ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา พิบูลมังสาหาร

 1. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารออกสำรวจท่อแตกท่อรั่ว ในเวลากลางคืน พื้นที่ DMA02และ04 / 2019-01-21
 2. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ปี 2562 ณหน่วยบริการบุณฑริก / 2018-12-03
 3. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช / 2018-10-25
 4. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลเดช / 2018-10-19
 5. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจกรรมเติมใจให้กันหน่วยบริการโขงเจียม 2561 / 2018-10-18
 6. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมจัดกิจกรรม วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนชุมชนห้วยไผ่ / 2018-09-06
 7. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปา อบต.โขงเจียม / 2018-09-04
 8. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเจริญพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 / 2018-08-17
 9. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารศึกษาดูงาน ที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ / 2018-08-10
 10. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดพิธีส่งมอบลานเอนกประสงค์โครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน / 2018-08-08
 11. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 / 2018-08-01
 12. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารให้ความรู้คณะดูงานระบบผลิตน้ำประปาคณะติดตามและสนับสนุนการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศพรมแดนช่องเม็ก / 2018-06-20
 13. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน 2561 / 2018-06-19
 14. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 / 2018-06-15
 15. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกันจัดกิจกรรม เติมใจให้กัน ประจำแม่ข่ายพิบูลมังสาหาร / 2018-05-16
 16. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน พ.ค.61 / 2018-05-15
 17. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมสรงน้ำพระและพระแม่ธรณี และรดน้ำดำหัว / 2018-04-25
 18. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารทำความสะอาดระบบผลิตน้ำตามแผนการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบผลิต / 2018-03-21
 19. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการบุณฑริก / 2018-02-15
 20. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารกิจกรรมสนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน มกราคม 2561 / 2018-02-14
 21. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมทำความสะอาด Big cleaning dayโรงสูบน้ำแรงต่ำ แม่ข่าย / 2018-02-13
 22. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารตรวจมาตรฐานน้ำประปาที่ผ่านการรองรับคุณภาพแท่นน้ำประปาดื่มได้ / 2018-02-12
 23. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารพบหน่วยงานท้องถิ่นโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ / 2018-02-09
 24. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารดำเนินงานพัฒนาระบบผลิตน้ำ(WSP) ปีงบประมาณ 2561 / 2018-01-30
 25. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 / 2018-01-18
 26. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2560 / 2018-01-05
 27. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมงานบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ จูมมณี และงานบุญกุ้มข้าวใหญ่ / 2017-12-27
 28. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดช / 2017-12-21
 29. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่แก่งสะพือ / 2017-12-18
 30. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า morning Talk ประจำเดือน พ.ย.2560 / 2017-12-15
 31. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการโขงเจียม / 2017-12-13
 32. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 / 2017-12-01
 33. รปก ๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารเพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน ไตรมาส ๑ ปี งบประมาณ ๒๕๖๑ / 2017-12-01
 34. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-11-10
 35. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมพิธีงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / 2017-11-09
 36. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว / 2017-11-06
 37. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมงานกิจกรรมอำเภอพิบูลมังสาหาร / 2017-10-19
 38. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมจัดกิจกรรมร้องเพลงชาติ เนื่องในวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย / 2017-10-09
 39. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมดำเนินกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือนกันยายน 2560 / 2017-09-13
 40. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดมุจรินทราราม / 2017-09-12
 41. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ เทศบาลตำบลกุดชมภู / 2017-09-07
 42. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมจัดกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค ณ อบต.ทรายมูล / 2017-09-05
 43. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk ประจำเดือน สิงหาคม 2560 / 2017-09-04
 44. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมใส่ใจผู้บริโภค ณ อบต.โขงเจียม / 2017-08-17
 45. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารเข้าศึกษาดูงาน ระบบบริหารคุณภาพ ISO ณ กปภ.สาขายโสธร / 2017-08-15
 46. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ปี ๒๕๖๐ / 2017-08-02
 47. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมการแสดงธรรมเทศนาฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2017-07-31
 48. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารให้ความรู้คณะนักศึกษาดูงานระบบประปาประจำเดือนกรกฎาคม 2560 / 2017-07-26
 49. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ประจำเดือน มิ.ย. 60 / 2017-07-05
 50. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมดำเนินกิจกรรม 5 ส. เพื่อความสะอาด และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กร / 2017-07-04
 51. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรม KICK OFF ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา / 2017-06-29
 52. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี 2560 จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพิบูลมังสาหาร / 2017-06-26
 53. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 / 2017-06-18
 54. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (morning Talk )ประจำเดือน เมษายน 2560 / 2017-05-03
 55. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมงานสืบสานประเพณีไทยกิจกรรมรดนำดำหัวนายอำเภอ / 2017-05-02
 56. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารสนับสนุนน้ำดื่มงานบริจาคโลหิต / 2017-04-24
 57. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารลงพื้นที่สอบความถูกต้องของมาตรวัดน้ำ / 2017-04-21
 58. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมสนับสนุนน้ำดื่มงาน รณรงค์ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ / 2017-04-20
 59. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงานทดสอบสมรรถนะภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน / 2017-04-10
 60. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันทำกิจกรรม big cleanning day บริเวณสำนักงาน / 2017-03-22
 61. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 38 ปี / 2017-03-21
 62. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันจัดกิจรรม morning talk ประจำเดือน มี.ค 2560 / 2017-03-20
 63. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารทำความสะอาดถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ / 2017-03-15
 64. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรม ๕ส. บริเวณรอบสำนักงาน / 2017-03-08
 65. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดประชุม Morning Talk ครั้งที่ 3 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 / 2017-02-07
 66. กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร / 2017-02-03
 67. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร / 2017-02-02
 68. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมสนับสนุนของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ / 2017-01-26
 69. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม 5 ส.ประจำเดือนมกราคม 2560 / 2017-01-25
 70. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารออกพบประผู้ใช้น้ำ โครงการเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการช่องเม็ก / 2017-01-24
 71. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรม morning talk ประจำเดือน มกราคม 2560 / 2017-01-17
 72. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบการอ่านมาตรวัดน้ำ / 2017-01-11
 73. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมงานบริการทันตกรรมเคลื่อนที่ / 2016-12-16
 74. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี / 2016-12-15
 75. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมกิจกรรมแปรอักษรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-12-08
 76. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ออกหน่วยบริการโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ / 2016-12-02
 77. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ / 2016-11-25
 78. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-15
 79. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช 2559 / 2016-11-02
 80. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรม morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม / 2016-10-19
 81. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๓ / 2016-09-06
 82. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ / 2016-08-22
 83. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2016-08-17
 84. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมทำความสะอาดในแม่น้ำมูลบริเวณแก่งสะพือ / 2016-06-27
 85. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกับ กปภ.ข.๘ ร่วมจัดกิจกรรมเติมใจให้กันประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙ / 2016-06-17
 86. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day / 2016-06-13
 87. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารดำเนินงานตามโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) / 2016-05-23
 88. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ / 2016-05-19
 89. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) ย้ำประชาชนร่วมประหยัดน้ำ / 2016-05-17
 90. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารเป็นตัวแทนมอบรางวัลโครงการยุวประปา โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม / 2016-04-21
 91. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ / 2016-04-18
 92. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร มอบน้ำดื่มขวด กปภ. บริการผู้บริจาคโลหิต / 2016-04-12
 93. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมประชุมโครงการศึกษา ออกแบบวางผังพื้นที่เฉพาะชุมชนชายแดน / 2016-03-18
 94. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕๙ หน่วยบริการบุณฑริก / 2016-03-07
 95. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกับ กปภ.ข.๘ ร่วมจัดกิจกรรมเติมใจให้กันประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ / 2016-03-02
 96. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร เข้าพบขอความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกประปาประชามีสุข / 2016-01-13
 97. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมสนับสนุน ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-01-08
 98. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) แม่ข่ายโขงเจียม / 2015-12-28
 99. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี / 2015-12-18
 100. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ / 2015-12-17
 101. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมงาน ใต้ร่มพระบารมี ๖๐ ปี ในหลวงสมเด็จฯพิบูลมังสาหาร / 2015-11-25
 102. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน / 2015-11-25
 103. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมแสดงความยินดีผู้บริหารท้องถิ่น / 2015-11-16
 104. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมพิธีวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558 / 2015-10-26
 105. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมเติมใจประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ / 2015-09-04
 106. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันทำบุญสำนักงานและตั้งศาลพระแม่ธรณีฯเพื่อเป็นสิริมงคลกับองค์กร / 2015-08-03
 107. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกับ กปภ.ข.๘รับชำระค่าน้ำนอกพื้นที่และเติมใจให้กันเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ / 2015-07-27
 108. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกับ งานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ สวัสดีปีใหม่หน่วยงานในท้องถิ่น / 2015-01-12
 109. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารลงพื้นที่โครงการเติมใจให้กันส่งของขวัญวันปีใหม่ / 2014-12-24
 110. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดประชุม morning talk ประจำเดือนไตรมาส ๑ / 2014-11-20
 111. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารล้างถังตกตะกอน ฉีดล้างโรงกรองน้ำรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ / 2014-11-18
 112. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ได้เข้าร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช / 2014-10-28
 113. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๗ ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อดำเนินการซ่อมท่อ PVC ขนาด ๑๕๐ มม.แตก บริเวณ ถ.วิพากย์ / 2014-10-07
 114. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ / 2014-09-21
 115. กปภ.สาขา พิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ / 2014-08-19
 116. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมสร้างความปรองดองและสมานฉัน, คืนความสุขให้ประชาชน / 2014-08-11
 117. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big cleanning Day) / 2014-08-07
 118. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Moring Talk)ประจำเดือนไตรมาสที่ 3 / 2014-06-16
 119. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำและปริมาณน้ำดิบ / 2014-05-13
 120. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย / 2014-04-28
 121. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2014-04-23
 122. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร เตรียมพร้อมรับมือกับเทศกาลสงกรานต์ / 2014-04-17
 123. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดประชุมสนทนา morning talk ไตรมาส ๒ / 2014-03-31
 124. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ได้ดำเนินการล้างถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ / 2014-03-07
 125. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร เข้าถึง ประทับใจ พบผู้ใช้น้ำในโครงการเติมใจให้กัน 2557 / 2014-01-31
 126. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารสนับสนุนของรางวัล เนื่องวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 / 2014-01-16
 127. กปภ.สาขา พิบูลมังสาหารประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2014-01-14
 128. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารวางเป้าหมายและแนวทางการดำเนินงานผ่านโครงการ (Morning Talk) / 2014-01-14
 129. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ได้มอบรถจักรยาน เพื่อสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2558 / 2013-12-17
 130. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน / 2013-12-09
 131. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า(Moring Talk) / 2013-12-02
 132. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารโดยMR.Quick Care พร้อมให้บริการประปาทันใจ / 2013-11-28
 133. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารออกให้บริการโครงการเติมใจให้กัน พร้อมการให้บริการ (Home Care) / 2013-11-27
 134. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร มอบน้ำดื่มบรรจุขวดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย / 2013-09-30
 135. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-09-26
 136. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารติดตั้งแท่นน้ำดื่มตรากปภ. ร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน / 2013-09-25
 137. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ดำเนินการล้างถังตกตะกอน / 2013-09-11
 138. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมงานเทิดพระเกียรติ ๘๑ พรรษา แม่ของแผ่นดิน / 2013-08-16
 139. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรม จากน้ำสู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปเรียน / 2013-07-31
 140. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2013-07-24
 141. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Mornig Talk / 2013-07-19
 142. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมงานสมโภชเทียนพรรษาพระราชทาน / 2013-07-17
 143. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. งานยกยอดปรีฉัตรวิหารเจดีย์ศรีชมพู ณ วัดกุดชมพู / 2013-06-07
 144. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. หมู่บ้านราษฏร์เจริญ / 2013-04-26
 145. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อบต. ตำบลระเว / 2013-03-25
 146. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) 2556 / 2013-03-15
 147. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการผลิตน้ำประปา / 2013-03-13
 148. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม องค์การบริหารส่วนตำบลแขมหนือ / 2013-03-11
 149. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารต้อนรับคณะ ค่ายเยาวชนรักษ์พิบูล ดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2013-03-04
 150. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารออกเดินหาน้ำสูญเสียด้วยตาเปล่า (Passive Control) / 2013-02-26
 151. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2013-02-05
 152. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ออกพบปะหน่วยราชการอำเภอพิบูลมังสาหาร / 2013-01-20
 153. กปภ. สาขาพิบูลมังสาหารมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ / 2013-01-16
 154. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารติดตั้งจุดให้บริการน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ / 2013-01-07
 155. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมมอบจักรยานช่วยกาชาติประจำปี 2555 และร่วมกิจกรรมวันกุ้มข้าวใหญ่ / 2012-12-17
 156. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ เพื่อซ่อมท่อขนาด ๒๐๐ มม. แตกบริเวณโรงกรองน้ำพิบูลมังสาหาร ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. / 2012-10-19
 157. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารสนับสนุนแท่นน้ำดื่มภาคสนามงานแข่งเรือยาวประจำปี 2555 วัดโพธิ์ตาก / 2012-10-08
 158. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารมอบราวัลเยาวชนคนเก่งตามโครงการประกวดคำขวัญโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2012-09-27
 159. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ / 2012-08-26
 160. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรม "โครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษา มหาราชินี" / 2012-08-14
 161. ผอ.กปภ.ข ๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร / 2012-07-10
 162. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-07-05
 163. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-06-22
 164. กปภ. สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2012-06-21
 165. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2012-06-06
 166. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2012-05-25
 167. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2012-03-06
 168. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารมอบดอกไม้ต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ / 2012-01-23
 169. กปภ. สาขาพิบูลมังสาหารลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสีย / 2011-12-23
 170. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารจัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ / 2011-11-23
 171. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารรับมอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพ ตามมาตรฐานในโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ / 2011-10-12
 172. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารดูแลรักษาระบบจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้อย่างต่อเนื่อง / 2011-09-09
 173. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหารเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชม.เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำที่เพิ่มสูง / 2011-08-31
 174. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ประดับไฟส่องสว่างหอถังสูง น.โขงเจียม ให้มีความโดดเด่น สวยงาม แม้ยามค่ำคืน / 2011-06-07
 175. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๔ / 2011-04-27
 176. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกับโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา โครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี / 2011-02-13
 177. ผวก.กปภ. และคณะตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร / 2011-01-24
 178. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน / 2010-12-12
 179. ผอ.กรจ.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วม ริมฝั่งแม่น้ำมูล / 2010-10-26
 180. กปภ.ข.8 ร่วมกับ สสจ.อุบลราชธานี ออกตรวจสอบพื้นที่ น.โขงเจียม กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร เตรียมประกาศเป็นพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ / 2010-10-06
 181. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมวางพานพุ่ม แสดงความจงรักภักดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ / 2010-08-19
 182. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงเส้นท่อ และเร่ / 2010-08-09
 183. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ขุดลอกร่องน้ำ ชักน้ำดิบเข้าแรงต่ำ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง / 2010-07-23
 184. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรม HOME CARE ออกให้บริการผู้ใช้น้ำในพื้นที่ / 2010-07-21
 185. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2010-06-29
 186. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดกิจกรรม BIG CLEANNING DAY / 2010-06-15
 187. กปภ.ข.8 มอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพแห่งที่ 7 ให้ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร / 2010-05-14
 188. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร เข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2010-02-17
 189. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร / 2010-02-16
 190. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร และมอบของขวัญปีใหม่ 2553 / 2010-01-07
 191. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร / 2009-11-25
 192. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมกิจกรรมวันครอบครัวชาวพิบูลมังสาหาร ประจำปี 2 / 2009-11-25
 193. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอพิบูลมังสาหาร / 2009-11-25
 194. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร จัดเติมใจให้กัน 53 สร้างรอยยิ้ม สร้างความสัมพันธ์ / 2009-11-10
 195. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมถวายราชสักการะรัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาร / 2009-10-28
 196. กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร ร่วมต้อนรับนายกอภิสิทธิ์ และร่วมแจกน้ำดื่มฟรีใ� / 2009-10-13