือและป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับ / 2017-07-06
 94. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ วัดบ้านยางเทิง / 2017-07-05
 95. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ให้บริการเชิงรุกลงพื้นที่รับคำร้องติดตั้งประปาใหม่บ้านคูเดื่อตำบลแจระแม / 2017-07-03
 96. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมประชุมรับโอนกิจการน้ำประปา ตำบลม่วงสามสิบ / 2017-06-29
 97. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมประชุมกับตัวแทน บริษัท สยามราชธานี จำกัด / 2017-06-26
 98. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ / 2017-06-18
 99. กปภ.เขต ๘ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการ “สานสัมพันธ์เครือข่ายการประชาสัมพันธ์ สวท.อุบลราชธานี” / 2017-06-16
 100. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม ดนตรีในสวนกรมประชาสัมพันธ์ฯ / 2017-05-25
 101. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่มเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560 / 2017-05-16
 102. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2017-05-04
 103. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 / 2017-05-03
 104. กปภ.เขต ๘ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อใช้ในงานวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี ปี ๒๕๖๐ / 2017-04-26
 105. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มศูนย์ฯ ป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ / 2017-04-11
 106. กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการด้วยใจ ลงพื้นที่รับชำระค่าติดตั้งประปา และดูแลผู้ใช้น้ำรายใหม่ที่อยู่ห่างไกล / 2017-04-10
 107. กปภ.สาขาอุบลราชธานี รวมพลังสามัคคีจัดกิจกรรม 5ส. / 2017-04-04
 108. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ / 2017-03-30
 109. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อสร้างความพึงพอใจ / 2017-03-21
 110. กปภ.สาขาอุบลราชธานี บริการเชิงรุก ลงพื้นที่รับผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งประปา / 2017-03-20
 111. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพิเศษคืนความสุขให้กับลูกค้า / 2017-03-17
 112. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข 8จัดกิจกรรม Big Cleaning Day / 2017-03-17
 113. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2560 / 2017-03-15
 114. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทบทวนการดับเพลิงขั้นพื้นฐาน / 2017-02-01
 115. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ / 2017-01-26
 116. กปภ.เขต ๘ ร่วมประชุม “สภากาแฟอุบลราชธานี” ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ / 2017-01-25
 117. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2560 / 2017-01-24
 118. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรมรับตะวันใหม่ ก่อนใครในสยามฯ / 2017-01-16
 119. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)ครั้งที่ ๑ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-01-05
 120. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2017-01-04
 121. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุน งานวันรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2560 / 2016-12-29
 122. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-12-19
 123. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ / 2016-12-15
 124. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม รวมพลังแห่งความภักดี / 2016-12-08
 125. ผอ.กรจ.กปภ.ข.๘ ประชุมบูรณาการความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาร่วมกับคณะมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / 2016-12-01
 126. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมแสดงความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-12-01
 127. กปภ.สาขาอุบลราชธานี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-08
 128. ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมคณะ ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2016-11-03
 129. กปภ.สาขาอุบลราชธานี วางพวงมาลาถวายสักการะ วันปิยมหาราช ๒๕๕๙ / 2016-11-02
 130. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อสร้างความพึงพอใจ / 2016-11-01
 131. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)ครั้งที่ ๓ / 2016-10-11
 132. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ เพื่อสร้างความพึงพอใจ / 2016-10-10
 133. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมจังหวัดใสสะอาด อำเภอใสสะอาดฯ / 2016-09-30
 134. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2016-09-05
 135. กปภ.สาขาอำนาจเจริญ ศึกษาดูงานด้านระบบปฏิบัติการ กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2016-09-01
 136. กปภ.เขต ๘ ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการบรรยาย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต จากคณะกรรมการ ป.ป.จ. อุบลราชธานี / 2016-08-29
 137. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ / 2016-08-22
 138. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมประชารัฐร่วมใจ เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย / 2016-08-11
 139. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประชุมรับมอบนโยบายของ ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมวางแผนการปฏิบัติงาน / 2016-07-22
 140. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการแกะสลักต้นเทียนพรรษาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดลาด / 2016-07-22
 141. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ให้การต้อนรับคณะตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงาน / 2016-07-07
 142. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการ แม่บ้านมหาดไทย ดอกแก้วร้อยรวมดวงใจสู่แดนอีสาน / 2016-07-04
 143. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการ สวท.อุบลฯ สร้างสรรค์ สร้างสุข สู่ชุมชน / 2016-06-17
 144. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมเป็นวิทยาการในกิจกรรมรณรงค์ ลดขยะ ลดโลกร้อน ประหยัดพลังงาน / 2016-06-13
 145. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ให้ความรู้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2016-05-16
 146. กปภ.อุบลราชธานีและ กปภ.เขมราฐ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ / 2016-05-09
 147. กปภ.สาขาอุบลราชธานี กิจกรรมทำบุญตักบาตร และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน จังหวัดอุบลราชธานี / 2016-05-09
 148. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม เรารักษ์ลำมูลน้อย / 2016-05-04
 149. กปภ.สาขาอุบลราชธานีลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ชุมชนชาวกุดลาด / 2016-04-12
 150. รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาอุบลราชธานีพร้อมเร่งรัดโครงการปรับปรุงขยายให้ทันความต้องการผู้ใช้น้ำ / 2016-03-31
 151. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ Tour of Thailand / 2016-03-29
 152. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ตรวจสอบความพร้อมระบบผลิตน้ำและเครื่องจักรเตรียมพร้อมสู้ภัยแล้ง ๒๕๕๙ / 2016-03-21
 153. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ณ ชุมชนบ้านเหรียญทอง / 2016-03-04
 154. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ / 2016-03-01
 155. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงาน ปภ.จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการขุดลอกสันดอนทรายลำมูลน้อย / 2016-02-17
 156. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนกุมภาพันธ์ 2559 / 2016-02-05
 157. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ทบทวนความรู้ด้านประปาให้กับพนักงานในสังกัด และทำบุญสำนักงาน / 2016-01-19
 158. กปภ.ข 8 ประชุมรายงานติดตามสถานการณ์ภัยแล้งร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / 2016-01-13
 159. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าพบหน่วยงานราชการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 / 2016-01-11
 160. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรมรับตะวันใหม่ก่อนใครในสยาม / 2016-01-08
 161. กปภ.สาขาอุบลราชธานีออกกิจกรรม มุ่งมั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ประจำปี 2559 / 2016-01-06
 162. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2016-01-06
 163. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงาน ร่วมน้ำใจ...ให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี / 2015-12-22
 164. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี / 2015-12-18
 165. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 / 2015-12-09
 166. กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2015-12-08
 167. กปภ.ข.๘และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน / 2015-12-03
 168. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้ออกกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ / 2015-12-03
 169. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ / 2015-11-19
 170. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม งานเฉลิมพระเกียรติฯ 60ปี ในหลวงเสด็จฯ อุบลราชธานี / 2015-11-18
 171. กปภ.สาขาอุบลราชธานีลงพื้นที่ ช่วยเหลือประชาชนเดือดร้อนกรณีน้ำประปาไม่ไหล / 2015-11-16
 172. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม เพื่อบริการประชาชนที่มาลงทะเบียน โครงการปั่นเพื่อพ่อ / 2015-11-03
 173. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกอบพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช / 2015-10-26
 174. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมงาน วันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-09-24
 175. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ / 2015-08-16
 176. ผอ.กปภ.ข.๘ เข้าพบเพื่อหารือข้อราชการ กับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / 2015-08-14
 177. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ / 2015-08-13
 178. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับผู้ที่มาลงทะเบียนกิจกรรม Bike for MoM / 2015-08-12
 179. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรม ตาวิเศษสัญจร มุ่งสู่อุบลเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข / 2015-08-07
 180. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร / 2015-08-03
 181. กปภ.ข.๘ ศึกษาดูงานระบบจัดการน้ำสะอาด water safety plans กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2015-07-27
 182. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ร่วมโครงการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ / 2015-07-22
 183. กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดอบรม โครงการสถานประกอบการปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ / 2015-07-10
 184. กปภ.สาขาอุบลราชธานีต้อนรับพร้อมให้ความรู้ระบบผลิตน้ำจาก รร.เบ็ญจะมะมหาราช / 2015-06-10
 185. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) และกิจกรรม 5 ส. / 2015-06-09
 186. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ และวันแห่งครอบครัว / 2015-05-10
 187. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมถวายพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / 2015-05-07
 188. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมใจกันดำเนินการ โครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ / 2015-04-23
 189. กปภ.ข.๘ ร่วมมอบน้ำดื่มตรา กปภ.สนับสนุนกิจกรรมทำบุญวัดหลวง อุบลราชธานี / 2015-04-22
 190. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ / 2015-04-20
 191. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ / 2015-03-23
 192. กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดประชุมแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่ / 2015-03-17
 193. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการ ศูนย์ดำรงธรรมอุบลราชธานีสัญจร / 2015-03-05
 194. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2015-01-28
 195. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีในโอกาสปฎิบัติราชการในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี / 2015-01-22
 196. กปภ.สาขาอุบลราชธานีออกรับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่ หมู่บ้านรัศมี / 2015-01-21
 197. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ได้เข้าพบหน่วยงานราชการ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2558 / 2015-01-12
 198. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี / 2015-01-07
 199. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมงาน รวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอุบลราชธานี / 2015-01-07
 200. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมสนับสุนนโครงการถบรรเทาภัยแล้งจังหวัดอุบลราชธานี / 2014-12-30
 201. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรมโรงเรียนบ้านผาแก้ว / 2014-12-22
 202. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ / 2014-12-15
 203. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนประปา 4 ธันวาคม 2557 / 2014-12-02
 204. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ออกโครงการเติมใจให้กันเดือนพฤศจิกายน 2557 / 2014-11-21
 205. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่มพร้อมร่วมกิจกรรมโครงการนักธรรมสนามหลวง / 2014-11-19
 206. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข / 2014-11-07
 207. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ / 2014-10-28
 208. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม ๒๕๕๗ / 2014-10-27
 209. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วม สักการะรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ร.5 เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย / 2014-09-21
 210. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการ เราจะคืนผืนป่าไม้พะยูง ให้กับแม่ของแผ่นดิน / 2014-08-25
 211. กปภ.สาขาอุบลราชธานีสนับสนุนตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลาและดำนาวันแม่แห่งชาติ / 2014-08-22
 212. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ / 2014-08-19
 213. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้ประชาชน (Home Care) ครั้งที่ ๓ / 2014-07-24
 214. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานมหกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ / 2014-07-22
 215. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี๒๕๕๗ / 2014-07-18
 216. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้ ประจำปี 2557 / 2014-07-16
 217. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม / 2014-07-08
 218. กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดทีมเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ เติมใจให้กัน (Home Care) / 2014-07-03
 219. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่มกระชับความสัมพันธ์ตามโครงการ '' คืนความสุข ให้คนในชาติ '' / 2014-06-18
 220. กปภ.ข.๘ ร่วมทำบุญงานตักบาตรพระสงฆ์ ๑๕๙ รูป สำนักปฏิบัติธรรมเขตปกครองคณะสงค์ภาค ๑๐ อุบลราชธานี / 2014-06-02
 221. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมสนับสนุนน้ำดื่มวันผู้สูงอายุประจำปี 2557 / 2014-04-28
 222. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีลงพื้นที่กระชับความสัมพันธ์ ชุมชนกุดลาด / 2014-03-20
 223. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ สำรวจให้คำแนะนำสถานการณ์ปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2014-03-07
 224. กปภ.สาขาอุบลราชธานีและ กปภ.ข.๘ ร่วมต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / 2014-02-24
 225. กปภ.สาขาอุบลราชธานีและกปภ.ข.๘ ร่วมต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยสาธารณะสุขสิรินธร / 2014-02-07
 226. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดโครงการเติมใจให้กัน บริการผู้ใช้น้ำ / 2014-02-04
 227. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan (WSP) / 2014-01-29
 228. กปภ.สาขาอุบลราชธานี รุดหน้าแก้ปัญหาน้ำไม่ไหลบริเวณซอยเจ้าท่า / 2014-01-24
 229. กปภ.สาขาอุบลราชธานีเข้าเยี่ยมคารวะและพบปะพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ / 2014-01-15
 230. กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่สื่อมวลชนอุบลราชธานี / 2014-01-14
 231. กปภ.สาขาอุบลราชธานีลงพื้นที่ มอบของที่ระลึกวันปีใหม่ แก่หน่วยงานราชการ / 2014-01-14
 232. กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบของที่ระลึกวันปีใหม่ แก่ส่วนงานโยธา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 2014-01-10
 233. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมแรงดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงกรองน้ำ / 2013-12-25
 234. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมสนทนายามเช้า (Morning Talk)พร้อมจัดกิจกรรม 5 ส. / 2013-12-17
 235. กปภ.ข.๘และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน / 2013-12-04
 236. กปภ.สาขาอุบลราชธานีส่งมิสเตอร์ประปาออกโรงบริการผู้ใช้น้ำทันท่วงที / 2013-12-03
 237. กปภ.เขต ๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมปรึกษาการจัดทำระบบ SCADA ของ กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2013-11-13
 238. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ประกาศหยุดจ่ายน้ำเพื่อตัดประสานท่อเมนประปา / 2013-10-30
 239. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีให้การต้อนรับคณะ( JICA) จากประเทศญี่ปุ่นในโอกาสมาเยี่ยมชม กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2013-10-25
 240. การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุบลราชธานีประกาศสำรองน้ำ / 2013-10-22
 241. กปภ.ข.๘ ติดตามการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของ รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓) ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษและกปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2013-10-21
 242. กปภ.สาขาอุบลราชธานี สนับสนุนน้ำดื่มแก่ผู้ประสบอุทกภัยในเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบ / 2013-10-08
 243. กปภ.สาขาอุบลราชธานีสนับสนุนน้ำดื่มเคียงข้างผู้ประสบภัยน้ำท่วม / 2013-10-03
 244. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ชี้แจงสาเหตุน้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล / 2013-08-06
 245. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-08-02
 246. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-08-01
 247. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-07-25
 248. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-07-20
 249. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-07-06
 250. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / 2013-07-04
 251. กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเช็คมาตรวัดน้ำรายใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี / 2013-07-02
 252. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราวเพื่อทดสอบระบบจ่ายน้ำ (step test) / 2013-06-19
 253. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-06-18
 254. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-06-14
 255. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-06-13
 256. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศแจ้งน้ำไหลอ่อน - ไม่ไหล / 2013-06-11
 257. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-05-22
 258. กปภ.สาขาอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนายามเช้าอุบลฮักแพง / 2013-05-21
 259. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-05-08
 260. กปภ.สาขา อุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ฝั่งอำเภอวารินชำราบ) / 2013-04-18
 261. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว (ฝั่งกุดลาด) / 2013-04-18
 262. กปภ.สาขาอุบลราชธานีซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ปี ๒๕๕๖ / 2013-04-05
 263. กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดท่อน้ำดิบแตกรั่ว โรงกรองน้ำกุดลาด กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2013-04-03
 264. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-04-01
 265. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-03-22
 266. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-03-18
 267. กปภ.สาขาอุบลราชธานีแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว / 2013-02-18
 268. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ออกพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่และศูนย์ราชการ อ.วารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี / 2013-01-31
 269. กปภ.สาขาอุบลราชธานีแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว / 2013-01-29
 270. กปภ.สาขา อุบลราชธานีประกาศแจ้งน้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหล / 2013-01-26
 271. กปภ.สาขา อุบลราชธานีประกาศแจ้งน้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหล / 2013-01-21
 272. กปภ.สาขาอุบลราชธานีมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๖ สื่อมวลชนในพื้นที่ / 2013-01-04
 273. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / 2012-12-03
 274. กปภ.สาขา อุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-10-23
 275. กปภ.สาขาอุบลราชธานีออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติม น้ำใจให้ประชาชน / 2012-10-16
 276. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจำปี ๒๕๕๕ / 2012-10-02
 277. กปภ.สาขาเขมราฐมอบของที่ระลึกผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี / 2012-09-24
 278. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา๕ รอบ / 2012-07-31
 279. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก / 2012-07-19
 280. กปภ.สาขา อุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-07-13
 281. กปภ.สาขาอุบลราชธานีแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว / 2012-07-08
 282. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ให้ความรู้คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / 2012-07-04
 283. กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดกิจกรรมตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-05-25
 284. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกับ กปภ.ข.๘ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเทศบาลตำบลบึงเจริญ / 2012-05-15
 285. กปภ.สาขา อุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-05-13
 286. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันฉัตรมงคล / 2012-05-10
 287. กปภ.ข.๘ และกปภ.สาขาในสังกัด ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดอุบลราชธานี / 2012-05-02
 288. กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า อุบลฮักแพง / 2012-04-25
 289. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ เทศบาลนครอุบลราชธานี เนรมิตถนนดอกไม้และสายน้ำงานสงกรานต์อุบลฯ / 2012-04-12
 290. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมกิจกรรมเสวนายามเช้า อุบลฮักแพง / 2012-04-03
 291. กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดกิจกรรมตามโครงการเติมใจให้กัน / 2012-03-28
 292. กปภ.สาขา อุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-03-27
 293. กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๒๓ มี.ค. ๕๕ เพื่อซ่อมท่อแมนประปาขนาด ๕๐๐ มม. บริเวณบ้านปลาดุก / 2012-03-22
 294. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-02-24
 295. กปภ.สาขา อุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-02-20
 296. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมงานวันทหารผ่านศึก / 2012-02-14
 297. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-02-02
 298. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมกับ กปภ.ข.๘ ให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี / 2012-01-31
 299. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-01-12
 300. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ / 2011-12-06
 301. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมงานเสวนาอุบลฮักแพง / 2011-11-30
 302. กปภ.สาขาอุบลราชธานีประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2011-11-23
 303. กปภ.ข.๘ ให้การสนับสนุนเครื่องมือในการทำวิจัยแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี / 2011-10-18
 304. กปภ.ข.๘ และกปภ.สาขาอุบลราชธานีลงพื้นที่ตรวจเช็คและซ่อมแซมจุดบริการน้ำดื่ม น้ำใช้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม / 2011-09-29
 305. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบน้ำดื่มตรา กปภ. และถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม / 2011-09-27
 306. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มน้ำใช้ ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง / 2011-09-26
 307. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมกับเทศบาลนครอุบลราชธานี ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มน้ำใช้ ให้ประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม / 2011-09-23
 308. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานีจัดกิจกรรมทำอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม / 2011-09-21
 309. กปภ.สาขาอุบลราชธานีร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยในอาคารสูง / 2011-08-31
 310. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี / 2011-08-23
 311. กปภ.ข.๘ ให้ความรู้ด้านวิชาการระบบประปากับเจ้าหน้าที่บริหารกิจการประปาหมู่บ้านของ อบต.เมืองเดช จ.อุบลราชธานี / 2011-07-28
 312. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เชิญชวนร่วมบริจาคเงิน และสิ่งของ สนับสนุนโครงการ กปภ. ร่วมแรง แบ่งปัน / 2011-07-13
 313. กปภ.ข.๘ ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.อุบลราชธานี / 2011-07-13
 314. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูงานระบบผลิตน้ำประปา กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2011-06-29
 315. กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๒๗ พ.ค. ๕๔ เพื่อซ่อมแซมท่อน้ำดิบขนาด ๖๐๐ มม. สถานีจ่ายน้ำบ้านกุดลาด / 2011-05-27
 316. กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๒๗ พ.ค. ๕๔ เพื่อทำการติดตั้งประตูน้ำขนาด ๓๐๐ มม. แบ่งโซนจ่ายน้ำ / 2011-05-27
 317. รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2011-05-26
 318. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2011-05-04
 319. กปภ.ข.๘ ร่วมงานวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.อุบลราชธานี / 2011-04-26
 320. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีถวาย ณ วัดป่าแสนสำราญ จ.อุบลราชธานี / 2011-04-22
 321. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานวันจักรี ๒๕๕๔ / 2011-04-11
 322. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อบต.บ้านเจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี / 2011-03-31
 323. กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๔ มี.ค. ๕๔ เพื่อซ่อมท่อแมนประปาขนาด ๕๐๐ มม. บริเวณถนนเลี่ยงเมือง / 2011-03-03
 324. เหตุภัยแล้ง กปภ.สาขาอุบลราชธานี ขอความร่วมมือผู้ใช้น้ำ ใช้น้ำอย่างประหยัด และรู้คุณค่า และสำรองน้ำไว้ใช้ / 2011-03-02
 325. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนยุวทูตศึกษา จ.อุบลฯ ดูงานระบบผลิตน้ำประปา กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2011-02-22
 326. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ / 2011-02-21
 327. กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๔ ก.พ. ๕๔ เพื่อตัดประสานท่อขนาด ๖๐๐ มม. สถานีจ่ายน้ำบ้านกุดลาด / 2011-02-03
 328. ผวก.กปภ. และคณะตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2011-01-25
 329. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันสร้างรอยยิ้ม สานความสัมพันธ์ที่ดี บริการฟรีถึงบ้านผู้ใช้น้ำ / 2011-01-24
 330. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อ.สำโรง จ.อุบลฯ / 2011-01-20
 331. เปิดแล้วโครงการน้ำประปาดื่มได้ กปภ. แห่งแรกของปี 2554 ที่อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี / 2011-01-20
 332. กปภ. สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำ เตรียมเปิดโครงการน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 136ที่อำเภอโขงเจียม จ.อุบลราชธานี / 2011-01-05
 333. กปภ.สาขาอุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 17ธ.ค. 53 เพื่อซ่อมท่อแตกชำรุดขนาด 500มม. บริเวณถนนกุดลาด - ปากห้วยวังนอง / 2010-12-17
 334. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมงานราตรีสโมสร ถวายพระพรชัยมงคล / 2010-12-08
 335. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี พร้อมใจกันจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน / 2010-12-03
 336. ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาอุบลราชธานี ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม / 2010-11-11
 337. มท.๑ ตรวจเยี่ยม จ.อุบลฯ กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาอุบลฯ ร่วมประชุมเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอุทกภัย ภัยหนาว จ.อุบลราชธานี / 2010-11-11
 338. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาอุบลฯ ร่วมประชุม คณะทำงานศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จ.อุบลราชธานี / 2010-11-09
 339. คณะผู้บริหารการประปา จากประเทศพม่า ดูงานระบบผลิตน้ำประปาที่ กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2010-10-26
 340. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี / 2010-10-13
 341. กปภ.ข.8 ร่วมประชุมหารือข้อราชการ กับ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และนายอำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี / 2010-10-12
 342. กปภ.ข.8 ร่วมกับ สสจ.อุบลราชธานี ออกตรวจสอบพื้นที่ น.โขงเจียม กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร เตรียมประกาศเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ / 2010-10-06
 343. นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดูงานระบบผลิตน้ำประปาที่ กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2010-08-26
 344. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ / 2010-08-25
 345. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมทำบุญตักบาตร และลงนามถวายพระพร แสดงความจงรักภักดี แม่ของแผ่นดิน / 2010-08-19
 346. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมลงนามถวายพระพร 78 พรรษา แม่ของแผ่นดิน / 2010-08-17
 347. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 / 2553 / 2010-07-12
 348. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาอุบลราชธานี ในสภาวะที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้� / 2010-05-24
 349. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน / 2010-05-05
 350. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ำ โครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภั / 2010-04-05
 351. กปภ.ข. 8 ให้ความช่วยเหลือตรวจสอบระบบผลิตน้ำประปาของกองบิน 21 อุบลราชธานี / 2010-04-05
 352. กปภ.สาขาอุบลราชธานี เข้าร่วมศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครอุบลราชธานี เพิ่มประสิทธิภาพการบริก / 2010-03-31
 353. กปภ.สาขาอุบลราชธานี จัดเติมใจให้กัน 53 ครั้งที่ 2 สร้างรอยยิ้ม สานความสัมพันธ์ที่ดี บริการฟร / 2010-02-16
 354. กปภ.ข.8 ร่วมให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาระบบผลิตน้ำวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี (วัดหลวงปู่ชา สุภัทโ / 2010-01-21
 355. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาอุบลราชธานี และมอบของขวัญปีใหม่ 2553 / 2010-01-20
 356. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมกิจกรรมวาดภาพสีน้ำบนกำแพงรั้ว เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง / 2010-01-18
 357. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวัน ปิยม� / 2009-10-28
 358. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาอุบลราชธานี / 2009-10-19
 359. ป.อุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 22 ก.ย. 2552 / 2009-09-23
 360. ป.อุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 18 ก.ย. 2552 / 2009-09-17
 361. ป.อุบลราชธานี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 13 ส.ค. 2552 / 2009-08-13
 362. ป.อุบลราชธานี ออกให้บริการฯ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2009-08-07