ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา บุรีรัมย์

 1. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ล้างถังน้ำใส เพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา สร้างความมั่นใจแก่พี่น้องประชาชน / 2019-12-11
 2. กปภ.สาขา​บุรีรัมย์รับใบประกาศ​เกียรติ​คุณ สถานที่อารยะสถาปัตย์​แห่งปี 2562 ประเภท ตึกอาคาร Friendly Desing / 2019-12-03
 3. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียตามแผนการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย พ.ย. 2562 / 2019-11-08
 4. กปภ.ข.8. ร่วมกับ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC อ่างเก็บน้ำห้วยสวาย / 2019-10-24
 5. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ / 2019-10-22
 6. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 / 2019-09-26
 7. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการ ใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลปราสาท / 2019-09-18
 8. นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ลงพื้นที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ เร่งแก้วิกฤติภัยแล้ง / 2019-08-20
 9. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบุรีรัมย์ / 2019-08-18
 10. รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ / 2019-08-08
 11. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าประจำปี 2562 ณ สถานีรถไฟบุรีรัมย์ / 2019-07-25
 12. กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าร่วม การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน / 2019-06-21
 13. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ รับตรวจประเมิน ศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-05-13
 14. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๒ / 2019-04-22
 15. รปก.๓ ลงพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ เฝ้าระวังสถานการณ์ช่วงภัยแล้ง / 2019-03-21
 16. รปก.๓ ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการขอรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ / 2019-03-20
 17. กปภ.สาขาสุรินทร์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ / 2019-03-18
 18. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน “โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life)” จากกรมอนามัย สังกัดกระทรวงสาธารณสุข / 2019-03-08
 19. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปาเบื้องต้น เทศบาลตำบลปราสาท / 2019-02-01
 20. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ประจำปี 2562 / 2019-01-31
 21. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ / 2019-01-09
 22. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ 4 ปี 2562 / 2019-01-07
 23. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 / 2018-12-28
 24. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ พร้อมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 ปี 2562 / 2018-12-25
 25. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ 3 ปี 2562 / 2018-12-21
 26. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกบริการเชิงรุกเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำพร้อมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี 2562 / 2018-12-04
 27. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๒ / 2018-12-03
 28. พนักงานหนุ่ม กปภ.สาขาบุรีรัมย์ น้ำใจงาม เร่งสละเวลาช่วยเหลือผู้ป่วยด่วน ชาวเน็ตแห่ชื่นชม / 2018-11-16
 29. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ 1 ปี 2562 / 2018-11-09
 30. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 / 2018-10-24
 31. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันWSP ประจำเดือนกันยายน ครั้งที่ 11 / 2018-10-18
 32. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมโครงการกปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง 2561 / 2018-10-16
 33. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดการประชุมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 11 ปี 2561 / 2018-10-11
 34. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด ครั้งที่ 10 ปี 2561 / 2018-10-08
 35. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน สิงหาคม ครั้งที่ 10 ปี2561 / 2018-09-24
 36. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2561 / 2018-09-06
 37. กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้ารับการประเมินโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา (Water is Life) / 2018-08-23
 38. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน / 2018-08-10
 39. กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าศึกษาดูงานที่ กปภ.สาขาวัฒนานคร และ กปภ.สาขาอรัญประเทศ / 2018-08-02
 40. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกันWSP ครั้งที่ 9 / 2018-07-31
 41. กปภ. สาขาบุรีรัมย์ จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน กรกฎาคม ครั้งที่ 9 ปี 2561 / 2018-07-09
 42. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมปลูกต้นรวงผึ้งและกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ / 2018-06-27
 43. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกบริการเชิงรุกลงพื้นที่รับค่าติดตั้งและคำร้องผู้ใช้น้ำประปาบ้านหนองค่าย / 2018-06-26
 44. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน WSP / 2018-06-20
 45. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 ปี 2561 / 2018-06-19
 46. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกปฏิบัติการเชิงรุกรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ บ้านปรุ ม.14 / 2018-06-15
 47. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคเทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ / 2018-06-14
 48. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกปฏิบัติการเชิงรุกรับค่าติดตั้งและรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ / 2018-06-12
 49. กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าสนับสนุนการล้างถังพักน้ำประปาภายในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ / 2018-06-11
 50. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดกิจกรรมรณรงค์โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างรู้คุณค่า / 2018-05-31
 51. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / 2018-05-24
 52. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดการประชุมสนทนายามเช้าประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ / 2018-05-23
 53. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ดำเนินงานตามโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 2 ปี 2561 / 2018-05-22
 54. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันครั้งที่ 3 ปี 2561 / 2018-05-21
 55. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่บ้านโคกเพชร / 2018-05-16
 56. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ จากโครงการขยายเขตจำหน่ายบ้านปรุ / 2018-05-15
 57. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน / 2018-05-09
 58. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) และ ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมคณะลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี / 2018-05-08
 59. กปภ.สาขาบุรีรัมย์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 2561 / 2018-05-08
 60. กปภ.สาขาบุรีรัมย์เข้าร่วมงานพิธีวันจักรี ประจำปี 2561 / 2018-05-07
 61. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกรับค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ จากโครงการขยายเขตจำหน่าย บ้านปรุ / 2018-04-24
 62. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมกับ กปภ.ข. 8 ลงพื้นที่ตามกิจกรรมลดน้ำสูญเสีย เพื่อแก้ปัญหาแรงดันน้ำไหลอ่อนและตรวจสอบน้ำสูญเสีย / 2018-04-24
 63. กปภ.สาขาบุรีรัมย์บริการเชิงรุกรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ / 2018-04-23
 64. กปภ. สาขาบุรีรัมย์ออกสำรวจหาน้ำสูญเสียพื้นที่โซน DMA 10. / 2018-04-04
 65. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคองค์การบริหารส่วนตำบลประเทียบ / 2018-04-02
 66. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเติมใจให้กันพร้อมรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ครั้งที่ 2 ปี 2561 / 2018-03-28
 67. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมรับฟังการ ฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศด้านการปฏิบัติการ OIS / 2018-03-26
 68. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 6 ปี 2561 / 2018-03-22
 69. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ครั้งที่ 4 / 2018-03-21
 70. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่5 ปี 2561 / 2018-03-20
 71. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ บวงสรวงพระแม่ธรณี กปภ. ครบรอบ ๓๙ ปี / 2018-03-14
 72. กปภ. สาขาบุรีรัมย์เข้าร่วมความรู้เรื่องคุณภาพน้ำประปาบ้านหนองค่าย หมู่10 / 2018-03-14
 73. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน (WSP) ครั้งที่ 3 / 2018-02-08
 74. กปภ.บุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2561 / 2018-01-26
 75. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ดำเนินการตามแผน โครงการจัดการน้ำสะอาดWSP ประจำเดือนมกราคม 2561 / 2018-01-23
 76. กปภ. สาขาบุรีรัมย์ออกสำรวจหาน้ำสูญเสียพื้นที่โซน DMA 14. ที่มีน้ำจ่ายสูงผิดปกติ / 2018-01-22
 77. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี ๒๕๖๑ / 2018-01-10
 78. กปภ.บุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2560 / 2018-01-08
 79. กปภ.สาขาบุรีรัมย์สนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 / 2018-01-05
 80. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ดำเนินการตามแผน โครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ / 2017-12-21
 81. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประชุมคณะกรรมการจัดการน้ำ(JMC)อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มากและอ่างเก็บน้ำห้วยตลาด / 2017-12-18
 82. กปภ.สาขาบุรีรัมย์รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ออกเก็บน้ำตัวอย่างส่งทดสอบที่กรมอนามัย / 2017-12-15
 83. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ดำเนินการตามแผน โครงการจัดการน้ำสะอาดWSPเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ / 2017-12-08
 84. กปภ. สาขาบุรีรัมย์ ประชุมร่วมหาแนวทางเพื่อเพิ่มแรงดันน้ำ และเพิ่มจำนวนผู้ใช้น้ำรายใหม่ ปี 2561 / 2017-11-30
 85. กองระบบจำหน่าย กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจ่าย ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ / 2017-11-29
 86. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ลงพื้นที่สำรวจหาจุดท่อแตก-รั่วในเวลากลางคืน พื้นที่โซน DMA10 / 2017-11-24
 87. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 / 2017-11-23
 88. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ลงพื้นที่อ่านมาตรวัดน้ำใน ระบบ DMA 10 ที่มีการจ่ายน้ำเข้าระบบสูงผิดปกติ / 2017-11-17
 89. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้น DMA5(วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์) / 2017-10-30
 90. กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ย้ายฐานข้อมูลในระบบ DMA ณ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ / 2017-10-20
 91. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่DMA02 / 2017-10-18
 92. กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ / 2017-01-19
 93. กปภ.สาขาละหานทราย ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บริการรับคำขอสำรวจติดตั้งประปาใหม่ (ผู้ใช้น้ำรายใหม่) นอกสถานที่ บริเวณอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ / 2016-12-23
 94. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ / 2016-12-19
 95. ประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ / 2016-09-27
 96. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ พร้อมประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ / 2016-09-16
 97. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home Care) เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ / 2016-08-09
 98. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๕ / 2016-06-13
 99. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมความผูกพัน Morning Talk ครั้งที่ ๔ / 2016-05-11
 100. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ( Morning Talk ) ครั้งที่ 3 / 2016-04-18
 101. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมตั้งศาลพระแม่ธรณี วิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล / 2016-04-18
 102. กปภ.สาขาลำปลายมาศ ได้สนับสนุนน้ำดื่มบุรีรัมย์ บริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2559 / 2016-01-06
 103. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 / 2015-12-22
 104. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ สนับสนุนการจัดงานประเพณีไหมบุรีรัมย์ ประจำปี 2558 / 2015-12-08
 105. กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนสิ่งของในการออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ / 2015-11-26
 106. กปภ.สาขาลำปลายมาศสนับสนุนมอบน้ำดื่มชมรมจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม จ.บุรีรัมย์ / 2015-09-25
 107. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ / 2015-08-04
 108. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)เดือนมิถุนายน / 2015-07-03
 109. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-06-29
 110. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ / 2015-06-25
 111. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๘ / 2015-03-24
 112. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมดูสถานการณ์ภัยแล้งและให้คำปรึกษา กปภ.สาขาบุรีรัมย์ / 2014-11-18
 113. กปภ.สาขาลำปลายมาศมอบน้ำดื่มตรา กปภ. สนับสนุนให้กับเจ้าหน้าที่ทหารจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ / 2014-11-07
 114. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ออกให้บริการผู้ใช้น้ำ สานสัมพันธ์ที่ดี ผ่านโครงการเติมใจให้กัน 2557 / 2014-03-23
 115. รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาบุรีรัมย์ / 2014-03-13
 116. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ สอบถามปัญหาด้านการบริการ พร้อมมอบของที่ระลึกแทนคำขอบคุณจากใจ กปภ. / 2014-02-05
 117. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมBig Cleaning Dayทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบโรงกรองน้ำ / 2014-02-04
 118. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบายจาก ผอ.กปภ.ข.๘ / 2013-12-20
 119. กปภ.สาขาบุรีรัมย์มอบน้ำดื่มสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2556 / 2013-12-20
 120. กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนรถจักรยานการออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ / 2013-11-29
 121. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ลงพื้นที่เติมเต็มความห่วงใยประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-09-17
 122. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๖ เพื่อตัดประสานท่อเมน / 2013-09-10
 123. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๖ เพื่อตัดประสานท่อเมน / 2013-09-10
 124. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ แจ้งปัญหาน้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหล เนื่องจากเกิดปัญหาด้านระบบผลิต / 2013-06-05
 125. กปภ.สาขานางรองเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ / 2013-05-20
 126. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-03-18
 127. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ลงพื้นที่แจกน้ำบรรเทาความเดือดร้อนประชาชน / 2013-02-21
 128. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนภัทรบพิตร / 2013-01-31
 129. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ลงพื้นที่ร่วมเปิดงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ และตรวจติดตามเพื่่อแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ / 2013-01-28
 130. กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่ม (ตราสัญญาลักษ์ กปภ.) สนับสนุนในงานวันเด็กแห่งชาติ และมอบพัดลมสนับสนุนการออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ / 2013-01-10
 131. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรม โครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ.เพื่อน้องคนดี / 2012-09-04
 132. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมโครงการ ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-08-30
 133. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลา ในโครงการประชาอาสาปลูกป่า ๘๐๐ ล้านกล้า ๘๐ พรรษามหาราชินี / 2012-08-15
 134. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำดิบขนาด ๓๐๐ แตก บริเวณทางหลวงสตึก - บุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. / 2012-07-04
 135. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า / 2012-06-11
 136. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ลงพื้นที่ประสานงานโครงการปรับภูมิทัศน์รอบแหล่งน้ำให้ชุมชน / 2012-05-23
 137. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ประกาศหยุดการจ่ายน้ำประปาชั่วคราว / 2012-02-13
 138. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน / 2011-12-26
 139. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก จ.บุรีรัมย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และรับพระราชทานของที่ระลึก / 2011-12-13
 140. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ ลงพิ้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ / 2011-11-23
 141. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ / 2011-09-23
 142. กปภ.สาขาบุรีรัมย์และงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับผู้ใช้น้ำกรณีไม่มีน้ำ-ไฟฟ้าใช้กว่า ๔๐ปี / 2011-09-20
 143. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ มอบรางวัลเยาวชนคนเก่ง โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำแห่งที่ ๑๐ ของ กปภ.ข.๘ / 2011-09-19
 144. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี / 2011-08-31
 145. กปภ.สาขาบุรีรัมย์จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ / 2011-08-25
 146. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดทีมบริการออกค้นหาน้ำสูญเสีย แก้ปัญหาแรงดันน้ำในเส้นท่อประปา / 2011-06-24
 147. กปภ.ข.๘ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ / 2011-05-24
 148. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ เฝ้าระวัง ป้องกัน ภัยแล้งในพื้นที่อย่างใกล้ชิด / 2011-04-26
 149. เทศบาล อ.บ้านด่าน ดูงานระบบผลิตน้ำประปาที่ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ / 2011-04-25
 150. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๔ / 2011-04-21
 151. กปภ.สาขาสตึก ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินท่าอากาศยานบุรีรัมย์ / 2011-02-16
 152. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมรับเสด็� / 2011-02-16
 153. กปภ.ข. ๘ และ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ ๒๕๕๔ ณ โรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม / 2011-02-04
 154. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ติดตั้งจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้เคลื่อนที่ ณ วิทยาลัยสงฆ์บุรีรัมย์ / 2011-01-27
 155. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน / 2010-12-12
 156. กปภ.สาขาสตึก ป้องกันน้ำท่วมที่หน่วยบริการพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ / 2010-11-01
 157. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวัน ปิยมหาราช 23 ต.ค. 2553 / 2010-10-27
 158. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 12 ต.ค. 53 เพื่อซ่อมท่อแตกชำรุดขนาด 500 มม. / 2010-10-12
 159. ผวก.กปภ. ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบุรีรัมย์ มอบนโยบายขยายเวลารับชำระเงินค่าน้ำประปาถึง 16.30 น. จันทร์ - ศุกร์ / 2010-10-06
 160. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 5 ต.ค. 53 เพื่อซ่อมท่อแตกชำรุดขนาด 500 มม. บริเวณหน้าเรือนจำกลางจังหวัดบุรีรัมย์ / 2010-10-05
 161. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน บริการฟรีสร้างรอยยิ้ม สานความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใช้น้ำ / 2010-09-12
 162. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมวางพานพุ่มถวายพระพร แม่ของแผ่นดิน / 2010-08-19
 163. กปภ.สาขาลำปลายมาศ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการของ จ.บุรีรัมย์ / 2010-07-23
 164. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2010-07-13
 165. ผช.กปภ.ข.8 เดินทางตรวจเยี่ยมกปภ.สาขาบุรีรัมย์ ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงเส้นท่อ และว� / 2010-05-05
 166. กปภ.ข. 8และ กปภ.สาขาบุรีรัมย์ สนับสนุนน้ำดื่มฟรี งานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้ / 2010-04-22
 167. ผวก.กปภ. ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง / 2010-04-20
 168. กปภ.สาขาบุรีรัมย์ ร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2010-02-14
 169. ผวก.กปภ. ร่วมทอดกฐินสามัคคี 259 กอง 10 ล้าน ที่ จ.บุรีรัมย์ / 2009-11-06
 170. รปก. 3 และคณะ ตรวจเยี่ยม ป.บุรีรัมย์ / 2009-09-16
 171. กปภ. เปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 125 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ / 2009-09-06
 172. ปปข.8 พร้อมเปิดประปาดื่มได้แห่งที่ 125 ของ กปภ. ที่จังหวัดบุรีรัมย์ / 2009-08-19