ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา สตึก

 1. กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ 2563 / 2019-11-08
 2. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมแข่งเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี ๒๕๖๓ / 2019-11-06
 3. กปภ.สาขาสตึก สนับสนุนกิจกรรมในประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี 2563 / 2019-10-29
 4. รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขานางรอง สาขาลำปลายมาศ สาขาสตึก ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ / 2019-08-09
 5. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 / 2019-07-02
 6. กปภ.สาขาสตึกจัดฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2562 / 2019-06-11
 7. กปภ.สาขาสตึก ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-06-07
 8. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-04-02
 9. กปภ.สาขาสตึกดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภควิทยาลัยการอาชีพสตึก / 2019-02-12
 10. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี 2562 / 2019-01-21
 11. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 / 2019-01-14
 12. กปภ.สาขาสตึก ร่วมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ / 2018-11-15
 13. ผอ.กปภ.ข8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสตึกมอบนโยบายการทำงาน ปี งบประมาณ 2562 / 2018-11-09
 14. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1 เดือนตุลาคม 2561 / 2018-10-31
 15. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561 / 2018-10-25
 16. กปภ.สาขาสตึก ดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง / 2018-10-19
 17. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสตึก และ กปภ.สาขาศีขรภูมิ ในการศึกษาดูงาน การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) / 2018-08-23
 18. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2561 / 2018-08-23
 19. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม 5ส. บริเวณอาคารสำนักงาน เดือน สิงหาคม 2561 / 2018-08-15
 20. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมตามแผนงานโครงการจัดการน้ำสะอาดและรองรับการขอรับรองสถานีผลิตน้ำ Water is life / 2018-06-08
 21. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ / 2018-05-07
 22. กปภ.สาขาสตึก มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลสตึก / 2018-04-25
 23. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 / 2018-04-23
 24. กปภ.สาขาสตึกร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการทำงานโครงการ wsp ปี 2561 / 2018-04-04
 25. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5 / 2018-04-02
 26. กปภ.สาขาสตึกอบรม On The Job Training การควบคุณภาพน้ำ 2561 / 2018-03-20
 27. กปภ.สาขาสตึก ดำเนินโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2561 / 2018-03-09
 28. กปภ.สาขาสตึก ล้างถังน้ำใส รักษามาตรฐานความสะอาดตามแผนประจำปี 2561 / 2018-03-07
 29. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 / 2018-02-14
 30. กปภ.สาขาสตึก ออกสำรวจท่อแตก รั่วในช่วงเวลากลางคืนหน่วยบริการพุทไธสง / 2018-02-13
 31. กปภ.สาขาสตึกออกหน่วยบริการตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแก / 2018-01-23
 32. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 / 2018-01-18
 33. กปภ.สาขาสตึก ออกสำรวจท่อแตก รั่ว ในช่วงเวลากลางคืนหน่วยบริการพุทไธสง / 2018-01-16
 34. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน”ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑ / 2018-01-08
 35. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม 5ส. บริเวณอาคารสำนักงาน / 2017-12-27
 36. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนธันวาคม 2560 / 2017-12-21
 37. กปภ.สาขาสตึก ตรวจสอบมาตรวัดน้ำ 0 ลบ.ม. และมาตรวัดน้ำเดินผิดปกติ / 2017-11-28
 38. กปภ.สาขาสตึก ออกสำรวจท่อแตก-รั่วในช่วงเวลากลางคืนประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 / 2017-11-24
 39. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2560 / 2017-11-20
 40. กปภ.สาขาสตึกร่วมกับอำเภอสตึกจัดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ โรงเรียนสะแกพิทยาคม / 2017-11-17
 41. กปภ.สาขาสตึกร่วมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. งานประเพณีแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ / 2017-11-10
 42. กปภ.สาขาสตึก ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-11-06
 43. กปภ.สาขาสตึก ร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ / 2017-11-01
 44. กปภ.สาขาสตึก ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐ / 2017-10-30
 45. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 1เดือนตุลาคม 2560 / 2017-10-18
 46. กปภ.สาขาสตึก ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ / 2017-09-06
 47. กปภ.สาขาสตึกมอบน้ำดื่ม สนับสนุนกิจกรรมออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ ชุมชนบ้านดอนมนต์ / 2017-08-29
 48. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 / 2017-08-16
 49. กปภ.เขต ๘ กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาสตึก / 2017-08-10
 50. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2017-08-02
 51. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 9 / 2017-07-31
 52. กปภ.สาขาสตึกมอบน้ำดื่มสนับสนุนจัดกิจกรรมวันอาสาฬบูชาและประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2560 / 2017-07-12
 53. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 8 / 2017-07-07
 54. กปภ.สาขาสตึกดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 / 2017-06-29
 55. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม 5ส. บริเวณอาคารสำนักงาน / 2017-05-23
 56. กปภ.สาขาสตึก ร่วมกับ งานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.8 ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาสตึก / 2017-05-22
 57. กปภ.สาขาสตึก บำรุงรักษาถังตกตะกอนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำ / 2017-05-16
 58. กปภ.สาขาสตึกลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียพื้นที่เทศบาลตำบลพุทไธสง / 2017-05-04
 59. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมประเพณีทรงน้ำพระแม่ธรณีและรดน้ำดำหัว / 2017-05-02
 60. กปภ.สาขาสตึก ระบายตะกอนในเส้นท่อเพื่อให้ผู้ใช้น้ำประปามีน้ำใช้อย่างมีคุณภาพ / 2017-03-30
 61. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมในโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 2 / 2017-03-28
 62. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ / 2017-03-24
 63. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม 5ส. บริเวณรอบสำนักงาน / 2017-03-22
 64. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5 / 2017-03-17
 65. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมกราคม 2560 / 2017-02-02
 66. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ / 2017-01-26
 67. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนธันวาคม 2559 / 2017-01-11
 68. กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 1 / 2016-12-30
 69. กปภ.สาขาสตึกร่วมประชุมคณะกรรมการ JMC อ่างเก็บน้ำลำตะโคง / 2016-12-26
 70. กปภ.สาขาสตึก ร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-12-15
 71. กปภ.สาขาสตึกลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียพื้นที่เทศบาลตำบลสตึก / 2016-12-08
 72. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2 / 2016-12-02
 73. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม Morning Talk / 2016-11-15
 74. กปภ.สาขาสตึกบริการน้ำดื่มประชาชนที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล / 2016-11-08
 75. กปภ.สาขาสตึก ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-11-02
 76. กปภ.สาขาสตึก ร่วมต้อนรับรองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) / 2016-10-06
 77. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณภายในและภายนอกสำนักงาน / 2016-09-05
 78. กปภ.สาขาสตึกร่วมกับ งานน้ำสูญเสีย กรจ. กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุน / 2016-08-31
 79. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรม Big Cleaning day / 2016-08-30
 80. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 / 2016-08-22
 81. กปภ.สาขาสตึกกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9 / 2016-08-09
 82. กปภ.สาขาสตึกร่วมสนับสนุนกิจกรรมเดินรณรงค์การออกเสียงประชามติ / 2016-08-05
 83. กปภ.สาขาสตึก เข้าร่วมงานและ มอบน้ำดื่มประชาชนที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ / 2016-07-22
 84. กปภ.สาขาสตึกร่วมจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 / 2016-07-08
 85. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อสายน้ำมูล / 2016-07-04
 86. กปภ.สาขาสตึก ทำความสะอาดถังน้ำใส ขนาด 1000 ลบ.ม/ซม. ตามแผนประจำปี 2559 / 2016-07-04
 87. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมซ้อมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2559 / 2016-06-29
 88. กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3 / 2016-06-23
 89. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 7 / 2016-06-17
 90. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้รบสำนักงาน / 2016-06-02
 91. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6 เน้นปลูกฝังประชาชนประหยัดน้ำ / 2016-05-16
 92. กปภ.สาขาสตึกสนับสนุนกิจกรรมวัดสุจิตธรรมาราม / 2016-04-20
 93. กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 2 / 2016-03-10
 94. กปภ.สาขาสตึก บำรุงรักษาถังตกตะกอนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ระบบผลิตน้ำ / 2016-03-09
 95. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอสตึก และกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2016-03-03
 96. กปภ.สาขาสตึกร่วมสนับสนุนกิจกรรมเทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ / 2016-03-02
 97. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมการจัดประชุมโครงการ WSP เดือนกุมภาพันธ์ / 2016-03-01
 98. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning talk ครั้งที่ 4 / 2016-02-18
 99. กปภ.สาขาสตึกร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.ใช้ในการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว / 2016-01-29
 100. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสตึกและหน่วยบริการพุทไธสง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง / 2016-01-14
 101. กปภ.สาขาสตึกได้สนับสนุนน้ำดื่มพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ / 2015-12-17
 102. กปภ.สาขาสตึกสนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad / 2015-12-16
 103. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-12-09
 104. กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 / 2015-12-04
 105. กปภ.สาขาสตึก ได้บริการน้ำดื่มงานแข่งขันเรื่อยาวประจำปี / 2015-11-09
 106. กปภ.สาขาสตึกร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน พระปิยมหาราช / 2015-10-26
 107. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนตุลาคม 2558 / 2015-10-20
 108. กปภ.สาขาสตึกมอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ ให้กับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอสตึก / 2015-10-16
 109. กปภ.สาขาสตึก ต้อนรับพร้อมให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปาคณะดูงานจากโรงเรียนสตึก / 2015-10-15
 110. กปภ.สาขาสตึกสนับสนุนมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.งานประเพณีแข่งเรือยาวประจำปี 2558 / 2015-10-12
 111. กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน Home Care เดือนกันยายน / 2015-10-06
 112. กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการยุวประปา โรงเรียนสตึก / 2015-10-05
 113. กปภ.สาขาสตึก ร่วมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ / 2015-08-19
 114. กปภ.สาขาสตึกร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล12 สิงหาคม 2558 / 2015-08-13
 115. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9 / 2015-08-07
 116. กปภ.สาขาสตึกทำความสะอาดถังตกตะกอนรักษาคุณภาพการผลิตน้ำ / 2015-08-04
 117. กปภ.สาขาสตึกจัดประชุมตามโครงการ WSP ครั้งที่ 9 / 2015-07-10
 118. กปภ.สาขาสตึก ได้จัดกิจกรรม Morning Talk สนทนายามเช้า ครั้งที่ 8 / 2015-07-09
 119. กปภ.สาขาสตึก ให้ความช่วยเหลือเรื่องระบบน้ำประปาแก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองบัว / 2015-07-06
 120. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรม Big Cleaning day บริเวณภายในและภายนอกสำนักงาน / 2015-07-03
 121. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอสตึก / 2015-07-02
 122. กปภ.สาขาสตึก สำรวจหาท่อแตก- ท่อรั่ว เขตเทศบาลตำบลสตึก / 2015-06-02
 123. กปภ.สาขาสตึก ได้จัดกิจกรรม / 2015-05-30
 124. กปภ.สาขาสตึก ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่บริการ ตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3 / 2015-05-21
 125. กปภ.สาขาสตึกน้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทศบาลตำบลสตึก / 2015-05-18
 126. กปภ.สาขาสตึกจัดโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / 2015-05-12
 127. กปภ.สาขาสตึกร่วมกันทำบุญสำนักงานเพื่อเป็นสิริมงคลกับองค์กร / 2015-05-10
 128. กปภ.สาขาสตึกเข้าร่วมกิจกรรมงานประจำปีอำเภอสตึก งานเจ้าพ่อวัง / 2015-05-07
 129. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี / 2015-04-24
 130. กปภ.สาขาสตึก ร่วมทำบุญสำนักงาน เพื่อเสริมสิริมงคลกับองค์กร / 2015-04-23
 131. กปภ.สาขาสตึกดำเนินการล้างถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ / 2015-02-10
 132. กปภ.สาขาสตึกดำเนินการล้างถังตกตะกอนรักษามาตรฐานงานผลิต / 2015-02-06
 133. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 / 2015-02-05
 134. กปภ.สาขาสตึกจัดประชุมตามโครงการ WSP ครั้งที่ 3 / 2015-01-30
 135. กปภ.สาขาสตึกร่วมมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุนงานพระองค์ใหญ่และงานกาชาดประจำปี / 2015-01-29
 136. กปภ.สาขาสตึก ร่วมกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4 / 2015-01-28
 137. กปภ.สาขาสตึกออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1 / 2015-01-19
 138. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย / 2015-01-16
 139. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม ๕ ส.พร้อมร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ / 2014-12-17
 140. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ / 2014-12-15
 141. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / 2014-12-10
 142. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3 / 2014-12-04
 143. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมดูสถานการณ์ภัยแล้งและให้คำปรึกษา กปภ.สาขาสตึก / 2014-11-21
 144. กปภ.สาขาสตึกร่วมต้อนรับ และนำเสนอการดำเนินคณะกรรมการตรวจสอบความก้าวหน้าโครงการWSP / 2014-11-17
 145. กปภ.สาขาสตึก ร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และสนับสนุนน้ำดื่ม / 2014-11-07
 146. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1 / 2014-11-05
 147. กปภ.สาขาสตึกร่วม กิจกรรมวันปิยะมหาราช / 2014-10-29
 148. กปภ.สาขาสตึกมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ.สนับสนุนกิจกรรมงานประเพณีแข่งขันเรือยาว / 2014-10-15
 149. กปภ.สาขาสตึกออกโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) เดือนกันยายน 2557 / 2014-10-03
 150. กปภ.สาขาสตึกได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ / 2014-10-02
 151. กปภ.สาขาสตึก ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียตามแผนปฏิบัติการไตรมาส ๔/๕๗ / 2014-09-16
 152. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือน สิงหาคม / 2014-08-22
 153. กปภ.สาขาสตึก มอบน้ำดื่มตราสัญญลักษณ์ กปภ ร่วงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ / 2014-08-08
 154. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10 / 2014-07-23
 155. กปภ.สาขาสตึกลงพื้นที่หาน้ำสูญเสีย ตามแผนปฎิบัติการ ไตรมาส ๓ / 2014-07-04
 156. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๙ / 2014-07-02
 157. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)ครั้งที่ ๓ / 2014-06-24
 158. กปภ.สาขาสตึกร่วมทำบุญสำนักงานเสริมสิริมงคล / 2014-06-05
 159. กปภ.สาขาสตึกทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษามาตรฐานการผลิต / 2014-05-29
 160. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า และประชุมติดตามผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 / 2014-05-28
 161. กปภ.สาขาสตึกได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนเมษายน / 2014-05-07
 162. กปภ.สาขาสตึกลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่วลดน้ำสูญเสียพื้นที่เทศบาลตำบลสตึก / 2014-04-28
 163. กปภ.สาขาสตึก มอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมการตรวจเลือกทหาร / 2014-04-03
 164. กปภ.สาขาสตึก ออกพบผู้ใช้น้ำ ในโครงการเติมใจให้กัน 2557 / 2014-03-30
 165. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2014-03-21
 166. รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาสตึก / 2014-03-18
 167. กปภ.สาขาสตึก พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน / 2014-03-03
 168. กปภ.สาขาสตึกร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา / 2014-02-18
 169. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๒๙ มกราคม ๒๕๕๗ เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าถูกขโมย / 2014-01-29
 170. กปภ.สาขาสตึกลงพื้นที่เติมความสุขตามโครงการเติมใจให้กัน / 2014-01-23
 171. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2014-01-21
 172. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมเสริมความรู้และเข้าใจองค์กรแห่งการเรียนรู้ / 2014-01-16
 173. กปภ.สาขาสตึกลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่หน่วยงานในท้องถิ่น / 2014-01-08
 174. กปภ.สาขาสตึกสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ แก่โรงเรียนอนุบาลสายสัมพันธ์ / 2014-01-07
 175. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk)ครั้งที่ 3 / 2014-01-02
 176. กปภ.สาขาสตึกให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบายจาก ผอ.กปภ.ข.๘ / 2013-12-25
 177. กปภ.สาขาสตึกใสสะอาด สะอาดตา สะอาดกาย สะอาดใจ / 2013-12-23
 178. กปภ.สาขาสตึก ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประปา แก่คณะผู้บริหารจากโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย / 2013-12-19
 179. กปภ.สาขาสตึกจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังงานของแผ่นดินและร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ / 2013-12-09
 180. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน / 2013-11-21
 181. กปภ.สาขาสตึก ร่วมงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ และสนับสนุนน้ำดื่ม / 2013-11-04
 182. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก ขอประชาสัมพันธ์การณ์น้ำไม่ไหล หรือไหลอ่อน / 2013-10-24
 183. กปภ.สาขาสตึกร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา / 2013-08-01
 184. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อตัดประสานท่อเมน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. / 2013-07-29
 185. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เพื่อตัดประสานท่อเมน ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. / 2013-07-29
 186. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-07-17
 187. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care )๒๕๕๖ / 2013-07-17
 188. กปภ.สาขาสตึก ร่วมกับ กปภ.ข.๘ มอบรางวัลตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2013-07-15
 189. กปภ.สาขาสตึกร่วมสนทนายามเช้า และ บำเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ / 2013-06-27
 190. กปภ.สาขาสตึก ร่วมกับ กปภ.สาขาพยัคฆภูมิพิสัยมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ของ กปภ. / 2013-06-25
 191. กปภ.สาขาสตึก ร่วมเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / 2013-06-12
 192. กปภ.สาขาสตึก จัดอบรมเพิ่มความรู้และทักษะเกี่ยวกับวาว์วลดแรงดัน / 2013-06-11
 193. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-06-04
 194. กปภ.สาขสตึกมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. การจัดงานวันบูรพาจารย์ และงานปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศล / 2013-05-28
 195. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-05-23
 196. กปภ.สาขาสตึกร่วมแก้ปัญหาน้ำประปาสูบส่งกลับไปทำกระบวนการผลิตน้ำใหม่ / 2013-05-21
 197. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-05-21
 198. กปภ.สาขาสตึกประกาศแจ้งน้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหลในช่วงเวลาเร่งด่วน / 2013-05-20
 199. กปภ.สาขาสตึก ประกาศหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว วันที่ ๑๑ พ.ค. ๒๕๕๖ / 2013-05-10
 200. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-05-07
 201. กปภ.สาขาสตึกให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน / 2013-05-07
 202. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-04-26
 203. กปภ.สาขาสตึกร่วมรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัตน์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร / 2013-04-25
 204. กปภ.สาขาสตึกให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ 5 นครราชสีมา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา / 2013-04-09
 205. กปภ.สาขาสตึก ลงพื้นที่พบปะประชาชนบ้านบุ่มเบา / 2013-04-01
 206. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-03-28
 207. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-03-20
 208. กปภ.สาขาสตึกให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลมะเฟือง ดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2013-03-04
 209. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก ร่วมกิจกรรมในโครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ / 2013-01-30
 210. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-01-29
 211. กปภ.สาขาสตึก ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2013-01-28
 212. กปภ.สาขาสตึกร่วมสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ / 2013-01-16
 213. กปภ.สาขาสตึกถ่ายทอดและสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง SEPA ยุทธศาสตร์องค์กร และค่านิยม/วัฒนธรรม ให้พนักงานในสังกัด / 2013-01-10
 214. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก มอบกระเช้าผลไม้ และของขวัญปีใหม่ 2556 / 2012-12-26
 215. กปภ.สาขาสตึก ร่วมสนับสนุนโครงการอำเภอสตึกใสสะอาด สะอาดตา สะอาดกาย สะอาดใจ / 2012-12-14
 216. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-11-05
 217. กปภ.สาขาสตึกสนับสนุนน้ำดื่มงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ / 2012-11-05
 218. กปภ.สาขาสตึกประกาศจ่ายน้ำเป็นเวลา / 2012-10-04
 219. กปภ.สาขาสตึกออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-08-09
 220. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรม โครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ.เพื่อน้องคนดี / 2012-07-30
 221. กปภ.สาขาสตึกติดตั้งแท่นน้ำประปาดื่มงาน ตุ้มโฮมอีสาน พลังงานทุ่งกุลา-พญาแถน / 2012-07-10
 222. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เพื่อซ่อมท่อส่งน้ำดิบขนาด ๓๐๐ แตก บริเวณทางหลวงสตึก - บุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. / 2012-07-04
 223. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อซ่อมท่อขนาด ๓๐๐ แตก บริเวณโรงกรองน้ำหน่วยบริการพุทไธสง ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. / 2012-06-18
 224. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อซ่อมท่อขนาด ๔๐๐ แตก บริเวณบ้านบุ่งเบา หน่วยบริการพุทไธสง ตั้งแต่เวลา ๑๑.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. / 2012-06-01
 225. กปภ.สาขาสตึกลงพื้นที่เยี่ยมเยือนหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น / 2012-05-28
 226. กปภ.สาขาสตึกออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-05-22
 227. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-05-17
 228. กปภ.สาขาสตึกออกตรวจสอบและปรับปรุงจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ / 2012-05-17
 229. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาสตึก / 2012-05-08
 230. กปภ.สาขาสตึก ล้างถังตกตะกอนและถังกรองโรงกรองน้ำพุทไธสง / 2012-04-30
 231. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อทำการติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน หน่วยบริการพุทไธสง เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. / 2012-03-22
 232. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อทำการติดตั้งวาล์วควบคุมแรงดัน / 2012-03-22
 233. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อซ่อมแซมท่อประปา ๔๐๐ มม. แตก ที่หน่วยบริการพุทไธสง / 2012-03-09
 234. กปภ.สาขาสตึกร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ หลวงปู่วันดี วรคุโณ / 2012-03-08
 235. กปภ.สาขาสตึก ร่วมกับ กปภ.ข.๘ เก็บตัวอย่างน้ำตามโครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ.เพื่อน้องคนดี / 2012-03-05
 236. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-01-20
 237. กปภ.สาขาสตึกทำความสะอาดโรงกรองน้ำเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ใช้น้ำ / 2012-01-11
 238. กปภ.สาขาสตึกออกรับชำระค่าน้ำประปา และรับคำร้องต่างๆนอกสถานที่ / 2011-12-26
 239. กปภ.สาขาสตึก ร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ครั้งที่ ๑๔ / 2011-12-21
 240. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก จ.บุรีรัมย์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และรับพระราชทานของที่ระลึก / 2011-12-13
 241. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสตึก ร่วมเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี / 2011-12-13
 242. กปภ.สาขาสตึกจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน / 2011-12-02
 243. กปภ.สาขาสตึกประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2011-11-18
 244. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๘ พ.ย. ๒๕๕๔ เพื่อประสานท่อเมนจ่ายน้ำ ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ / 2011-11-08
 245. กปภ.สาขาสตึก สนับสนุนน้ำดื่ม งานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ / 2011-11-08
 246. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาสตึกลงพื้นที่สำรวจน้ำสูญเสีย / 2011-11-03
 247. กปภ.สาขาสตึก แจ้งเหตุขัดข้องด้านระบบจ่ายน้ำประปาเนื่องจากน้ำท่วม ขอให้ผู้ใช้น้ำสำรองน้ำไว้ใช้ / 2011-10-31
 248. กปถ.สาขาสตึก เฝ้าระวังและเตรียมป้องกันน้ำท่วม / 2011-10-27
 249. กปภ.สาขาสตึก แจ้งเหตุขัดข้องในการจ่ายน้ำประปาเนื่องจากอุบัติเหตุท่อแตก / 2011-10-11
 250. กปภ.สาขาสตึก ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี / 2011-08-23
 251. กปภ.สาขาสตึก ออกเยี่ยมแสดงความยินดี ครอบครัว CSR รู้รักษาทรัพยากร / 2011-08-04
 252. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลสตึก / 2011-07-26
 253. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงาน สร้างสามัคคี สร้างจิตสำนึกรักองค์กร และสิ่งแวดล้อม / 2011-06-23
 254. กปภ.สาขาสตึก ร่วมส่งมอบรอยยิ้มในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2011-06-22
 255. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสตึก / 2011-06-17
 256. กปภ.สาขาสตึก จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ ที่สำนักงาน เพื่อความเป็นสิริมงคล / 2011-06-14
 257. กปภ.สาขาสตึก ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ ๕ เก็บตัวอย่างน้ำตรวจวิเคราะห์ เพื่อรักษามาตรฐานน้ำประปาดื่มได้ / 2011-06-06
 258. กปภ.สาขาสตึก บริการผู้ใช้น้ำ จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ / 2011-05-04
 259. กปภ.สาขาสตึก จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาการผลิตน้ำประปา อบต.เมืองบัว / 2011-04-25
 260. กปภ.สาขาสตึก ออกพบประชาชน รับฟังปัญหาด้านการบริการ / 2011-02-24
 261. กปภ.สาขาสตึก ตรวจสอบปริมาณน้ำดิบ เตรียมรับมือภัยแล้ง ๕๔ / 2011-02-17
 262. กปภ.สาขาสตึก ร่วมรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สนามบินท่าอากาศยานบุรีรัมย์ / 2011-02-16
 263. กปภ.สาขาสตึก แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 1ก.พ. 54 เพื่อซ่อมท่อเมนหลักขนาด 400มม. แตกชำรุดบริเวณหน้าฟาร์มสุกรพุทไธสง / 2011-02-01
 264. กปภ.สาขาสตึก จัดตั้งโรงทานงานสมโภช รัตนเจดีย์ศรีอัมพวัน / 2011-01-31
 265. กปภ. สาขาสตึก ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อ.สตึก / 2011-01-25
 266. คณะกรรมการประปาหมู่บ้านยางน้ำใส ดูงานระบบผลิตน้ำประปาที่ กปภ.สาขาสตึก / 2010-12-13
 267. กปภ.สาขาสตึก ติดตั้งจุดให้บริการน้ำประปาดื่มได้เคลื่อนที่ งานประเพณีแข่งขันเรือยาวประจำปี ๒๕๕๓ / 2010-12-01
 268. กปภ.สาขาสตึก มอบน้ำดื่ม ถุงสารส้ม และนำรถบรรทุกน้ำแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ประสบภัย / 2010-11-09
 269. กปภ.สาขาสตึก ป้องกันน้ำท่วมที่หน่วยบริการพุทไธสง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ / 2010-11-01
 270. กปภ.สาขาสตึก ร่วมงานวันปิยมหาราช 23 ต.ค. 2553 / 2010-10-31
 271. กปภ.สาขาสตึก จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ณ ชุมชนสนามม้า / 2010-09-15
 272. ผอ.กรค.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสตึก ร่วมวางแผนการผลิตน้ำประปาให้มีคุณภาพ / 2010-06-29
 273. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสตึก ตามนโยบาย Service Audit / 2010-06-08
 274. กปภ.สาขาสตึก ร่วมโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ / 2010-06-04
 275. กปภ.สาขาสตึก ขุดลอกดินเพิ่มทางน้ำเข้าแรงต่ำ รับมือปัญหาภัยแล้ง / 2010-04-30
 276. กปภ.สาขาสตึก ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดโรงทานในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย พระครูเขมคุณโสภณ / 2010-04-29
 277. กปภ.สาขาสตึก จัดทำรถเคลื่อนที่เร็ว ต้นทุนต่ำ บริการผู้ใช้น้ำ / 2010-03-04
 278. กปภ.สาขาสตึก ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรี งานแข่งเรือยาวพระราชทานประจำ� / 2009-11-10
 279. กปภ. สาขาสตึก จัดเติมใจให้กัน บริการฟรีถึงบ้านผู้ใช้น้ำ / 2009-10-04
 280. กปภ. สาขาสตึก จัดโครงการปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ / 2009-10-01
 281. รปก. 3 และคณะ ตรวจเยี่ยม ป.สตึก / 2009-09-20
 282. ป.สตึก ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี / 2009-08-20
 283. ปปข. 8 และป.สตึก ปรับปรุงระบบผลิต 3 Cs / 2009-08-06