ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา มหาชนะชัย

 1. กปภ.สาขามหาชนะชัย ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก-รั่ว เฝ้าระวังช่วงเทศกาลวันหยุดยาว ประเพณีสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ ณ หน่วยบริการคำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร / 2019-04-11
 2. กปภ.สาขามหาชนะชัย สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-04-02
 3. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมกับอบต.ผือฮี จัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาในการใช้น้ำประปา พร้อมรับคำขอเป็นผู้ใช้น้ำประปาใหม่ในพื้นที่ ต.ผือฮี อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร / 2019-03-25
 4. กปภ.สาขามหาชนะชัย ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำดำเนินการล้างถังตกตะกอน หน่วยบริการค้อวัง / 2018-10-18
 5. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talk ประจำเดือน สิงหาคม 2561 / 2018-09-06
 6. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม 5 ส ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ / 2018-08-16
 7. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดสนทนายามเช้าMorning Talk ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ / 2018-07-09
 8. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ / 2018-06-12
 9. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk พฤษภาคม ๒๕๖๑ / 2018-05-21
 10. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม การล้างถังตกตะกอน แม่ข่ายมหาชนะชัย ครั้งที่ ๓ / 2018-05-07
 11. กปภ.สาขามหาชนะชัย ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติงาน กระบวนการผลิตและการควบคุมคุณภาพน้ำ / 2018-04-03
 12. กปภ.สาขามหาชนะชัย โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 2 / 2018-03-26
 13. กปภ.สาขามหาชนะชัย ลงพื้นที่เดินสำรวจหาท่อแตก -ท่อรั่ว ด้วยตาเปล่าในเวลากลางคืน ครั้งที่ 2 / 2018-03-20
 14. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk เดือน มีนาคม ๒๕๖๑ / 2018-03-14
 15. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาตามหลักเกณฑ์ของกรมอนามัย / 2018-02-14
 16. กปภ.สาขามหาชนะชัย ดำเนินการล้างถังตกตะกอน แม่ข่ายมหาชนะชัย / 2018-02-02
 17. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม / 2018-01-10
 18. กปภ.สาขามหาชนะชัย ดำเนินกิจกรรม 5 ส. / 2017-12-27
 19. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1ประจำปี 2561 / 2017-12-08
 20. กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการล้างถังน้ำใสหน่วยบริการค้อวังสร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้น้ำ / 2017-11-28
 21. กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่วในเวลากลางคืนครั้งที่ 1/2561 / 2017-11-10
 22. กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการล้างถังน้ำใสตามแผนปรับปรุงถังน้ำใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตน้ำประปา / 2017-07-31
 23. กปภ.สาขามหาชนะชัย และ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมรับโอนกิจการประปาเทศบาลค้อวัง / 2017-07-25
 24. กปภ.สาขามหาชนะชัยปฎิบัติงานลดน้ำสูญเสียในการสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่ว ในเวลากลางคืน ครั้งที่ ๓ / 2017-07-05
 25. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ / 2017-07-04
 26. กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการล้างถังตกตะกอนรักษามาตรฐานน้ำประปา / 2017-07-03
 27. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรม / 2017-06-23
 28. กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขามหาชนะชัย ลงพื้นที่ในกิจกรรมด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ / 2017-06-23
 29. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชนโครงการเติมใจให้กัน ( HOME CARE ) ครั้งที่ 2 / 2017-04-03
 30. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมใจกันทำความสะอาด 5 ส.บริเวณรอบโรงกรองน้ำ / 2017-03-30
 31. กปภ.สาขามหาชนะชัย ดำเนินการปฎิบัติงานลดน้ำสูญเสียโดยการสำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่วในเวลากลางคืน / 2017-03-22
 32. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสำนักงาน / 2017-03-21
 33. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำดือน มีนาคม 2560 / 2017-03-20
 34. กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2017-02-17
 35. กปภ.สาขามหาชนะชัยมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.สนับสนุนอำเภอมหาชนะชัย / 2016-10-12
 36. กปภ.สาขามหาชนะชัยทำความสะอาดถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิต / 2016-04-04
 37. กปภ.สาขามหาชนะชัยให้ข้อมูลนายอำเภอเกี่ยวกับสถานการณ์เพื่อใช้ผลิตน้ำประปา / 2016-03-23
 38. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมใจทำการล้างถังตกตะกอนเพื่อรักษาคุณภาพน้ำ / 2016-02-16
 39. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ / 2016-02-09
 40. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 / 2016-01-15
 41. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วย พอสว. อำเภอมหาชนะชัย / 2016-01-07
 42. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมเติมให้กันครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2015-12-28
 43. กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการล้างถังตกตะกอนรักษามาตรฐานน้ำประปา / 2015-12-08
 44. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ / 2015-08-24
 45. กปภ.สาขามหาชนะชัยเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ / 2015-08-19
 46. กปภ.สาขมหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม / 2015-07-17
 47. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ / 2015-05-27
 48. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน มีนาคม / 2015-04-20
 49. กปภ.สาขามหาชนะชัยออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / 2015-04-08
 50. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมใจทำการล้างถังตกตะกอนเพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา / 2015-03-30
 51. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมประชุมวางแผนเรื่อง WSP ติดตามความคืบหน้า / 2015-01-30
 52. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำ เดือน มกราคม / 2015-01-29
 53. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาด / 2015-01-21
 54. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) หน่วยบริการคำเขื่อนแก้ว / 2014-12-28
 55. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ / 2014-12-15
 56. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๒ / 2014-12-02
 57. กปภ.สาขามหาชนะชัยล้างถังตกตะกอนเพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปาตามแผนปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / 2014-11-24
 58. กปภ.มหาชนะชัยจัดกิจกรรม (BIG Cleaning Day) ร่วม ใจกันทำความสะอาดบริเวณโดยรอบระบบผลิต / 2014-11-21
 59. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมใจทำการล้างถังตกตะกอนเพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา / 2014-11-19
 60. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกิจกรรมเนื่องในวันปิยมหาราช / 2014-10-28
 61. กปภ.สาขามหาชนะชัย ประชุมวางแผนเรื่อง WSP ปรับปรุง ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ / 2014-10-20
 62. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน ตุลาคม / 2014-10-17
 63. กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน เดือนกันยายน ๒๕๕๗ / 2014-09-07
 64. กปภ.สาขามหาชนะชัยสนับสนุนน้ำดื่มโครงการ นายอำเภอแหวนเพชร ประจำปี 2557 / 2014-08-27
 65. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ / 2014-08-19
 66. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม / 2014-08-07
 67. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมโครงการ อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2557 / 2014-07-25
 68. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมซ้อมแผนแผ่นดินไหวประจำปี ๒๕๕๗ / 2014-07-21
 69. กปภ.สาขามหาชนะชัยให้การต้อนรับ คณะกรรมการ การคัดเลือกสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ประจำปี 2557 / 2014-07-18
 70. กปภ.สาขามหาชนะชัยซ้อมแผนหนีเพลิงไหม้ประจำปี ๒๕๕๗ / 2014-07-16
 71. กปภ.สาขามหาชนะชัยมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฎิรูปประจำพื้นที่ / 2014-06-11
 72. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน พฤษภาคม / 2014-06-06
 73. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอมหาชนะชัย / 2014-05-28
 74. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน เมษายน / 2014-05-14
 75. กปภ.สาขามหาชนะชัยทำความสะอาดระบบผลิตน้ำ / 2014-05-07
 76. กปภ.สาขามหาชนะชัยแลกเปลี่ยนความคิดผ่านกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน / 2014-04-22
 77. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมมอบน้ำดื่มอำนวยความสะดวกทาการจราจรช่วงสงกรานต์ / 2014-04-21
 78. กปภ.สาขามหาชนะชัยประสานความร่วมมือหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมการรับมือภัยแล้ง / 2014-03-31
 79. กปภ.สาขามหาชนะชัยออกให้บริการประชาชนโครงการเติมใจให้กัน / 2014-03-25
 80. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน มีนาคม / 2014-03-20
 81. กปภ.สาขามหาชนะชัยปรับปรุงความสะอาดระบบผลิตน้ำ / 2014-03-04
 82. กปภ.สาขามหาชนะชัยสนับสนุนน้ำดื่ม งานประเพณีแห่มาลัยอำเภอมหาชนะชัย / 2014-02-25
 83. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกุมภาพันธ์ / 2014-02-10
 84. กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่บริการประชาชนโครงการเติมใจให้ประชาชน / 2014-02-03
 85. รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2014-01-28
 86. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลตำบลฟ้าหยาด / 2014-01-21
 87. กปภ.สาขายโสธร กปภ.สาขามหาชนะชัย และ กปภ.สาขาเลิงนกทา เข้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / 2014-01-15
 88. กปภ.สาขามหาชนะชัยสนับสนุนน้ำดื่มแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อใช้อำนวยความสะดวกผู้ใช้รถใช้ถนน / 2014-01-07
 89. กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่ออกหาน้ำสูญเสียร่วมกับหน่วยปฏิบัติการงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.8 / 2013-12-20
 90. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2013-12-13
 91. กปภ.สาขามหาชนะชัยมอบน้ำดื่มส่งเสริมการออกกำลังกาย เดิน-วิ่งเทิดพระเกียรติ / 2013-12-12
 92. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี และร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ / 2013-12-09
 93. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมเติมความห่วงใยประชาชนในกิจกรรมหน่วยแพทย์ทันตกรรมเคลื่อนที่ พอ.สว. / 2013-11-15
 94. กปภ.สาขามหาชนะชัยมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับเทศบาลตำบลฟ้าหยาด / 2013-11-14
 95. กปภ สาขายโสธร ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการกอง ระบบผลิตฯ และ กปภ. สาขามหาชนะชัย เข้าดูงาน WSP , PM / 2013-11-12
 96. กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร ( PM ) / 2013-11-12
 97. กปภ.สาขามหาชนะชัย รักษามาตรฐานการผลิตน้ำโดยล้างถังตกตะกอนอย่างต่อเนื่อง / 2013-10-29
 98. กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) / 2013-09-25
 99. กปภ.สาขามหาชนะชัยเตรียมพร้อมรับมือการเปลี่ยนแปลงของความขุ่นแม่น้ำชี / 2013-08-29
 100. กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการขุดลอกบ่อระบายตะกอนที่ตื้นเขิน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ / 2013-08-28
 101. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าและดาวเด่นประจำเดือนไตรมาส / 2013-08-26
 102. กปภ.สาขามหาชนะชัยมอบน้ำดื่มวันต่อต้านยาเสพติดและจัดกิจกรรมในวันปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๕๖ / 2013-07-09
 103. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรม "สนทนายามเช้า" (Morning Talk) และกิจกรรม Big Cleaning Day / 2013-07-01
 104. กปภ.สาขามหาชนะชัยติดตั้ง ระบบตรวจจับด้วยโทรศัพท์มือถือ ณ.หน่วยบริการคำเขื่อนแก้ว / 2013-06-19
 105. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมเป็นเกียรติคัดเลือกสาธารสุขดีเด่นอำเภอมหาชนะชัย / 2013-06-13
 106. กปภ.สาขามหาชนะชัยทำการล้างถังตกตะกอน เพื่อรักษามาตรฐานการผลิตน้ำประปาก่อนเข้าสู่หน้าฝน / 2013-06-05
 107. กปภ.สาขามหาชนะชัยมอบน้ำดื่ม กปภ.และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา / 2013-05-29
 108. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ลงพื้นที่ สำรวจให้คำแนะนำดูสถานการณ์ปัญหาภัยแล้งปี / 2013-05-27
 109. กปภ.สาขามหาชนะชัยมอบน้ำดื่ม กปภ.ให้แก่หน่วยราชการอำเภอมหาชนะชัยเนื่องในวันสงกรานต์ / 2013-04-17
 110. กปภ.สาขามหาชนะชัยออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ / 2013-04-05
 111. กปภ.สาขามหาชนะชัยเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้ง หลังจากปริมาณแม่น้ำชีลดลงมาก / 2013-04-02
 112. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมงานทำบุญก่อเจดีย์ข้าวเปลือกบุญฟังเทศน์มหาชาติ / 2013-02-26
 113. กปภ.สาขามหาชนะชัยสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ประจำปี ๒๕๕๖ โครงการยามพี่-ยามน้อง / 2013-01-30
 114. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานนิทรรศการทางวิชาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ / 2013-01-20
 115. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ / 2013-01-16
 116. กปภ.สาขามหาชนะชัยสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.เทศกาลปีใหม่ / 2013-01-04
 117. กปภ.สาขามหาชนะชัยเฝ้าระวังป้องกันเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ / 2012-11-28
 118. กปภ.สาขามหาชนะชัยดำเนินการล้างถังตกตะกอนตามแผนปีงบประมาณปี 2556 / 2012-11-16
 119. กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่ตรวจสอบและดูแลคุณภาพจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ แห่งที่ 75 / 2012-11-12
 120. กปภ.สาขามหาชนะชัยมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.ในวันต่อต้านยาเสพติด / 2012-10-17
 121. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรม ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน" (ครั้งที่๒) หน่วยบริการคำเขื่อนแก้ว / 2012-10-03
 122. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรม ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-09-10
 123. กปภ.สาขามหาชนะชัย ปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน / 2012-08-26
 124. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการจังหวัดเคลื่อนที่ / 2012-08-21
 125. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมพิธีเปิดศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน / 2012-07-30
 126. กปภ.สาขามหาชนะชัยเข้าร่วมเป็นเกียรติคัดเลือกนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น / 2012-07-17
 127. กปภ.สาขามหาชนะชัยสนับสนุนน้ำดื่มวันรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด / 2012-07-03
 128. กปภ.สาขามหาชนะชัยให้ความร่วมมือส่งเสริมความรู้ระบบประปาให้แก่เจ้าหน้าที่ อบต. โนนทราย / 2012-06-22
 129. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมล้างทำความถังตกตะกอนและล้างราง(ท่อ)ระบายตะกอนอุดตัน / 2012-06-14
 130. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี / 2012-06-01
 131. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมกิจกรรมรวมจิตอาสา รักษ์น้ำปลูกป่า สร้างศรัทธาชุมชน ถวายแม่ของแผ่นดิน / 2012-05-21
 132. กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่เฝ้าระวังป้องกันเตรียมพร้อมแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ / 2012-05-04
 133. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกิจกรรมเสวนาประชาคมเสนอเมนูทางเลือกอาชีพ / 2012-04-26
 134. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี / 2012-04-11
 135. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกับ กปภ.ข.๘ ร่วมติดตั้งเครื่องสูบน้ำปรับปรุงระบบผลิตน้ำ / 2012-04-04
 136. กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ / 2012-03-29
 137. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน / 2012-03-19
 138. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกิจกรรมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว. / 2012-03-09
 139. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมพิธีประกาศวาระอำเภอมหาชนะชัยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ขจัดสิ้นยาเสพติด / 2012-03-05
 140. กปภ.สาขามหาชนะชัย สนับสนุนเงินให้กับกาชาด จ.ยโสธร / 2012-03-01
 141. กปภ.สาขามหาชนะชัยตรวจคุณภาพน้ำประปาเขตจำหน่ายน้ำคำเขื่อนแก้ว / 2012-02-21
 142. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมกิจกรรมกับองค์กรราชการส่วนท้องถิ่น / 2012-02-15
 143. กปภ.สาขายโสธร,เลิงนกทา และมหาชนะชัย เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร / 2012-01-19
 144. กปภ.สาขามหาชนะชัยลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ / 2012-01-13
 145. กปภ.สาขามหาชนะชัยสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. / 2012-01-09
 146. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมจัดโรงทานงานฉลองมณฑปครอบรอยพระพุทธบาท / 2011-12-27
 147. กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี / 2011-12-13
 148. กปภ.สาขามหาชนะชัยติดตั้งป้ายคำขวัญโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2011-12-13
 149. กปภ.สาขามหาชนะชัยร่วมงานแข่งขันเรือยาวประเพณี / 2011-11-29
 150. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรมฺBIG Cleanning Day ทำความสะอาดโดยรอบหน่วยบริการคำเขื่อนแก้ว / 2011-11-16
 151. กปภ.สาขามหาชนะชัยทำความสะอาดโรงกรองน้ำ / 2011-11-11
 152. กปภ.สาขามหาชนะชัยตรวจสอบอัตราการจ่ายน้ำและสำรวจการเกิดน้ำสูญเสีย / 2011-10-31
 153. กปภ.สาขามหาชนะชัยจัดกิจกรรม BIG Cleanning Day ทำความสะอาดโดยรอบสำนักงาน / 2011-10-03
 154. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม / 2011-09-29
 155. กปภ.สาขามหาชนะชัยเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชม.เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำชีที่เพิ่มสูง / 2011-09-28
 156. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขามหาชนะชัย ดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ / 2011-09-26
 157. พนักงานสังกัดฝ่ายกฎหมาย และกองนิติการดูงานบริหารการจัดการระบบประปา กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2011-09-13
 158. การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔ / 2011-09-08
 159. กปภ.สาขามหาชนะชัยถวายผ้าป่าสามัคคี น้อมจิต รวมใจ ถวายเทิดไทองค์ราชัน / 2011-09-08
 160. ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2011-09-07
 161. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขามหาชนะชัย มอบรางวัลเยาวชนคนเก่ง โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำแห่งที่ ๘ ของ กปภ.ข.๘ / 2011-09-01
 162. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน / 2011-08-23
 163. กปภ.สาขามหาชนะชัยปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ / 2011-08-22
 164. กปภ.สาขามหาชนะชัย ให้คำปรึกษา การแก้ปัญหาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้านทรายงาม / 2011-07-25
 165. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขามหาชนะชัย เร่งแก้ปัญหาการจ่ายน้ำไม่เพียงพอ หน่วยบริการคำเขื่อนแก้ว / 2011-07-19
 166. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ๒๕๕๔ / 2011-07-04
 167. กปภ.สาขามหาชนะชัย แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๓๐ มิ.ย. ๕๔ เพื่อทำการประสานท่อเมนเพื่อเพิ่มแรงดันจ่ายน้ำ / 2011-06-30
 168. อบต.ผือฮี ดูงานระบบผลิตน้ำประปา กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2011-06-29
 169. กปภ.สาขามหาชนะชัย ประชาสัมพันธ์ระบบประปาให้ความรู้กับประชาชน เพื่อเตรียมขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ / 2011-06-28
 170. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมงานรณรงค์เลือกตั้ง ๕๔ และสนับสนุนน้ำดื่ม / 2011-06-27
 171. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมส่งมอบรอยยิ้มในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2011-06-22
 172. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมงาน และสนับสนุนน้ำดื่มการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด ประจำปี ๒๕๕๔ / 2011-05-24
 173. รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2011-05-20
 174. การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัยดำเนินการบริหารจัดการลดน้ำสูญเสีย ๔ ข้อกับ ๒๗ มาตรการ / 2011-05-09
 175. การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัยทำความสะอาดโรงกรองน้ำ / 2011-04-28
 176. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ และวันครอบครัวอำเภอมหาชนะชัย / 2011-04-19
 177. ผวก.กปภ. และคณะตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2011-04-11
 178. กปภ.สาขามหาชนะชัย สนับสนุนน้ำดื่มโครงการหนึ่งใจเดียวกัน / 2011-03-28
 179. กปภ.สาขามหาชนะชัย มอบน้ำดื่มให้กับ อ.มหาชนะชัย สนับสนุนการจัดงานวันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเฉิมพระเกียรติ ปี ๒๕๕๔ / 2011-03-24
 180. กปภ.สาขามหาชนะชัย ออกประชาสัมพันธ์เสริมความรู้ด้านระบบประปาให้กับประชาชน เตรียมพร้อมขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ / 2011-03-15
 181. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมกิจกรรมออมทรัพย์ ออมความดี / 2011-03-02
 182. กปภ.สาขามหาชนะชัย สนับสนุนน้ำดื่ม งานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร / 2011-02-24
 183. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมปล่อยปลาบึกคืนสู่ธรรมชาติ / 2011-02-17
 184. กปภ.สาขามหาชนะชัย มอบสิ่งของสนับสนุนงานกาชาด จ.ยโสธร / 2011-02-10
 185. กปภ.ข. ๘ และ กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ๒๕๕๔ ระยะที่ ๑ / 2011-01-30
 186. กปภ.สาขามหาชนะชัย ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตกท่อรั่วช่วงกลางคืน เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสีย / 2011-01-24
 187. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มงานประเพณีแข่งเรือยาว อ.มหาชนะชัย / 2011-01-20
 188. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กกับเทศบาลตำบลฟ้ายาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร / 2011-01-11
 189. กปภ.สาขามหาชนะชัย คว้ารางวัลอันดับที่ 2 การแข่งขันจัดทำโต๊ะไม้ไผ่ (สินค้า OTOP) ในงานปีใหม่ 2554 อ.มหาชนะชัย / 2011-01-05
 190. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมเนื่องในวันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ 2553 / 2010-12-29
 191. พณฯ ท่านองคมนตรี นายอำพล เสนาณรงค์ พร้อมคณะ สำรวจลำน้ำชีเพื่อจัดทำโครงการในพระราชดำริ และเยี่ยมชม การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย / 2010-12-22
 192. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน สร้างรอยยิ้มสานความสัมพันธ์กับผู้ใช้น้ำ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 / 2010-12-17
 193. กปภ.สาขามหาชนะชัย สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. โครงการเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง / 2010-12-12
 194. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน สร้างรอยยิ้มสานความสัมพันธ์กับผู้ใช้น้ำ ประจำปี 2554 / 2010-12-09
 195. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมโครงการยโสธรสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2010-11-23
 196. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2553 / 2010-10-31
 197. กปภ.สาขามหาชนะชัย มอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงานวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2553 / 2010-10-31
 198. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ช่วยลดภาวะโลกร้อน / 2010-08-11
 199. กปภ.ข.8 มอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพ แห่งที่ 16 ให้ กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2010-08-09
 200. กปภ.สาขามหาชนะชัย ทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา 2553 / 2010-08-01
 201. สนง.เทศบาลค้อวัง ดูงานระบบผลิตน้ำประปาที่ กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2010-07-30
 202. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด / 2010-07-27
 203. กปภ.สาขามหาชนะชัย ติดตามปัญหาภัยแล้งอย่างใกล้ชิด ออกตรวจสอบแหล่งน้ำในพื้นที่ / 2010-07-21
 204. ผอ.กบร.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามหาชนะชัย ติดตามนโยบายควบคุมภายใน / 2010-03-22
 205. กปภ.สาขามหาชนะชัย จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน บริการผู้ใช้น้ำ / 2010-02-12
 206. กปภ.สาขามหาชนะชัย สนับสนุนสิ่งของร่วมงานกาชาด จังหวัดยโสธร ประจำปี 2553 / 2010-02-03
 207. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมโครงการ ยโสธรสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2010-01-19
 208. ผอ.กบร.8 ตรวจเยี่ยม และมอบของขวัญปีใหม่ กปภ.สาขามหาชนะชัย / 2010-01-19
 209. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมงานวันพ่อแห่งชาติ / 2009-12-23
 210. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมกิจกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ โครงการอันเน� / 2009-12-23
 211. กปภ.สาขามหาชนะชัย ปลูกต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ / 2009-11-19
 212. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมเจริญพระพุทธมนต์อธิษฐานจิต ถวายพระพรพ่อหลวง / 2009-11-19
 213. กปภ.สาขามหาชนะชัย ร่วมโครงการถนนสวยด้วยเราสามัคคี ใต้ร่มพระบารมีในหล� / 2009-11-03
 214. ป.มหาชนะชัย ทำความสะอาดแท่นน้ำประปาดื่มได้ / 2009-08-06