ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา เขมราฐ

 1. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันประจำปี 2562 / 2019-08-22
 2. กปภ.สาขาเขมราฐรับการตรวจประเมินโครงการ Water Is Life / 2019-08-21
 3. กปภ.สาขามุกดาหาร ต้อนรับ กปภ.สาขาเขมราฐเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก / 2018-10-22
 4. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 / 2018-06-12
 5. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ปี 2561 / 2018-05-23
 6. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 6 ปี 2561 / 2018-05-21
 7. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมสืบสานประเพณีไทยรดน้ำขอพรประจำปี ๒๕๖๑ / 2018-05-16
 8. กปภ.สาขาเขมราฐจัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชนเติมใจให้กัน หน่วยบริการตระการพืชผล / 2018-03-29
 9. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5 มีนาคม 2561 / 2018-03-21
 10. กปภ.สาขาเขมราฐกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 ประจำปี 2561 / 2018-03-20
 11. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมในโอกาสวันสถาปนาการประปาส่วนภูมิภาคครบรอบ ๓๙ ปี / 2018-03-16
 12. กปภ.สาขาเขมราฐเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเขมราฐสัมพันธ์ประจำปี 2561 / 2018-03-14
 13. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเขมราฐประจำไตรมาส ๒ / 2018-03-14
 14. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2561 ครั้งที่ 2 / 2018-01-30
 15. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 / 2018-01-25
 16. กปภ.สาขาเขมราฐเข้าอวยพรปีใหม่หน่วยงานราชการเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2561 / 2018-01-23
 17. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม 5ส.ภายในอาคารสำนักงานและบริเวณโดยรอบ / 2018-01-05
 18. กปภ.สาขาเขมราฐประชุมร่วมกับบริษัทตัวแทนจ้างอ่านมาตรสร้างมาตรฐานการบริการ / 2018-01-04
 19. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 / 2018-01-03
 20. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพล อดุลยเดช / 2017-12-29
 21. กปภ.สาขาเขมราฐกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 / 2017-11-21
 22. กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับคณะดูงานจาก กปภ.สาขาเขมราฐ ดูงานระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 / 2017-09-12
 23. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ณ เทศบาลหัวนา / 2017-09-07
 24. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรม โครงการตรวจสอบความพร้อมท่อธารประปาหัวแดง(ท่อประปาดับเพลิง) / 2017-09-06
 25. กปภ.สาขาเขมราฐดำเนินกิจกรรมเติมใจให้กันแม่ข่ายเขมราฐ / 2017-09-05
 26. กปภ.ข.8 ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาเขมราฐ / 2017-07-21
 27. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรมกีฬาชุมชนสัมพันธ์ อ.ชานุมาน / 2017-04-20
 28. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. / 2017-04-10
 29. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการชานุมาน / 2017-04-03
 30. กปภ.สาขาเขมราฐ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมกราคม 2560 / 2017-01-26
 31. กปภ.สาขาเขมราฐออกบริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กันแม่ข่ายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ / 2017-01-25
 32. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 / 2017-01-24
 33. กปภ.สาขาเขมราฐประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผนหาน้ำสูญเสียหน่วยบริการตระการพืชผล / 2016-12-29
 34. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-12-26
 35. กปภ.สาขาเขมราฐออกทำ Step test เพื่อหาน้ำสูญเสียและดำเนินการซ่อมท่อแตก / 2016-12-08
 36. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่9 / 2016-10-11
 37. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกรกฎาคม / 2016-08-30
 38. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพรเจ้าอยู่หัว / 2016-08-22
 39. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรมร่วมใจภักดิ์ ปลูกต้นไม้ ถวายองค์ราชา องค์ราชินี / 2016-08-11
 40. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรม 5ส.บริเวณสำนักงานและหน่วยบริการ / 2016-07-27
 41. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมกับภาครัฐ เอกชน / 2016-07-26
 42. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า morning talk เตรียมพร้อมแผนการดำเนินงาน / 2016-07-25
 43. กปภ.สาขาเขมราฐลงพื้นที่รับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่บ้านนาหว้าน้อย อ.เขมราฐ จ.อุบลฯ / 2016-07-22
 44. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรม โครงการออกหน่วยบริการทางสังคมเคลื่อนที่ / 2016-07-22
 45. กปภ.สาขาเขมราฐให้การตอนรับพร้อมประชุมรับการตรวจประเมินรับรองคุณภาพระบบพัฒนางานอนามัยสิ่งแวดล้อม / 2016-05-25
 46. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมจัดกิจกรรม เปิดโลกการเรียนรู้ / 2016-05-18
 47. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมทำความสะอาด Big cleaning day โดยรอบสำนักงาน / 2016-05-17
 48. กปภ.อุบลราชธานีและ กปภ.เขมราฐ ร่วมต้อนรับอธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างระบบประปาฯ / 2016-05-09
 49. กปภ.สาขาเขมราฐลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งเดือนเมษายนหน่วยบริการปทุมราชวงศา / 2016-04-26
 50. กปภ.สาขาเขมราฐลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำดิบประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-03-07
 51. กปภ.สาขาเขมราฐลงพื้นที่หาสาเหตุแก้ไขปัญหาน้ำไหลอ่อนในพื้นที่ / 2016-01-22
 52. กปภ.สาขาเขมราฐลงพื้นที่หารือหน่วยงานในท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-01-20
 53. กปภ.สาขาเขมราฐจัดประชุม Moring talk ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ / 2016-01-19
 54. กปภ.สาขาเขมราฐออกหาท่อแตกท่อรั่ว พื้นที่แม่ข่ายเขมราฐ / 2016-01-15
 55. กปภ.สาขาเขมราฐ ได้ดำเนินโครงการออกเติมใจให้กันที่หน่วยบริการตระการพืชผล / 2016-01-13
 56. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมกิจกรรมแจกน้ำดื่ม Bike for dad / 2015-12-15
 57. กปภ.สาขาเขมราฐให้บริการแจกจ่ายน้ำ ให้แก่ผู้ใช้น้ำที่ได้รับผลกระทบ กรณีน้ำไหลอ่อน / 2015-11-26
 58. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรม Morning Talk ประจำ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ / 2015-11-25
 59. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2558 / 2015-10-26
 60. กปภ.สาขาเขมราฐ ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน Home Care เดือนกันยายน / 2015-10-16
 61. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดพร้อมเงินสนับสนุนการจัดงานแข่งเรือประจำปี 2559 / 2015-10-15
 62. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรม Morring talk ประจำเดือน สิงหาคม 2558 / 2015-09-08
 63. กปภ.สาขาเขมราฐให้บริการน้ำดื่มกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร / 2015-08-26
 64. ประธานบอร์ด กปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเขมราฐ / 2015-08-24
 65. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมแจกน้ำให้แก่นักปั่นที่เข้าร่วมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ / 2015-08-21
 66. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมงานฉลองวันแม่แห่งชาติวันที่ 12 สิงหาคม 2558 / 2015-08-19
 67. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ ร่วมให้ความรู้กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม / 2015-07-17
 68. กปภ.สาขาเขมราฐออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ระบบประปาบ้านโคกก่องวังนอง / 2015-04-20
 69. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. ในงานพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา / 2015-03-05
 70. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดประชุมวางแผนพร้อมออกสำรวจหาท่อแตกท่อรั่ว / 2015-01-28
 71. กปภ.สาขาเขมราฐจัดซักซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อม ให้บริการผู้ใช้น้ำในช่วงวันหยุด / 2015-01-19
 72. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมถวายพระพรชัยมลคลวันพ่อแห่งชาติ / 2014-12-15
 73. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมงาน "คืนความสุขให้ประชาชน / 2014-12-02
 74. กปภ.สาขาเขมราฐ ลงพื้นที่เพื่อลดน้ำสูญเสียในเขตหน่วยบริการชานุมาน / 2014-11-25
 75. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดประชุมตามโครงการ WSP ประจำเดือนพฤศจิกายน / 2014-11-19
 76. กปภ.สาขาเขมราฐ มอบน้ำคื่มตรา กปภ.ร่วมงานวันลอยกระทงเทศบาลตำบลเขมราฐ / 2014-11-18
 77. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ / 2014-10-27
 78. กปภ.สาขาเขมราฐสนับสนุนน้ำดื่ม โรงเรียนเขมราฐพิทยาคมงานสร้างอาคารเรียนวิทยาศาสตร์ / 2014-09-24
 79. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมการซักซ้อมแผนอัคคีภัยประจำปี 2557 / 2014-09-15
 80. กปภ.สาขาเขมราฐสาขาเขมราฐจัดกิจกรรม สนทนายามเช้าประจำเดือนกันยายน / 2014-09-09
 81. กปภ.สาขาเขมราฐ ออกสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืน / 2014-08-28
 82. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ / 2014-08-26
 83. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมแสดงผลงานการผลิตน้ำประปาโรงเรียนเขมราฐพิทยาคม / 2014-08-22
 84. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ / 2014-08-19
 85. กปภ.สาขาเขมราฐประชุมติดตามความก้าวหน้าของโครงการ WSP (Water Safety plant) / 2014-08-17
 86. กปภ.สาขาเขมราฐจัดประชุม สนทนายามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม / 2014-08-13
 87. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปอำเภอเขมรา และงานรวมใจต้านภัยยาเสพติด / 2014-07-07
 88. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน / 2014-07-04
 89. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมเพิ่มผู้ใช้น้ำ / 2014-07-02
 90. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ครั้งที่ ๓ / 2014-06-27
 91. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมจัดกิจกรรมสภากาแฟ / 2014-06-06
 92. กปภ.สาขาเขมราฐสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. งานทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดนาเจริญ / 2014-06-05
 93. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม / 2014-03-21
 94. กปภ.สาขาเขมราฐจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (เน้นHome Care) / 2014-03-18
 95. รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาเขมราฐ / 2014-01-30
 96. กปภ.สาขาเขมราฐได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk / 2014-01-10
 97. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรม Morning Talk / 2013-12-12
 98. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ / 2013-12-09
 99. กปภ.สาขาเขมราฐ พร้อมเปิดศูนย์ประปาทันใจบริการประชาชนในพื้นที่ / 2013-11-29
 100. กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๒๑ พ.ย. ๒๕๕๖ / 2013-11-21
 101. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมสร้างขวัญกำลังใจ กปภ.สาขาเขมราฐ / 2013-11-01
 102. กปภ.สาขาเขมราฐ ประกาศงดจ่ายน้ำประปาเป็นการชั่วคราว / 2013-08-26
 103. กปภ.สาขาเขมราฐลงพื้นที่เติมเต็มความห่วงใยประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-08-26
 104. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk / 2013-07-17
 105. กปภ.สาขาเขมราฐ สนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ.งานประเพณีแห่เทียนพรรษาอำเภอเขมราฐ / 2013-07-11
 106. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประจำปี ๒๕๕๖ / 2013-07-04
 107. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพันธ์ สนนทนายามเช้า Morning Talk / 2013-06-06
 108. กปภ.สาขาเขมราฐสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. เนื่องใน "วัน อสม.แห่งชาติ" / 2013-03-26
 109. กปภ.สาขาเขมราฐ เข้าร่วมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จเจ้าฟ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / 2013-03-25
 110. กปภ.สาขาเขมราฐสนับสนุนน้ำประปาเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้งโครงการ "ธกส.รวมใจ สู้ภัยแล้ง" / 2013-03-21
 111. กปภ.สาขาเขมราฐมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุนหน่วยงานในท้องถิ่น / 2013-01-16
 112. กปภ.สาขาเขมราฐ มอบน้ำดื่มสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของส่วนราชการภายในพื้นที่ตำบลหัวนา / 2012-12-19
 113. กปภ.สาขาเขมราฐมอบน้ำดื่มเพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานแข่งเรือยาวนานาชาติ / 2012-10-25
 114. กปภ.สาขาเขมราฐสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. ในพิธีเปิดโรงเรียนเพียงหลวง 9 / 2012-10-17
 115. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาแก่คณะศึกษาดูงาน / 2012-10-11
 116. กปภ.สาขาเขมราฐประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-09-25
 117. กปภ.สาขาเขมราฐมอบของที่ระลึกผู้บังคับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี / 2012-09-24
 118. กปภ.สาขาเขมราฐเข้ารับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการพัฒนาระบบการจัดบริการน้ำบริโภค / 2012-09-18
 119. กปภ.สาขาเขมราฐให้การต้อนรับคญะศึกษาดูงาน อบต.นาแวง / 2012-09-03
 120. กปภ.สาขาเขมราฐออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-07-17
 121. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาเขมราฐ มอบรางวัลเยาวชนคนเก่ง โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2012-07-13
 122. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข / 2012-05-04
 123. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมโครงการประชุมสัมนาและลงนามความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา และสถานประกอบการ / 2012-04-20
 124. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดอบรบโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการประปา / 2012-04-10
 125. กปภ.สาขาเขมราฐสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ. งานพระราชทานเพลิงศพ “พระศีลวิสุทธาจารย์” / 2012-03-26
 126. กปภ.สาขาเขมราฐให้บริการน้ำประปาช่วยเหลือภัยแล้ง / 2012-03-06
 127. กปภ.สาขาเขมราฐร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2012-02-13
 128. กปภ.สาขาเขมราฐมอบน้ำดื่ม ตรา กปภ.สนับสนุนกีฬาเทศบาลสัมพันธ์ / 2012-01-10
 129. กปภ.สาขาเขมราฐ ลดค่าติดตั้งประปา ๑๕ % เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง / 2011-10-19
 130. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาเขมราฐ และสาธารณสุข อ.ชานุมาน ร่วมติดตามผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามโครงการน้ำประปาดื่มได้ / 2011-10-13
 131. กปภ.สาขาเขมราฐรับมอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพ ตามมาตรฐานในโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๔ / 2011-10-12
 132. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ๒๕๕๔ / 2011-09-22
 133. ผู้อำนวยการกองระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำการประปาส่วนภูมิภาคเขต ๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเขมราฐติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Service Audit / 2011-09-14
 134. โครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ.เพื่อน้องคนดี ณ โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ / 2011-09-09
 135. กปภ.สาขาเขมราฐ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการบำรุงรักษาระบบผลิตและตรวจคุณภาพน้ำ รุ่นที่ 1/2554 / 2011-09-08
 136. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาเขมราฐ ออกตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี ณ โรงเรียนบ้านเหนือเขมราฐ / 2011-07-20
 137. กปภ.สาขาเขมราฐ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๑๙ ก.ค. ๕๔ เพื่อซ่อมแซมระบบหม้อแปลงไฟฟ้า / 2011-07-14
 138. เทศบาลตำบลขามป้อม ดูงานระบบผลิตน้ำประปาที่ กปภ.สาขาเขมราฐ / 2011-06-08
 139. กปภ.สาขาเขมราฐ สนับสนุนน้ำดื่ม ประเพณีบุญบั้งไฟ ๒๕๕๔ อ.ชานุมาน / 2011-06-03
 140. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๔ ที่ อ.ชานุมาน / 2011-05-12
 141. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมกิจกรรมท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว / 2011-05-10
 142. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อบต.บ้านเจียด อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี / 2011-03-31
 143. กปภ.สาขาเขมราฐ รับมอบใบประกาศรับรอง โครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี (Clean Water Good Plant ) ๒๕๕๔ / 2011-03-25
 144. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านนาสีดา / 2011-03-21
 145. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมพิธีเปิดด่านศุลกากรเขมราฐ / 2011-03-08
 146. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2011-03-03
 147. กปภ.สาขาเขมราฐ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๑๐ ก.พ. ๕๔ เพื่อปรับปรุงท่อส่งน้ำหน่วยบริการชานุมาน / 2011-02-04
 148. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2010-10-07
 149. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมวางพานพุ่ม และถวายพระพร 12 สิงหาคม 2553 / 2010-08-22
 150. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้� / 2010-08-16
 151. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมจัดนิทรรศการ แสดงผลงานด้านคุณภาพน้ำประประปา สามารถดื่มได้ / 2010-07-20
 152. กปภ.สาขาเขมราฐ ให้ความรู้ กระบวนการผลิตน้ำประปาแก่นักเรียนโรงเรียนชานุมานวิทยาคม / 2010-07-08
 153. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมแจกสิ่งของ และเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ โรงเรียนบ้านพนมดี / 2010-06-08
 154. กปภ.ข.8 มอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพแห่งที่ 9 ให้ โรงกรองน้ำเขมราฐ / 2010-05-31
 155. กปภ.สาขาเขมราฐ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน บริการฟรี สานสัมพันธ์ที่ดี สร้างความประทับใจ / 2010-04-22
 156. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเขมราฐ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ / 2010-03-09
 157. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชุมชน / 2010-03-04
 158. กปภ.ข.8 มอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพ ในโครงการ Clean Water Good Plant ให้กับ กปภ.สาขาเขมราฐ / 2010-02-08
 159. ผวก.กปภ. ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาเขมราฐ / 2010-01-29
 160. กปภ. สาขาเขมราฐ เปิดน้ำประปาดื่มได้แห่งที่ 127 / 2010-01-28
 161. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม และมอบของขวัญปีใหม่ 2553 ที่ กปภ.สาขาเขมราฐ / 2010-01-19
 162. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 อำเภอเขมราฐ / 2010-01-17
 163. กปภ.สาขาเขมราฐ มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2553 / 2010-01-17
 164. น้ำประปา กปภ.สาขาเขมราฐ ผ่านเกณฑ์ดื่มได้แล้ว และเตรียมติดตั้งจุดให้บร� / 2010-01-06
 165. กปภ.สาขาเขมราฐ สนับสนุนน้ำดื่ม พิธิเปิดพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น อำเภอเขมราฐ / 2009-12-23
 166. กปภ.สาขาเขมราฐ ร่วมแข่งขันกีฬาเขมราฐสัมพันธ์ ประจำปี 2552 ดอกจานเกมส์ ครั� / 2009-12-21
 167. กปภ.สาขาเขมราฐ ลงพื้นที่ให้บริการ โครงการเติมใจให้กัน 53 / 2009-11-15
 168. ผอ.ปปข.8 ตรวจเยี่ยม ป.เขมราฐ / 2009-09-20
 169. ป.เขมราฐ ร่วมโครงการ ค.ควายคืนนา ป.ปลาคืนหนอง ตามน้องกลับทุ่ง / 2009-08-26
 170. ป.เขมราฐ ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา วันแม่แห่งชาติ / 2009-08-20
 171. ป.เขมราฐ ทำบุญเลี้ยงพระ อาคารสำนักงานใหม่ / 2009-08-15