ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา ละหานทราย

 1. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 / 2019-06-05
 2. รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ และ กปภ.สาขาละหานทราย มอบนโยบายการดำเนินงาน ๒๕๖๒ / 2019-03-19
 3. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2562 / 2019-01-15
 4. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยมเพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการ กปภ.สาขาละหานทราย / 2019-01-09
 5. กปภ.สาขาละหานทราย ลงพื้นที่บริการเชิงรุกถึงบ้านผู้ใช้น้ำโครงการเติมใจให้กัน๔ ธันวามคม ๒๕๖๑ / 2018-12-11
 6. ผอ.กปภ.ข8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทรายมอบนโยบายการทำงาน ปี งบประมาณ 2562 / 2018-11-08
 7. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561 / 2018-10-25
 8. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ร่วมพิธีรับโอนระบบประปาเทศบาลบึงเจริญ สังกัด กปภ.สาขาละหานทราย / 2018-09-11
 9. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปา เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ / 2018-08-31
 10. กปภ.สาขาละหานทรายออกบริการ โครงการเติมใจให้กัน เขตพื้นที่ อำเภอโนนดินแดง / 2018-08-17
 11. กปภ.สาขาละหานทราย ได้จัดกิจกรรม (Morning Talk) ครั้งที่ 9 ปี 2561 / 2018-08-16
 12. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมปลูกต้นไม้รวงผึ้ง ในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ / 2018-08-15
 13. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2018-08-15
 14. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ / 2018-08-10
 15. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมโครงการศึกษาดูงานที่การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอรัญประเทศ / 2018-08-09
 16. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการประปาทันใจ / 2018-07-26
 17. กปภ.สาขาละหานทรายฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 2561 / 2018-07-09
 18. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ / 2018-06-14
 19. ผอ.กปภ.ข. 8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงาน กปภ.สาขาละหานทราย / 2018-06-11
 20. กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนน้ำดื่มเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / 2018-05-24
 21. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk พฤษภาคม ๒๕๖๑ / 2018-05-21
 22. กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่ทำประชาคมการรับโอน ผู้ใช้น้ำของระบบประปา ทต.บึงเจริญ / 2018-04-03
 23. กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่เพิ่มผู้ใช้น้ำพื้นที่ทับซ้อนกัน / 2018-04-02
 24. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมแลกเปลี่ยความคิดเห็นกรณีการรับโอนผู้ใช้น้ำ ชุมชนบ้านตาอี / 2018-03-28
 25. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการประปาทันใจเขตเทศบาลตำบลบ้านกรวด / 2018-03-22
 26. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม 2561 / 2018-03-16
 27. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกับ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ แก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหลพื้นที่ศุนย์ราชการ หน่วยบริการโนนดินแดง / 2018-02-08
 28. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2561 / 2018-01-18
 29. กปภ.สาขาละหานทรายเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2561 / 2018-01-16
 30. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม โครงการมุ่ง มั่น เพื่อปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ / 2018-01-03
 31. กปภ.สาขาละหานทรายออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการในสังกัด / 2017-12-29
 32. กปภ.ละหานทรายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2560 / 2017-12-15
 33. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมเป็นพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-12-06
 34. กปภ.สาขาละหานทรายออกหน่วยรับคำร้องขอติดตั้งมาตรวัดน้ำผู้ใช้น้ำรายใหม่ ชุมชนบ้านน้อยสะแกกวน / 2017-11-30
 35. กปภ.สาขาละหานทรายออกหน่วยประชาสัมพันธ์รับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ อำเภอบ้านกรวด / 2017-11-24
 36. กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย สำรวจหาท่อแตก-ท่อรั่วในเวลากลางคืนครั้งที่ 1 ปี 2561 / 2017-11-15
 37. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือนพฤศจิกายน 2560 / 2017-11-09
 38. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้แห่งชาติ / 2017-11-09
 39. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมมอบน้ำดื่มใช้ในโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ / 2017-11-07
 40. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีงานถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร / 2017-11-06
 41. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกิจกรรมงานวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2560 / 2017-10-30
 42. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำไตรมาสที่ ๑ / 2017-10-19
 43. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนจิตอาสาเฉพาะกิจ / 2017-10-16
 44. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย / 2017-10-09
 45. กปภ.สาขาละหานทรายทำความสะอาดระบบการผลิตน้ำประปาเพิ่มศักยภาพในการผลิต / 2017-08-24
 46. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ / 2017-08-23
 47. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ / 2017-08-22
 48. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมปลูกต้นดาวเรืองน้อมรำลึกถึงพระมากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาถูมิพลอดุลยเดช / 2017-08-17
 49. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมขับเคลื่อน CSR โครงการตามโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 / 2017-08-15
 50. กปภ.เขต ๘ กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาละหานทราย / 2017-08-10
 51. กปภ.สาขาละหานทรายจัดประชุมประชาคมสอบถามความต้องการใช้น้ำประปา พร้อมให้ความรู้ด้านระบบประปา / 2017-07-06
 52. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 / 2017-07-05
 53. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6 / 2017-07-03
 54. กปภ.สาขาละหานทรายแข่งขันฟุตบอลสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับอบต.ละหานทราย / 2017-05-23
 55. กปภ.สาขาละหานทรายออกเติมใจให้ เพื่อพบปะและให้บริการผู้ใช้น้ำ / 2017-05-02
 56. กปภ.สาขาละหานทรายจัดงาน สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 / 2017-04-21
 57. กปภ.สาขาละหานทรายบริการเชิงรุก ออกประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ / 2017-03-28
 58. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรม การออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2560 / 2017-03-21
 59. กปภ.สาขาละหานทรายออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วหน่วยบริการอำเภอโนนดินแดง / 2017-03-20
 60. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 / 2017-03-17
 61. กปภ.สาขาละหานทราย ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย / 2017-03-15
 62. กปภ.สาขาละหานทราย ดำเนินการตรวจสอบและทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำ / 2017-02-21
 63. กปภ.สาขาละหานทราย จัดอบรมให้ความรู้วิธีการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน / 2017-02-01
 64. กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2560 / 2017-01-25
 65. กปภ.สาขาละหานทรายให้ความอนุเคราะห์ช่วยตรวสอบระบบประปาโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร / 2017-01-09
 66. กปภ.สาขาละหานทรายออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว พร้อมระบายตะกอนในเส้นท่อรักษามาตรฐานการจ่ายน้ำ / 2017-01-05
 67. กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการโนนดินแดง / 2017-01-04
 68. กปภ.สาขาละหานทรายออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บริการรับคำขอสำรวจติดตั้งประปาใหม่ ครั้งที่ ๑ / 2016-12-30
 69. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธี เปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุดคุ้มครองหมู่บ้าน / 2016-12-29
 70. กปภ.สาขาละหานทรายออกสำรวจหาท่อแตก - ท่อรั่ว ในเวลากลางคืนพร้อมระบายตะกอนในเส้นท่อ / 2016-12-26
 71. กปภ.สาขาละหานทราย พร้อมเดินหน้าขยายเขตจำหน่ายน้ำประปา / 2016-12-23
 72. กปภ.สาขาละหานทราย ออกประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บริการรับคำขอสำรวจติดตั้งประปาใหม่ (ผู้ใช้น้ำรายใหม่) นอกสถานที่ บริเวณอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ / 2016-12-23
 73. กปภ.สาขาละหานทราย เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุดคุ้มครองหมู่บ้าน (ชคบ.) / 2016-12-23
 74. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตผู้ป่วยในโรงพยาบาลบุรีรัมย์ / 2016-12-19
 75. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ / 2016-12-15
 76. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-16
 77. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมพิธี / 2016-11-02
 78. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมพิธี "วันปิยมหาราช" ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-10-31
 79. กปภ.สาขาละหานทราย สนับสนุนน้ำดื่มแบบบรรจุขวดตราสัญญลักษณ์ กปภ.กิจกรรมแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-10-21
 80. กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่ทดสอบความเที่ยงตรงของมาตรวัดน้ำที่ใช้งานเดิม / 2016-10-19
 81. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมประเมินและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยายบาลละหานทราย / 2016-09-28
 82. กปภ.สาขาละหานทรายประชุมวางแผนพร้อมลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสียประจำไตรมาสที่ ๔ / 2016-09-27
 83. กปภ.สาขาละหานทรายปรับปรุงถนนอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้น้ำที่ใช้บริการ รวมถึงเกิดภาพลักษณ์ที่ดี / 2016-09-14
 84. กปภ.สาขาละหานทรายทำความสะอาดระบบผลิตน้ำตามแผนการจัดการน้ำสะอาด(WSP) / 2016-09-13
 85. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เดือนสิงหามาร่วมปลูกป่า / 2016-08-11
 86. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม โครงการประปาทันใจ และโครงการเติมใจให้กัน ปี ๒๕๕๙ / 2016-07-07
 87. กปภ.สาขาละหานทราย ล้างกำจัดตะกอนและบำรุงรักษาถังตกตะกอน / 2016-07-05
 88. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกับ งานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุน / 2016-06-13
 89. กปภ.สาขาละหานทราย ตรวจสอบแก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้านคลองโป่ง / 2016-04-28
 90. กปภ.สาขาละหานทราย ส่งมิสเตอร์ประปาตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหล / 2016-04-12
 91. กปภ.สาขาละหานทรายจัดประชุมมอบนโยบายพร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานศูนย์ประปาทันใจ / 2016-03-23
 92. กปภ.สาขาละหานทรายมอบของที่ระลึกแด่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ลำดับที่ ๑๐,๐๐๐ / 2016-03-17
 93. กปภ.สาขาละหานทราย เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ ลดความเสี่ยงด้านสารเคมี / 2016-03-09
 94. กปภ.สาขาละหานทราย ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษามาตรฐานการผลิต หน่วยบริการโนนดินแดง / 2016-02-09
 95. กปภ.สาขาละหานทราย บำรุงรักษา ถังน้ำใส เฝ้าระวังคุณภาพน้ำ / 2016-01-28
 96. กปภ.สาขาละหานทรายให้ความรู้ด้านการผลิตน้ำประปาเยาวชนในพื้นที่ / 2016-01-25
 97. กปภ.สาขาละหานทรายดำเนินการแก้ไขน้ำไหลอ่อน แรงดันน้ำต่ำพื้นที่แม่ข่ายละหานทราย / 2016-01-20
 98. กปภ.สาขาละหานทรายเดินทางเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๙ ให้กับนายอำเภอละหานทราย / 2016-01-05
 99. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม มุ่ง มั่น เพื่อปวงชน โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๕๙ / 2015-12-29
 100. กปภ.สาขาละหานทรายจัด ประชุม ศูนย์ประปาทันใจ ครั้งที่ ๑ เรื่อง ศูนย์ประปาทันใจ ระยะ ๒ / 2015-12-17
 101. กปภ.สาขาละหานทรายจัดสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2015-12-16
 102. กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนน้ำดื่ม กิจกรรม BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ / 2015-12-15
 103. กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มบรรจุขวดจัดประชุมรับการตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ / 2015-12-03
 104. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลละหานทราย / 2015-12-01
 105. กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนสิ่งของในการออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ / 2015-11-26
 106. กปภ.สาขาละหานทรายเข้าร่วมรับและส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ / 2015-11-10
 107. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมเป็นเกียรติพิธีเปิด งานประเพณีแข่งเรือ ครั้งที่ ๑๑ / 2015-11-05
 108. กปภ.สาขาละหานทรายตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำพร้อมระบายตะกอนในเส้นท่อ ตามแผน ( W S P ) / 2015-11-02
 109. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ / 2015-10-28
 110. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันปิยมหาราช / 2015-10-26
 111. กปภ.สาขาละหานทรายเตรียมการลงพื้นที่พบประชาชนเพื่อชี้แจงปัญหาค่าน้ำประปาสูงกว่าปกติ / 2015-10-15
 112. กปภ.สาขาละหานทรายประชุมเรื่องการนำโครงการประปาทันใจไปปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ / 2015-09-08
 113. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมสังเกตการณ์พร้อมประเมินผลการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / 2015-09-01
 114. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม โครงการประปาทันใจ และโครงการเติมใจให้กันเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ / 2015-08-25
 115. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรม BIKE FOR MOM ปั่นเพื่อแม่ / 2015-08-19
 116. กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ / 2015-08-11
 117. กปภ.สาขาละหานทรายน้ำดื่มบรรจุขวดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ / 2015-07-22
 118. กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่ชี้แจงปัญหาค่าน้ำประปาสูงกว่าปกติวัดโพธิ์ทรายทอง / 2015-06-29
 119. กปภ.สาขาละหานทรายเตรียมรับมือภัยแลง ๒๕๕๘ / 2015-06-23
 120. กปภ.สาขาละหานทรายดำเนินกิจกรรมตามกลยุทธ์ เพิ่มผู้ใช้น้ำ / 2015-06-16
 121. กปภ.สาขาละหานทรายให้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการอ่านมาตรวัดน้ำของประปาหมู่บ้าน / 2015-06-13
 122. กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก – รั่วในระบบจำหน่ายด้วยสายตาช่วงกลางคืน / 2015-06-11
 123. กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มสนับสนุน จัดประชุมประจำเดือนของหัวหน้าหน่วยงานส่วนราชการ / 2015-06-10
 124. กปภ.สาขาละหานทรายประชุมพร้อมติดตามผลการนำโครงการประปาทันใจไปปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ / 2015-06-04
 125. กปภ.สาขาละหานทรายทำความสะอาดระบบผลิตรักษาคุณภาพการผลิตน้ำ / 2015-05-28
 126. กปภ.สาขาละหานทรายระบายตะกอนในเส้นท่อน้ำประปาเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา / 2015-05-19
 127. กปภ.สาขาละหานทรายล้างถังตกตะกอนรักษาคุณภาพน้ำให้อยู่ในมาตรฐาน / 2015-05-12
 128. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมโครงการจัดหารายได้เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมเด็ก เยาวชน และผู้ด้วยโอกาส / 2015-05-06
 129. กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่ระบายตะกอนในเส้นท่อรักษาคุณภาพน้ำ ตามแผนปฏิบัติ ( W S P ) / 2015-04-23
 130. กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุนกิจกรรมตรวจคัดเลือกทหารเกณฑ์ประจำปี / 2015-04-22
 131. กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ สนับสนุนกิจกรรมของอำเภอ / 2015-04-21
 132. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมไหว้สักการะพระแม่ธรณี และศาลพระภูมิเจ้าที่ / 2015-03-25
 133. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โรงพยาบาลปะคำ ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-03-24
 134. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ( HOME CARE) ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ / 2015-03-23
 135. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ๗ คน V I P หันทรายลีก / 2015-03-16
 136. กปภ.สาขาละหานทรายจัดประชุมการนำโครงการประปาทันใจไปปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ / 2015-03-05
 137. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ / 2015-03-03
 138. กปภ.สาขาละหานทรายเตรียมการรับมือภัยแล้งปี ๒๕๕๘ / 2015-02-18
 139. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมสนับสนุน การแข่งขันชกมวยการกุศล / 2015-02-03
 140. กปภ.สาขาละหานทรายออกกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE)พื้นที่ หน่วยบริการบ้านกรวด / 2015-01-08
 141. กปภ.สาขาละหานทราย ได้เข้าร่วมถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวถวายพระพรชัยมงคล / 2014-12-15
 142. กปภ.สาขาละหานทราย วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อถวายในวันเฉลิมพระเกียรติ / 2014-12-04
 143. กปภ.สาขาละหานทราย มอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการออกร้านเหล่ากาชาด / 2014-12-03
 144. กปภ.สาขาละหานทราย นำโครงการประปาทันใจ ไปปฏิบัติงานให้เป็นเลิศ / 2014-11-24
 145. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมยามเช้า พร้อมให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก กปภ.ข.๘ / 2014-11-20
 146. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมงานประเพณีแข่งเรือ องค์การบริหารส่วนตำบลละหานทราย / 2014-10-22
 147. กปภ.สาขาละหานทรายพบปะพร้อมมอบของที่ระลึก หน่วยงานในท้องถิ่นยกระดับความสัมพันธ์ / 2014-10-15
 148. กปภ.สาขาละหานทราย เข้าร่วมประเมินการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย / 2014-10-03
 149. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ / 2014-08-19
 150. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2014-08-13
 151. กปภ.สาขาละหานทราย บรรยายมอบความรู้ในการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบประปาชุมชน / 2014-07-25
 152. กปภ.สาขาละหานทราย เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๗ / 2014-07-02
 153. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมรับผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่ / 2014-06-24
 154. กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. งานค่ายงานสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเด็กไทย / 2014-06-05
 155. กปภ.สาขาละหานทรายกิจกรรม การแข่งขันกีฬา ฟุตบอลประเพณี ๗ คนสานสัมพันธ์ / 2014-05-26
 156. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมสนับสนุนกิจกรรมสงกรานต์ที่ผ่านมา / 2014-04-21
 157. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) / 2014-03-31
 158. รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาละหานทราย / 2014-03-18
 159. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมพิธีเปิดงาน “รวมพลังสตรี พลังสร้างสรรค์ วันสตรีสากล / 2014-03-11
 160. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2014-02-18
 161. กปภ.สาขาละหานทรายมอบของที่ระลึกหน่วยงานราชการในท้องถิ่น / 2014-01-30
 162. กปภ.สาขาละหานทรายมิสเตอร์ประปา ( Mr. Quick Care ) ออกให้บริการลูกค้า / 2014-01-21
 163. กปภ.สาขาละหานทรายเข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมอาหารปลอดภัยสู่กิ่งกาชาด / 2014-01-05
 164. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมบริจาคปัจจัยสิ่งของในการทำบุญสนับสนุนกิจกรรมวัดป่าละหานทราย / 2013-12-25
 165. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2013-12-09
 166. กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนรถจักรยานการออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ / 2013-11-29
 167. กปภ.สาขาละหานทรายรักษาความสะอาดระบบผลิตน้ำดูแลคุณภาพเครื่องจักกล / 2013-11-25
 168. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ๒๕๕๖ / 2013-11-21
 169. กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่มตราสัญญา กปภ.เพื่อสนับสนุนงานประเพณีแข่งเรือ / 2013-10-28
 170. กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอำเภอละหานทราย / 2013-10-16
 171. กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่ม ตราสัญญาลักษ์ กปภ. ให้กับเทศบาลตำบลปะคำ / 2013-10-14
 172. กปภ.สาขาละหานทราย ล้างถังน้ำใสและถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิตน้ำประปา / 2013-10-04
 173. กปภ.สาขาละหานทราย มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ.“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” / 2013-09-16
 174. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมงาน เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๑ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ / 2013-08-16
 175. กปภ.สาขาละหานทราย มอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ. แก่เทศบาลตำบลปะคำ / 2013-08-06
 176. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๖ / 2013-08-02
 177. กปภ.สาขาละหานทราย ทำงานเชิงรุก เน้นบริการ พบผู้ใช้น้ำถึงบ้านโครงการเติมใจให้กัน / 2013-07-29
 178. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ด้วยการปลูกต้นไม้ / 2013-06-27
 179. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2013-06-18
 180. กปภ.สาขาละหานทรายเข้าร่วมพิธีโภชและอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ / 2013-05-22
 181. กปภ.สาขาละหานทราย เข้าร่วมจัดกิจกรรม โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " / 2013-04-23
 182. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอละหานทราย / 2013-04-18
 183. กปภ.สาขาละหานทรายเข้ามอบสิ่งของสนับสนุนออกร้านกิ่งกาชาดอำเภอละหานทราย / 2013-02-21
 184. กปภ.สาขาละหานทราย เข้าร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมินเพื่อคัดเลือกโรงเรียนพระราชทาน / 2013-02-11
 185. ปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ / 2013-01-16
 186. กปภ.สาขาละหานทรายมอบน้ำดื่ม (ตราสัญญาลักษ์ กปภ.) สนับสนุนในงานวันเด็กแห่งชาติ และมอบพัดลมสนับสนุนการออกร้านเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ / 2013-01-10
 187. กปภ.สาขาละหานทรายเข้ามอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2556 ส่วนราชการในพื้นที่ / 2013-01-04
 188. กปภ.สาขาละหานทราย สนับสนุนน้ำดื่ม การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง ๕ ธ.ค. ๒๕๕๕ / 2012-12-06
 189. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีอำเภอละหานทราย / 2012-11-20
 190. กปภ.สาขาละหานทรายสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ.ร่วมกิจกรรมแข่งเรือ อำเภอละหานทราย / 2012-11-13
 191. กปภ.สาขาละหานทรายลงพื้นที่ติดต่อประสานงานพร้อมชี้แจงและแก้ไขปัญหากับผู้ใช้น้ำ / 2012-11-02
 192. กปภ.สาขาละหานทราบทำความสะอาดถังตกตะกอนแม่ขายละหานทราย / 2012-10-30
 193. กปภ.สาขาละหานทรายเข้าพิธีอัญเชิญพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕ ขึ้นประดิษฐาน และพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ / 2012-10-23
 194. กปภ.สาขาละหานทราย เข้าร่วมประเมินและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๕๕ / 2012-10-01
 195. กปภ.สาขาละหานทราย ออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-09-24
 196. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมตามโครงการ น้ำดื่มเพื่อน้องคนดี / 2012-09-05
 197. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการ ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-08-30
 198. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร / 2012-08-10
 199. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาละหานทราย ตรวจสอบระบบจ่ายน้ำประปาในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำไม่ไหล / 2012-07-05
 200. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทราย / 2012-05-22
 201. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมต้อนรับนายอำเภอคนใหม่ / 2012-05-14
 202. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมพิธีมอบบ้าน โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทดไท้องค์ราชัน / 2011-12-26
 203. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมในพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ / 2011-11-02
 204. กปภ.สาขาละหานทรายจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ / 2011-09-16
 205. กปภ.สาขาละหานทรายร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ / 2011-08-24
 206. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ / 2011-08-19
 207. กปภ.สาขาละหานทราย แจกน้ำดื่ม และร่วมซ้อมแผนอพยพเขตชายแดนไทย – กัมพูชา / 2011-08-04
 208. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทราย / 2011-06-22
 209. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมปลูกต้นกาลปพฤกษ์ เพื่อพ่อของแผ่นดิน / 2011-05-30
 210. กปภ.สาขาละหานทราย ทำบุญสำนักงาน สร้างขวัญกำลังใจให้พนักงาน / 2011-05-04
 211. ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทราย ให้กำลังใจพนักงาน พร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เนื่องจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา / 2011-05-03
 212. กปภ.สาขาละหานทราย มอบน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา / 2011-04-27
 213. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้บริหารฯ / 2011-04-21
 214. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๔ / 2011-03-28
 215. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านโรงเลื่อย จ.บุรีรัมย์ กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมรับเสด็� / 2011-02-16
 216. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี / 2011-01-11
 217. กปภ.สาขาละหานทราย มอบของรางวัลเครื่องเขียน ขนมขบเคี้ยวให้กับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2554 / 2011-01-09
 218. กปภ.สาขาละหานทราย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน / 2010-12-12
 219. กปภ.สาขาละหานทราย รับมือน้ำท่วม ช่วงมรสุมฝนตกหนัก / 2010-10-19
 220. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทราย และติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ น.บ้านกรวด / 2010-10-04
 221. กปภ.สาขาละหานทราย ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ จัดกิจกรรมเติมใจให้กันครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 / 2010-08-22
 222. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต้น � / 2010-08-16
 223. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทราย และติดตามความคืบหน้าโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำ น.บ้าน� / 2010-07-30
 224. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมปลูกต้นไม้โครงการเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินปลูกต้นไม้ถวาย 77 แสนต / 2010-07-10
 225. ผอ.กบร.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทราย ติดตามนโยบายควบคุมภายใน และตรวจงานจ้าง / 2010-06-10
 226. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมเสวนาสภากาแฟ อ.โนนดินแดง / 2010-06-02
 227. กปภ.สาขาละหานทราย จัดกิจกรรมเติมใจให้กันสร้างรอยยิ้ม สานความสัมพันธ์ที่ดี บริการฟรีถึงบ� / 2010-03-19
 228. กปภ.สาขาละหานทราย ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2010-01-31
 229. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาละหานทราย และมอบของขวัญปีใหม่ 2553 / 2010-01-11
 230. กปภ.สาขาละหานทราย ทำการล้างทำความสะอาดระบบจ่ายสารเคมีตามนโยบาย 5 ส / 2009-12-22
 231. กปภ.ข. 8 ออกตรวจโรงกรองน้ำ กปภ.สาขานางรอง และกปภ.สาขาละหานทราย / 2009-12-20
 232. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาละหานทราย / 2009-10-29
 233. ป.ละหานทราย จัดเติมใจให้กัน / 2009-09-14