ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา เดชอุดม

 1. กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กันพื้นที่แม่ข่ายเดชอุดม / 2019-12-27
 2. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำควาด้วยหัวใจ และจัดกิจกรรม Big Cleaning day / 2019-12-26
 3. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่เตรียมการรับโอนกิจการประปา เทศบาลตำบลนาส่วง / 2019-11-25
 4. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม “Big Cleaning day” บริเวณรอบอาคารสำนักงาน ประจำปี 2562 / 2019-11-07
 5. กปภ.สาขาเดชอุดม ศึกษาดูงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าเดชอุดม เสริมสร้างแนวทางพัฒนาองค์กร / 2019-10-21
 6. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 4 / 2019-09-19
 7. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 / 2019-08-22
 8. กปภ.สาขาเดชอุดมเข้าร่วมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยาว / 2019-07-30
 9. กปภ.สาขาเดชอุดม เข้าเยี่ยมชมและให้กำลังใจ การแกะสลักจัดทำเทียนพรรษาอำเภอเดชอุดม / 2019-07-19
 10. กปภ.สาขาเดชอุดมได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 2562 / 2019-06-07
 11. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมถวายภัตตาหารพระสงฆ์อุปสมบทตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติฯและโครงการปฏิบัติติธรรมเฉลิมพระเกียรติฯ / 2019-05-31
 12. กรจ. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาเดชอุดม ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขาเดชอุดม / 2019-04-03
 13. กปภ.สาขาเดชอุดม ออกหน่วย “โครงการเติมใจให้กัน” ณ ตลาดสดเทศบาล ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม / 2019-03-26
 14. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาเราทำความดีด้วยหัวใจ / 2019-03-04
 15. กปภ.สาขาเดชอุดมลงพื้นที่เดินหาท่อแตกท่อรั่ว ครั้งที่ 2 แม่ข่ายเดชอุดม DMA 02 DMA 03 / 2019-02-13
 16. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม....อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2562 / 2019-01-29
 17. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาเดชอุดม / 2019-01-29
 18. กปภ.สาขาเดชอุดมมอบของขวัญให้แก่ผู้สมัครใช้ PWA CRM Mobile Application / 2019-01-21
 19. กปภ.สาขาเดชอุดมลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่ หน่วยงาน และผู้ใช้น้ำรายใหญ่ 2562 / 2019-01-15
 20. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 / 2019-01-14
 21. กปภ.สาขาเดชอุดมค้นหาท่อแตกรั่วเวลากลางคืนเพื่อลดน้ำสูญเสียพื้นที่ พื้นที่ อำเภอเดชอุดม / 2018-12-28
 22. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2561 / 2018-12-27
 23. กปภ.สาขาเดชอุดมสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เราทำความดี ด้วยหัวใจ / 2018-12-26
 24. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 / 2018-11-22
 25. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อปรับปรุงทัศนีภาพรอบสำนักงาน / 2018-11-02
 26. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมเดินสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่วในเวลากลางคืน ครั้งที่ 4 ปี 2561 / 2018-10-26
 27. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561 / 2018-10-25
 28. กปภ.สาขาเดชอุดม ออกหน่วย อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต.ท่าโพธิ์ศรีพิทยา / 2018-10-22
 29. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง / 2018-10-19
 30. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม morning talk ครั้งที่ 11 / 2018-10-18
 31. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ปี 2561 / 2018-10-11
 32. กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านแก้ง / 2018-10-08
 33. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดประชุม สนทนายามเช้า ถ่ายทอดประสบการณ์ศึกษาดูงาน / 2018-10-08
 34. กปภ.สาขาเดชอุดม เข้าร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 / 2018-08-21
 35. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกันจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมในสถานที่ทำงาน / 2018-08-17
 36. กปภ.สาขาเดชอุดม ให้การต้อนรับผู้แทนจากรมอนามัย ตรวจประเมินโครงการ Water is life / 2018-08-16
 37. กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอ...ยิ้ม เคลื่อนที่ / 2018-08-14
 38. กปภ.สาขาเดชอุดมศึกษาดูงานที่ กปภ.สาขาอรัญประเทศ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน / 2018-08-10
 39. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมศูนย์บริการร่วมตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ / 2018-08-09
 40. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดประชุม สนทนายามเช้า ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 / 2018-08-01
 41. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณสำนักงานปรับปรุงทัศนียภาพ / 2018-07-31
 42. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณรอบสำนักงาน / 2018-07-31
 43. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมเครือข่ายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใส / 2018-07-26
 44. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิ.ย. 2561 ครั้งที่ 8/2561 / 2018-07-09
 45. กปภ.สาขาเดชอุดม สำรวจหาท่อแตก - ท่อรั่วในเวลากลางคืน ครั้งที่ 3 ปี 2561 / 2018-06-28
 46. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันพื้นที่เทศบาลตำบลนาจะหลวย / 2018-06-27
 47. กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม เคลื่อนที่ / 2018-06-26
 48. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมเปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีอำเภอน้ำยืนประจำปี 2561 / 2018-06-26
 49. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ฝายยางลำโดมใหญ่ / 2018-06-20
 50. กปภ.สาขาเดชอุดมอบรมและฝึกปฏิบัติซ้อมแผนดับเพลิงเบื้องต้น / 2018-06-19
 51. กปภ.สาขาเดชอุดมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ สนับสนุนกิจกรรมของอำเภอ / 2018-06-15
 52. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan 2561 / 2018-06-14
 53. กปภ.สาขาเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk 7 / 2018-06-12
 54. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการตามโครงการศูนย์ดำรงธรรม / 2018-06-05
 55. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมทำบุญตักบาตรสามเณรในโครงการ สามเณรปลูกปัญญาธรรม / 2018-05-09
 56. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning Talk พร้อมสรงน้ำพระพุทธรูปและพระแม่ธรณี / 2018-05-07
 57. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมสร้างระบบประปาบาดาลและวางระบบประปาภายใน ให้วัดโนนม่วง / 2018-04-24
 58. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day / 2018-04-23
 59. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 / 2018-04-23
 60. กปภ.สาขาเดชอุดมดำเนินการโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี 2561 เทศบาลตำบลนาส่วง / 2018-04-04
 61. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนมีนาคม 2561 / 2018-04-03
 62. กปภ.สาขาเดชอุดมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ On The Job Training ประจำปีงบประมาณ 2561 / 2018-03-20
 63. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan / 2018-03-06
 64. กปภ.สาขาเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk 4/2561 / 2018-02-23
 65. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้ / 2018-02-13
 66. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ 2561 / 2018-02-08
 67. กปภ.สาขาเดชอุดมเข้าเยี่ยมหน่วยงานราชการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018-01-16
 68. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมสนับสนุนของรางวัลเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 / 2018-01-11
 69. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมแจกน้ำดื่มบริเวณจุดบริการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 / 2018-01-10
 70. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3 ปี 2561 / 2018-01-08
 71. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมแจกน้ำดื่ม ในโครงการตั้งจุดบริการป้องกันและลดอุบัติช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 / 2018-01-05
 72. กปภ.สาขาเดชอุดมออกหน่วยให้บริการรับชำระหนี้ค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการน้ำยืน / 2017-12-29
 73. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 / 2017-12-06
 74. กปภ.สาขาเดชอุดม ออกสำรวจท่อแตก-รั่วในช่วงเวลากลางคืน / 2017-11-23
 75. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมสนับสนุนสิ่งของในการออกร้านรวมใจกาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2560 / 2017-11-21
 76. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-11-01
 77. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช ๒๕๖๐ / 2017-11-01
 78. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้แก่อำเภอเดชอุดม เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ / 2017-10-20
 79. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรม "โครงการเติมใจให้กัน" ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ / 2017-09-04
 80. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-08-21
 81. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-08-21
 82. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าถาวรถวายแม่ของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-08-09
 83. กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาเดชอุดม มอบเงินเพื่อสนับสนุนการปรับปรุงห้องน้ำวัดบ้านแขมเจริญ ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี / 2017-08-08
 84. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมจัดกิจกรรมกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning Day) ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-08-04
 85. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา / 2017-07-20
 86. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขามุกดาหาร / 2017-07-20
 87. กปภ.สาขาเดชอุดม มอบถังออกซิเจนให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาส่วง / 2017-07-18
 88. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน / 2017-06-23
 89. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๒ / 2017-04-07
 90. กปภ.สาขาเดชอุดม สักการะบูชาพระแม่ธรณี และพระภูมิเจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน / 2017-03-14
 91. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ / 2017-02-25
 92. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ / 2017-01-17
 93. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมกราคม / 2017-01-16
 94. กปภ.สาขาเดชอุดม ลงพื้นที่สำรวจท่อแตกรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย / 2017-01-12
 95. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-10-21
 96. กปภ.สาขาเดชอุดม ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ / 2016-08-31
 97. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรม Big Cleaning day / 2016-08-31
 98. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมพิธีลงนามถวายพระพร และวางพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / 2016-08-31
 99. กปภ.สาขาเดชอุดมลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน อำเภอน้ำยืน / 2016-06-08
 100. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้รอบโรงกรองน้ำ หน่วยบริการน้ำยืน / 2016-06-02
 101. กปภ.สาขา.เดชอุดม ร่วมกับ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 11 สำรวจหาแหล่งน้ำสำรองรับภัยแล้ง / 2016-04-27
 102. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกับ งานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียช่วงวิกฤตภัยแล้งเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุน / 2016-04-25
 103. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นติดตามสถานการณ์น้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำ / 2016-03-30
 104. กปภ.สาขาเดชอุดม ออกกิจกรรม มุ่งมั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน เดือนมกราคม ๒๕๕๙ / 2016-01-22
 105. กปภ.สาขาเดชอุดมสนับสนุนน้ำดื่ม พิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ / 2015-12-17
 106. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดทีมออกหาน้ำสูญเสียเพิ่มแรงดันน้ำแม่ข่ายเดชอุดม / 2015-12-15
 107. กปภ.สาขาเดชอุดม ประชุม WSP ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2015-11-25
 108. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช / 2015-10-26
 109. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ วันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม / 2015-08-19
 110. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ / 2015-08-05
 111. กปภ.สาขาเดชอุดมลงพื้นที่ชี้แจงปัญหาภัยแล้งพร้อมเตรียมการรับมือ / 2015-07-28
 112. กปภ.สาขา เดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)เดือนมิถุนายน / 2015-07-01
 113. กปภ.สาขาเดชอุดมออกปฏิบัติการสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่วในเวลากลางคืน / 2015-06-16
 114. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ / 2015-05-26
 115. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมจัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / 2015-04-23
 116. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) มีนาคม 2558 / 2015-04-08
 117. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดพิธีตั้งศาลและบวงสรวงพระแม่ธรณีวิสุทธิสักขีบารมีธำรงชล / 2015-03-16
 118. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ / 2015-03-05
 119. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรม Big Cleaning Day / 2015-02-18
 120. กปภ.สาขาเดชอุดม ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน มกราคม / 2015-02-03
 121. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2/2558 / 2015-01-16
 122. กปภ.สาขาเดชอุดมลงพื้นที่หาท่อแตก-ท่อรั่ว ตามแผนปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย / 2015-01-08
 123. กปภ.สาขาเดชอุดม เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 / 2014-12-15
 124. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเพื่อเป็นการสร้างความผูกพันกับองค์กร / 2014-12-03
 125. กปภ.สาขาเดชอุดมลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพการใช้งานของหัวดับเพลิงในพื้นที่เสี่ยง / 2014-12-02
 126. กปภ.สาขาเดชอุดม ได้ร่วมใจกันลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงหายพระประชวร / 2014-11-05
 127. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 / 2014-10-31
 128. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช / 2014-10-28
 129. กปภ.สาขาเดชอุดมลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน เดือน กันยายน ๒๕๕๗ / 2014-09-24
 130. กปภ.สาขาเดชอุดมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันแม่อำเภอเดชอุดม / 2014-08-17
 131. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม / 2014-08-07
 132. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน / 2014-07-07
 133. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)หน่วยบริการน้ำยืน / 2014-06-18
 134. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talkเดือนพฤษภาคม / 2014-05-30
 135. กปภ.สาขาเดชอุดมมอบน้ำดื่มสนับสนุนทหารที่ประจำการในพื้นที่ / 2014-05-23
 136. กปภ.สาขาเดชอุดมมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ของ กปภ.บริการประชาชนช่วงสงกรานต์ / 2014-04-21
 137. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนเมษายน / 2014-04-17
 138. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2014-03-26
 139. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม on the job trining เสริมประสิทธิภาพพนักงานด้านระบบผลิต / 2014-03-20
 140. กปภ.ข. ๘ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับสองฟุตซอลรายการเดชอุดมคัพ / 2014-03-03
 141. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาเดชอุดม สนับสนุนน้ำดื่ม พร้อมร่วมแข่งขันฟุตบอล เดชอุดมคัพ / 2014-02-20
 142. กปภ.สาขาเดชอุดม ปฏิบัติการเชิงรุก เน้นบริการ พบผู้ใช้น้ำถึงบ้านโครงการเติมใจให้กัน 2557 / 2014-01-30
 143. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการโครงการชลประทาน (JMC) / 2014-01-29
 144. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการทำงาน กปภ.สาขาเดชอุดม / 2014-01-14
 145. กปภ.สาขาเดชอุดม ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่หน่วยงานในท้องถิ่นและร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ / 2014-01-09
 146. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ / 2013-12-13
 147. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2013-12-12
 148. กปภ.สาขาเดชอุดมสนับสนุนรางวัลช่วยงานกาชาดประจำปี ของ อ.เดชอุดม / 2013-11-28
 149. กปภ.สาขาเดชอุดม และ กปภ.ข.๘ จัดพิธีมอบจักรยานโครงการ “จากน้ำ สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปเรียน” / 2013-09-09
 150. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2 / 2013-09-04
 151. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk / 2013-09-04
 152. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา / 2013-08-08
 153. กปภ.สาขาเดชอุดม ลงพื้นที่เติมเต็มความห่วงใยประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-08-07
 154. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมเข้าตรวจโรงกรองน้ำหนองยาว / 2013-08-05
 155. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า / 2013-07-17
 156. กปภ.สาขาเดชอุดมสนับสนุนรางวัลช่วยงานกาชาด อ.เดชอุดม 2555 และจัดกิจกรรม big cleaning day / 2012-11-22
 157. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรมโครงการ ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-08-30
 158. ผอ.กรจ.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเดชอุดม / 2012-08-28
 159. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาเดชอุดม มอบรางวัลเยาวชนคนเก่ง โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2012-08-16
 160. รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเดชอุดม / 2012-03-15
 161. กปภ.สาขาเดชอุดมร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2012-02-23
 162. กปภ.สาขาเดชอุดมมอบของขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ / 2012-01-09
 163. กปภ.สาขาเดชอุดมรับมอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพ ตามมาตรฐานในโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ / 2011-10-12
 164. กปภ.สาขาเดชอุดมจัดกิจกรรม เติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๔ / 2011-10-04
 165. ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเดชอุดมติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Service Audit / 2011-09-13
 166. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี / 2011-08-31
 167. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาเดชอุดม ออกตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี ณ โรงเรียนบ้านหนองแสง / 2011-05-31
 168. กปภ.สาขาเดชอุดม รับมอบใบประกาศรับรอง โครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี (Clean Water Good Plant ) ๒๕๕๔ / 2011-03-24
 169. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน สร้างรอยยิ้มสานความสัมพันธ์กับผู้ใช้น้ำ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ / 2011-02-02
 170. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว 6 ม.ค. 2554 / 2011-01-06
 171. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2553 / 2010-10-31
 172. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2010-10-07
 173. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2010-09-14
 174. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดกิจกรรมเติมใจให้กันสร้างรอยยิ้ม สานความสัมพันธ์ที่ดี บริการฟรีถึงบ้า� / 2010-06-27
 175. ผอ.กรค.8 ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำหนองยาว กปภ.สาขาเดชอุดม ติดตามผลโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี / 2010-06-23
 176. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2010-06-02
 177. กปภ.ข.8 มอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพแห่งที่ 4 โครงการ Clean Water Good Plant ให้ กปภ.สาขาเดชอุดม / 2010-02-10
 178. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อบต.เมืองเดช / 2010-02-02
 179. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเดชอุดม และสวัสดีปีใหม่ 2553 / 2010-01-06
 180. กปภ.สาขาเดชอุดม จัดเติมใจให้กันสานสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำในพื้นที่ / 2009-11-25
 181. กปภ.ข. 8 ตรวจสอบโรงกรองน้ำ กปภ.สาขาเดชอุดม / 2009-11-11
 182. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเดชอุดม / 2009-11-11
 183. กปภ.ข.8 ร่วมกับ เทศบาลเมืองเดชอุดม เปิดโครงการน้ำประปาเพื่อประชาชน ที่ อ / 2009-11-06
 184. กปภ.สาขาเดชอุดม สนับสนุนของรางวัล งานกาชาดอำเภอเดชอุดม / 2009-11-05
 185. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมถวายราชสดุดีพระปิยมหาราช / 2009-11-03
 186. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.เดชอุดม / 2009-10-27
 187. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเดชอุดม / 2009-10-21
 188. ป.เดชอุดม ออกให้บริการฯ สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2009-09-23