ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา นางรอง

 1. กปภ.สาขานางรองดำเนินการสำรวจท่อแตก-ท่อรั่วตามแผนการตรวจสอบและเฝ้าระวังน้ำสูญเสีย ตุลาคม 2562 / 2019-11-07
 2. กปภ.สาขานางรองได้ทำการออกสำรวจท่อแตก-ท่อรั่ว Passive Control ประจำเดือนตุลาคม 2563 / 2019-10-29
 3. กปภ.สาขานางรองประสานพลังระหว่างหน่วยงานผ่านวิกฤติภัยแล้งแจกจ่ายน้ำประชาชนที่ขาดแคลน / 2019-10-28
 4. กปภ.สาขานางรองดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-09-18
 5. รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขานางรอง สาขาลำปลายมาศ สาขาสตึก ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานะการณ์ภัยแล้งวางแนวทางแผนจัดการน้ำดิบ / 2019-08-09
 6. กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ / 2019-07-30
 7. กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนบ้านก้านเหลือง / 2019-01-22
 8. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ติดตั้งระบบสูบน้ำดิบเตรียมการรับมือภัยแล้ง 2562 / 2019-01-10
 9. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 / 2018-12-18
 10. ผอ.กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายและสร้างขวัญกำลังกายใจ กปภ.สาขานางรอง / 2018-12-17
 11. กปภ.สาขานางรองร่วมออกให้บริการประชาชน ตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดแพงพวย / 2018-12-03
 12. กปภ.สาขานางรองสังกัด จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 10 ปี 2562 / 2018-11-02
 13. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561 / 2018-10-24
 14. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีวันแม่แห่งชาติ 2561 / 2018-08-22
 15. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 9 ปี 2561 / 2018-08-15
 16. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่ 66 พรรษา / 2018-08-14
 17. กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดหนองโสน / 2018-08-09
 18. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมจิตอาสา Big Cleaning Day สนามที่ว่าการอำเภอนางรอง / 2018-08-08
 19. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมองค์กรโปร่งใส ไร้สินบน / 2018-08-02
 20. กปภ.สาขานางรอง ดำเนินโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 / 2018-08-01
 21. กปภ.สาขานางรองจัดการฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานงาน พร้อมจัดการฝึกซ้อมการปฏิบัติงานฉุกเฉิน / 2018-07-26
 22. กปภ.สาขานางรองปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สะอาดและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ / 2018-07-09
 23. กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดน้ำไหล / 2018-06-26
 24. กปภ.สาขานางรอง ร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561 ณ วัดหนองกง / 2018-06-08
 25. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 5 / 2018-04-25
 26. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่อำเภอหนองกี่ / 2018-04-24
 27. กปภ.สาขานางรองปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สะอาดและได้มาตรฐาน / 2018-04-23
 28. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภาลักษ์ด้านความสะอาดประจำเดือนมีนาคม 2561 / 2018-04-04
 29. กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตาม ในพื้นที่ ณ วัดสุวรรณาราม / 2018-03-26
 30. กปภ.สาขานางรองดำเนินโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี ๒๕๖๑ / 2018-03-14
 31. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 / 2018-02-12
 32. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม 5 ส. สร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อผู้มาติดต่อราชการ / 2018-01-26
 33. กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ตำบลหัวถนน ประจำปี 2561 / 2018-01-23
 34. ผอ.กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ กปภ.สาขานางรอง เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน 2561 / 2018-01-22
 35. กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Morning talk ครั้งที่ 3 ปี 2561 / 2018-01-08
 36. กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2561พื้นที่ตำบลชุมแสง / 2017-12-21
 37. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ซ่อมเครื่องจักรรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ / 2017-12-13
 38. กปภ.สาขานางรองเตรียมการรับมือภัยแล้ง ประจำปี ๒๕๖๑ / 2017-12-12
 39. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรม ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวาตามแนวนโยบายรัฐบาล / 2017-12-08
 40. กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 / 2017-11-30
 41. กปภ.สาขานางรองเตรียมการขุดลอกแหล่งน้ำอ่างเก็บน้ำหนองทะลอกวางแผนการใช้น้ำในอนาคต / 2017-11-16
 42. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 / 2017-11-10
 43. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร / 2017-11-06
 44. กปภ.สาขานางรองร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ / 2017-11-01
 45. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช / 2017-10-30
 46. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีบวงสรวง ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-10-19
 47. กปภ.นางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10 / 2017-10-18
 48. กปภ.สาขานางรองร่วม ออกหน่วยบริการ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่นที่ประจำปี 2560 / 2017-10-16
 49. กปภ.สาขานางรองร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 / 2017-09-04
 50. กปภ.สาขานางรอง จัดฝึกอบรมขั้นตอนการปฏิบัติงานกรณีคลอรีนรั่วไหล / 2017-08-31
 51. กปภ.สาขานางรองให้ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตน้ำประปาองค์การบริการส่วนตำบลชุมแสง / 2017-08-29
 52. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 / 2017-08-25
 53. กปภ.สาขานางรองทำความสะอาดปรับปรุงคุณภาพการผลิตให้สะอาดและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ / 2017-08-24
 54. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมชินีนาถ / 2017-08-21
 55. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น / 2017-08-17
 56. กปภ.สาขานางรองจัดโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 / 2017-08-02
 57. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 / 2017-07-31
 58. กปภ.สาขานางรอง ร่วมโครงการ สุขภาพดี ใต้ร่มพระบารมี อำเภอนางรอง / 2017-07-20
 59. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7 / 2017-07-12
 60. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีทอดผ้าป่าต้นไม้ ณ สนามกีฬานางรองประชารัฐ / 2017-07-07
 61. กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 / 2017-07-06
 62. กปภ.สาขานางรองร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส.ตามโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงาน มีความปลอดภัย / 2017-07-04
 63. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6 / 2017-06-26
 64. กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2560 / 2017-05-23
 65. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 / 2017-05-03
 66. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ / 2017-04-24
 67. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4 / 2017-04-04
 68. ผอ.กปภ.ข.๘ ประชุมติดตามการดำเนินการรับมือภัยแล้งร่วมกับ กปภ.สาขานางรอง ผ่านระบบ video conference / 2017-03-30
 69. กปภ.สาขานางรอง ลงพื้นที่กิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) / 2017-03-24
 70. กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ ประจำปี 2560 / 2017-03-23
 71. กปภ.สาขานางรองร่วมสนับสนุนพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายสรีระสังขาร พระครูพัฒนกิจไพศาล / 2017-03-21
 72. กปภ.สาขานางรองออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่พื้นที่บ้านโคกประดู่ / 2017-03-15
 73. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3 / 2017-02-16
 74. กปภ.สาขานางรองร่วมส่งมอบของขวัญและความสุข แก่เด็กและเยาวชน / 2017-01-26
 75. กปภ.สาขานางรองจัดโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) ไตรมาส 2 / 2017-01-17
 76. กปภ.สาขานางรอง ร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 2 / 2017-01-05
 77. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่สำรวจท่อแตก-ท่อรั่วตั่งพื้นที่อำเภอนางรอง / 2017-01-04
 78. กปภ.สาขานางรองร่วม ออกหน่วยบริการ ตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ประจำปี 2560 / 2016-12-29
 79. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่สำรวจท่อแตก-ท่อรั่วพื้นที่อำเภอหนองกี่ / 2016-12-27
 80. กปภ.สาขานางรอง ออกหน่วยบริการตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำปี ๒๕๖๐ / 2016-12-16
 81. กปภ.สาขานางรองจัดสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ 1 / 2016-12-08
 82. กปภ.สาขานางรองร่วมงานรวมพลังแห่งความภักดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-12-02
 83. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-17
 84. กปภ.สาขานางรองบริการน้ำดื่มถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-15
 85. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-08
 86. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-03
 87. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ วันปิยมหาราช / 2016-11-02
 88. กปภ.สาขานางรองบริการน้ำดื่มประชาชนที่เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล / 2016-11-01
 89. กปภ.สาขานางรองเข้าร่วมประเมินและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยายบาลนางรอง / 2016-09-30
 90. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมตามโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ไตรมาส 4 / 2016-09-28
 91. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีลงนามถวายพระพรและวางพานพุ่ม สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / 2016-08-22
 92. กปภ.สาขานางรอง ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-08-17
 93. กปภ.สาขานางรองจัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 / 2016-07-29
 94. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2559 / 2016-07-28
 95. กปภ.สาขานางรอง ร่วมประชุมปรึกษาแนวทางการทำงานคณะทำงาน WSP มิถุนายน 2559 / 2016-07-07
 96. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 7 / 2016-07-05
 97. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมตามโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน มิถุนายน 2559 / 2016-06-27
 98. กปภ.สาขานางรองออกหน่วยบริการประชาชนไปรับคำร้องติดตั้งประปาหน่วยบริการหนองกี่ / 2016-06-23
 99. กปภ.สาขานางรองร่วมประชุมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ / 2016-06-22
 100. กปภ.สาขานางรองสำรวจหาท่อแตกรั่วพร้อมเร่งลงพื้นที่ซ่อมท่อประปา / 2016-06-21
 101. กปภ.สาขานางรองปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาความสะอาดโรงกรองน้ำ / 2016-06-17
 102. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 6 / 2016-06-06
 103. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้รอบสำนักงาน / 2016-06-02
 104. กปภ.สาขานางรองร่วมประชุมสรุปงานปิดการตรวจสอบ / 2016-05-25
 105. กปภ.สาขานางรองส่งมิสเตอร์ประปาบริการซ่อมท่อด่วนรักษามาตรฐานการบริการรวดเร็ว / 2016-05-23
 106. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งน้ำดิบเตรียมแผนพร้อมรับมือภัยแล้ง / 2016-05-18
 107. กปภ.สาขานางรองสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 พร้อมทั้งเน้นย้ำ เฝ้าระวังระดับภัยแล้งหลัก / 2016-05-03
 108. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขานางรอง / 2016-04-28
 109. กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เน้นปลูกฝังการประหยัดน้ำ / 2016-04-27
 110. กปภ.สาขานางรองร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมรับภัยแล้ง / 2016-04-25
 111. กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ชุมชนวัดถนนหัก / 2016-03-23
 112. กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ / 2016-03-21
 113. กปภ.สาขานางรองเตรียมรับมือภัยแล้งเล็งหาแหล่งน้ำดิบเพิ่มเติม / 2016-03-17
 114. กปภ.สาขานางรองร่วมสักการะพระแม่ธรณี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. / 2016-03-10
 115. กปภ.สาขานางรองดำเนินการเตรียมรับมือภัยแล้ง ปี ๒๕๕๙ / 2016-01-28
 116. กปภ.สาขานางรองออกทำการตรวจสอบคุณภาพน้ำและให้คำแนะนำในเรื่องการผลิตน้ำประปา / 2016-01-27
 117. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-01-13
 118. กปภ.สาขานางรองสนับสนุนน้ำดื่มวันเด็กแห่งชาติ 2559 / 2016-01-11
 119. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีตั้งศาลพระแม่ธรณีฯ พร้อมทำบุญสำนักงานงานปีใหม่ ๒๕๕๙ / 2016-01-05
 120. กปภ.สาขานางรองมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา / 2015-12-22
 121. กปภ.สาขานางรองมอบน้ำดื่มบรรจุขวดเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา / 2015-12-15
 122. กปภ.สาขานางรองมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad / 2015-12-14
 123. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-12-09
 124. กปภ.สาขานางรองมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 / 2015-12-01
 125. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ซ่อมแซมท่อแตกท่อรั่ว พร้อมระบายตะกอนในเส้นท่อ / 2015-11-18
 126. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรม (Morning Talk) ประจำปี เดือนตุลาคม ๒๕๕๘ / 2015-11-10
 127. กปภ.สาขานางรองสนับสนุนน้ำดื่มเตรียมความพร้อมรับเสด็จฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / 2015-11-05
 128. กปภ.สาขานางรองมอบมิสเตอร์ประปาลงซ่อมท่อประปาแตก-ชำรุด พร้อมระบายตะกอน / 2015-11-03
 129. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10 / 2015-09-21
 130. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน (Home care) ครั้งที่ ๔ / 2015-09-09
 131. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9 / 2015-09-08
 132. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม 5 ส. ทำความสะอาดสำนักงาน / 2015-09-01
 133. กปภ.สาขานางรองเข้าร่วมกิจกรรม Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่ / 2015-08-21
 134. กปภ.สาขานางรองมอบน้ำดื่มสนับสนุนในการจัดโครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ / 2015-08-06
 135. กปภ.สาขานางรองดำเนินการสร้างมาตรฐานในการส่งจ่ายน้ำประปาที่มีคุณภาพ / 2015-07-23
 136. กปภ.สาขานางรองร่วมออกหน่วยบริการโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ ในพื้นที่อำเภอนางรอง / 2015-07-15
 137. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ทำความสะอาดระบบ DMA รักษาคุณภาพการจ่ายน้ำประปา / 2015-07-14
 138. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเดือนกรกฎาคม / 2015-07-09
 139. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๗ / 2015-06-30
 140. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-06-11
 141. กปภ.สาขานางรอง ร่วมกิจกรรม / 2015-06-09
 142. กปภ.สาขานางรองได้เตรียมรับมือปัญหาขาดแคลนน้ำอย่างต่อเนื่อง / 2015-05-30
 143. กปภ.สาขานางรองออกหน่วยบริการโครงการ / 2015-05-10
 144. กปภ.สาขานางรองได้ดำเนินการล้างถังน้ำใสรักษาคุณภาพการผลิตน้ำ / 2015-04-22
 145. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ตรวจหาน้ำสูญเสียประจำเดือนมีนาคม / 2015-04-21
 146. กปภ.สาขานางรองรักษาระดับน้ำดิบเตรียมรับมือภัยแล้ง / 2015-04-20
 147. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรม / 2015-03-30
 148. กปภ.สาขานางรองจัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2015-03-05
 149. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมการตรวจคัดกรองโรคอ้วนลงพุงและมอบของที่ระลึกให้กับโรงพยาบาลนางรอง / 2015-03-03
 150. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม ๕ ส.ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-02-05
 151. กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรมออกพบปะประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน / 2015-02-03
 152. กปภ.สาขานางรองส่งมิสเตอร์ประปาลงพื้นที่ให้บริการประชาชน / 2015-01-30
 153. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่สร้ามความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานของรัฐ / 2015-01-29
 154. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๓ / 2015-01-23
 155. กปภ.สาขานางรองมอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ สวัสดีผู้ใช้น้ำ / 2015-01-15
 156. กปภ.สาขานางรอง ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน / 2014-12-15
 157. กปภ.สาขานางรองให้บริการตรวจสอบระบบประปาเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ / 2014-12-02
 158. กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรม 5 ส. ปรับภูมิทัศน์รอบบริเวณโรงกรองและสำนักงาน / 2014-11-27
 159. ผอ.กปภ.ข.๘ตรวจเยี่ยมพร้อมดูสถานการณ์ภัยแล้งและให้คำปรึกษา กปภ.สาขานางรอง / 2014-11-19
 160. กปภ.สาขานางรอง ได้จัดกิจกรรม Morning talk เดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ / 2014-11-05
 161. กปภ.สาขานางรองประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด WSP ประจำเดือน ตุลาคม / 2014-10-15
 162. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ / 2014-08-19
 163. กปภ.สาขานางรองทำความสะอาดระบบผลิตน้ำและโดยรอบสำนักงานเพิ่มคุณภาพงานผลิต / 2014-08-08
 164. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk เพื่อเป็นการปรึกษาหารือปัญหาและอุปสรรคเดือนมิถุนายน / 2014-07-08
 165. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ตรวจสอบห้วยลำมาศพร้อมเตรียมแผนการผลิตน้ำ / 2014-07-04
 166. กปภ.สาขานางรอง ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำประปา / 2014-05-19
 167. กปภ.สาขานางรองร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างร้อยยิ้มให้ประชาชน / 2014-04-30
 168. กปภ.สาขานางรองสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. ให้กับทางเทศบาลเมืองนางรอง / 2014-04-28
 169. กปภ.สาขานางรองดำเนินการบรรจุกระสอบทรายทำฝายกั้นเพื่อยกระดับน้ำ / 2014-04-25
 170. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Morning talk เดือนเมษายน / 2014-04-24
 171. รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขานางรอง / 2014-03-13
 172. กปภ.สาขานางรอง เร่งตรวจสอบพร้อมซ่อมแซมถังน้ำใสให้พร้อมใช้งาน / 2014-02-18
 173. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2014-02-07
 174. กปภ.สาขานางรองมอบของที่ระลึกพร้อมประสานงานเตรียมพร้อมรับมือภัยแล้ง / 2014-01-31
 175. กปภ.สาขานางรองร่วมสนับสนุนในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2557 / 2014-01-08
 176. กปภ.สาขานางรองได้จัดกิจกรรม moning talk / 2014-01-07
 177. กปภ.สาขานางรองร่วมประชุมการใช้น้ำหนองทะลอกร่วมกับกรมชลประทาน / 2014-01-02
 178. กปภ.สาขานางรองร่วมพิธีต้อนรับนายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร / 2013-12-25
 179. กปภ.สาขานางรอง สนับสนุนน้ำดื่ม การแข่งขันกีฬาหูทำนบสัมพันธ์ / 2013-12-24
 180. กปภ.สาขานางรองร่วมทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์เสริมความสวยงานรอบสำนักงาน / 2013-12-19
 181. กปภ.สาขานางรอง ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบายการการปฏิบัติงาน ผช.ผอ.กปภ.ข.๘ / 2013-12-18
 182. กปภ.สาขานางรองเร่งปรับปรุงระบบสูบจ่ายน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพ / 2013-12-17
 183. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ / 2013-12-09
 184. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมนางรอง เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพ ครั้งที่ ๒ / 2013-11-27
 185. กปภ.สาขานางรองสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขัน "นางรอง เดิน-วิ่ง-ปั่น เพื่อสุขภาพครั้งที่ ๒ / 2013-11-22
 186. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบยโยบาย กปภ.สาขานางรอง / 2013-11-20
 187. กปภ.สาขานางรอง รุกแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลไหลอ่อนในบริเวณที่สูง / 2013-11-12
 188. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 11 -12 พ.ย. 2556 / 2013-11-07
 189. การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว วันที่ 11 -12 พ.ย. 2556 / 2013-11-07
 190. กปภ.สาขานางรองบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ / 2013-10-30
 191. กปภ.สาขานางรอง ดำเนินการการล้างถังตกตะกอนของ สถานีผลิตจ่ายบ้านหนองโบสถ์ / 2013-09-16
 192. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 1 / 2013-09-04
 193. กปภ.สาขานางรอง มอบทุนการศึกษามูลนิธิ กปภ. ให้บุตรพนักงาน ที่ถึงแก่กรรม / 2013-08-20
 194. กปภ.สาขานางรองร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน / 2013-07-18
 195. กปภ.สาขานางรองร่วมกับ กปภ.ข.๘ มอบรางวัลตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2013-06-17
 196. กปภ.สาขานางรองลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสีย / 2013-06-17
 197. กปภ.สาขานางรอง ดำเนินการซ่อมบำรุงหม้อแปลง และตั้งเครื่องสูบน้ำ หน่วยบริการหนองกี่ / 2013-06-11
 198. กปภ.สาขานางรองเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำ จังหวัดบุรีรัมย์ / 2013-05-20
 199. กปภ.สาขานางรอง ร่วมประชุมหารือกับตัวแทนชุมชนในการบริหารจัดการการใช้น้ำหนองทลอก / 2013-05-15
 200. กปภ.สาขานางรองข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่องการใช้น้ำจากหนองทลอก / 2013-05-08
 201. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว / 2013-04-18
 202. กปภ.สาขานางรองร่วมต้อนรับนายอำเภอนางรองคนใหม่ / 2013-03-14
 203. กปภ.สาขานางรองประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-03-12
 204. กปภ.สาขานางรองดำเนินการขุดลอกดินโคลนที่ทับถมปากทางน้ำดิบบริเวณอ่างเก็บน้ำทุ่งกระเต็น / 2013-03-12
 205. กปภ.สาขานางรองติดตั้งเครื่องสูบน้ำเตรียมการรับมือปัญหาการขาดแคลนน้ำ / 2013-03-07
 206. กปภ.สาขานางรองมอบน้ำดื่มสนับสนุนงานครบรอบ 100 ปี โรงเรียนบ้านนางรอง / 2013-01-21
 207. กปภ.สาขานางรองร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2013-01-07
 208. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมตามโครงการ น้ำดื่มเพื่อน้องคนดี / 2012-11-21
 209. กปภ.สาขานางรองประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-09-13
 210. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรม Big Cleaning Day / 2012-09-12
 211. กปภ.สาขานางรองจัดกิจกรรมโครงการ ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-09-05
 212. กปภ.สาขานางรองประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-07-10
 213. กปภ.สาขานางรองร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / 2012-07-06
 214. กปภ.สาขานางรอง ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2012-06-01
 215. กปภ.สาขานางรอง แจ้งหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อทำการตัดประสานแนวท่อที่ก่อสร้างวางใหม่เข้ากับแนวท่อเดิม ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๘.๐๐ น. / 2012-03-30
 216. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2012-02-24
 217. กปภ.สาขานางรองให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปาแก่โรงพยาบาลโนนสุวรรณ / 2012-02-15
 218. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2012-01-31
 219. กปภ.สาขานางรองร่วมสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ / 2012-01-19
 220. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม / 2012-01-10
 221. กปภ.สาขานางรองให้ความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเบื้องต้นแก่ อบต.ชุมแสง / 2011-12-28
 222. กปภ.สาขานางรองให้ความรู้ด้านการตรวจวัดคุณภาพน้ำแก่คณะศึกษาดูงาน / 2011-11-15
 223. ผอ.กรค.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานางรองติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Service Audit / 2011-10-17
 224. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขานางรอง เข้าร่วมการจัดทำประชาพิจารณ์ การขุดวางท่อน้ำประปา จุดที่ ๒ เชื่อมต่อกับบริเวณของโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำทุ่งกระเต็น / 2011-10-14
 225. กปภ.สาขานางรอง แจ้งเหตุขัดข้องในการจ่ายน้ำประปาเนื่องจากอุบัติเหตุท่อเมนหลักขนาด ๔๐๐ มม.แตกชำรุดขณะกำลังปรับปรุงกำลังการผลิต / 2011-10-13
 226. กปภ.สาขานางรองร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / 2011-09-22
 227. กปภ.สาขานางรอง ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลทรัพย์พระยา / 2011-09-15
 228. กปภ.สาขานางรองร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2011-09-01
 229. กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ๒๕๕๔ / 2011-08-31
 230. กปภ.สาขานางรอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี / 2011-08-19
 231. กปภ.สาขานางรอง ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ / 2011-08-11
 232. กปภ.สาขานางรอง ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโคกว่าน / 2011-07-11
 233. กปภ.สาขานางรอง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2011-06-02
 234. กปภ.สาขานางรอง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2011-05-09
 235. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานางรอง ติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงระบบผลิต และติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ / 2011-04-08
 236. กปภ.สาขานางรอง ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองกง / 2011-03-28
 237. ผอ.กรค.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานางรอง ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ / 2011-03-02
 238. กปภ.สาขานางรอง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2011-01-30
 239. กปภ.สาขานางรอง ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บริการประชาชน / 2011-01-05
 240. กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2553 / 2010-12-13
 241. กปภ.สาขานางรอง ออกให้บริการร่วมในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2010-12-13
 242. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานางรอง ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ รับมือสถานการณ์น้ำท่วม / 2010-10-26
 243. รปก.3 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานางรอง ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำดิบไม่ตกตะกอน / 2010-09-07
 244. กปภ.สาขานางรอง ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหาคม 2553 / 2010-08-22
 245. กปภ.สาขานางรอง ร่วมจัดกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2010-07-20
 246. กปภ.ข.8 มอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพแห่งที่ 14 ให้กับโรงกรองน้ำหนองกี่ กปภ.สาขานางรอง / 2010-07-01
 247. ผอ.กรค.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานางรอง เพื่อติดตามเฝ้าระวังปัญหาภัยแล้ง และการผลิตน้ำประปาให้ม� / 2010-06-22
 248. กปภ.สาขานางรอง ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตกท่อรั่วช่วงกลางคืน เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสีย / 2010-06-15
 249. กปภ.สาขานางรอง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ นอกเขตพื้นที่ให้บริการ / 2010-06-10
 250. กปภ.สาขานางรอง ร่วมปลูกป่า ลดภาวะโลกร้อน / 2010-06-04
 251. กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน เพื่อความเป็นศิริมงคล / 2010-05-12
 252. กปภ.สาขานางรอง ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ร่วมกับที่ว่าการอำเภอนางรอง ณ วัดศรีรัตนาร� / 2010-05-05
 253. กปภ.สาขานางรอง จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน บริการดี ฟรีถึงบ้านผู้ใช้น้ำ / 2010-03-24
 254. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานางรอง มอบนโยบายการติดตามหนี้ค้างชำระ / 2010-03-11
 255. กปภ.สาขานางรอง ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตกท่อรั่วช่วงกลางคืน เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสีย / 2010-03-04
 256. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานางรอง พร้อมทั้งสวัสดีปีใหม่และมอบของขวัญป / 2010-01-06
 257. กปภ.สาขานางรอง ร่วมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรพ่อหลวง / 2009-12-23
 258. กปภ.ข. 8 ออกตรวจโรงกรองน้ำ กปภ.สาขานางรอง และกปภ.สาขาละหานทราย / 2009-12-20
 259. กปภ.ข.8 ทำการตรวจสอบแหล่งน้ำดิบเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง กปภ.สาขานางรอง แล� / 2009-12-20
 260. กปภ.สาขานางรอง เปิดบ้านสนับสนุนการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองนางรอง / 2009-11-25
 261. กปภ.สาขานางรอง ให้การสนับสนุนติดตั้งระบบประปา ภายในงานหน่วยทันตกรรมพ� / 2009-11-25
 262. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขานางรอง / 2009-11-25
 263. กปภ.สาขานางรอง ปลูกต้นไม้ ในวันรักต้นไม้ประจำปี 2552 / 2009-11-19
 264. กปภ.สาขานางรอง ร่วมแสดงความจงรักภักดี พระปิยมหาราช / 2009-10-28
 265. กปภ.สาขานางรอง ร่วมปลูกต้นไม้คืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติ / 2009-10-27
 266. กปภ. สาขานางรอง รณรงค์ป้องกันหวัด 2009 / 2009-09-24
 267. กปภ. สาขานางรอง จ่ายน้ำผ่านท่อดับเพลิง ร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย เขตเ / 2009-09-24