ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา สุรินทร์

 1. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 / 2019-01-15
 2. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2562 / 2019-01-14
 3. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ เพื่อรับทราบและแนะนำแนวทางการดำเนินการพร้อมตรวจประเมินแหล่งน้ำดิบ / 2019-01-14
 4. กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมโครงการสภากาแฟ รัตนบุรี Morning อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ / 2019-01-10
 5. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริจาคโลหิต สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ / 2018-12-27
 6. กปภ.สาขาสุรินทร์วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อความทุจริต / 2018-12-24
 7. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมลงพื้นที่ทำการสำรวจหาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน บริเวณ DMA 01 / 2018-12-21
 8. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมปั่นจักรยาน กิจกรรม Bike อุ่นไอรัก / 2018-12-17
 9. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดโครงการเติมใจให้กัน เดือน พฤศจิกายน 2561 / 2018-12-04
 10. ผช.ผอ.กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ กปภ.สาขาสุรินทร์เพื่อตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายด้านการผลิตน้ำ / 2018-11-29
 11. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมขบวนแห่ จัดงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้างสุรินทร์ ประจำปี 2561 / 2018-11-22
 12. กปภ.สาขารัตนบุรี วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 / 2018-11-21
 13. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ / 2018-11-16
 14. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / 2018-11-15
 15. กปภ.สาขาสุรินทร์ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ / 2018-10-26
 16. ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ กปภ.ข..8 ลงพื้นที่ร่วมพิธีส่งมอบถนนตามโครงการรักษ์ชุมชน 2561 อบต.คอโค พร้อมมอบนโยบาย กปภ.สาขาสุรินทร์ / 2018-10-18
 17. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมดำเนินกิจกรรมร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง / 2018-10-16
 18. ผอ.กปภ.ข.8เข้าพบ ผอ.โครงการชลประทานสุรินทร์เพื่อประสานงานการบริหารจัดการใช้น้ำในพื้นที่ / 2018-10-12
 19. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน 2561 / 2018-09-24
 20. กปภ.สุรินทร์ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 3 ปี 2561 / 2018-09-20
 21. กปภ.สาขาสุรินทร์ต้อนรับคณะกรรมการตรวจโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา / 2018-08-23
 22. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 / 2018-08-22
 23. กปภ.สาขาสุรินทร์ให้ความรู้การควบคุมและดูและคุณภาพน้ำประปาชุมชน / 2018-08-21
 24. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจ้าอยู่หัว / 2018-08-14
 25. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ / 2018-08-09
 26. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่10 / 2018-08-02
 27. กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่หาท่อแตกรั่วในเวลากลางคืน บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสุรินทร์ / 2018-06-14
 28. กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 ปี 2561 / 2018-06-12
 29. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 8 / 2018-06-11
 30. รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน กปภ.สาขาสุรินทร์ / 2018-05-23
 31. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมบริการน้ำดื่มตราสัญลักษ์ กปภ.แก่ประชาชน / 2018-05-21
 32. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเมืองสุรินทร์ ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ Big Cleaning Day / 2018-05-16
 33. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนน / 2018-05-15
 34. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 3) และ ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมคณะลงพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์และสุรินทร์ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี / 2018-05-08
 35. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกับ งานน้ำสญเสีย กรจ. กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ตรวจสอบระบบจำหน่าย / 2018-05-08
 36. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 7 / 2018-05-07
 37. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่6 / 2018-03-26
 38. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3 ปี 2561 / 2018-03-22
 39. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 5 ปี 2561 / 2018-02-23
 40. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสุรินทร์ ยโสธร มุกดาหาร ดูงาน GECC / 2018-02-23
 41. กปภ.สาขาสุรินทร์เข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) กปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2018-02-15
 42. กปภ.สาขาสุรินทร์เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ / 2018-02-12
 43. กปภ.สาขาสุรินทร์ได้เข้าพบปะและพูดคุยเพื่อสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ / 2018-02-08
 44. กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ตามแนวปฏิบัติ CSR ของกปภ. / 2018-02-02
 45. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 ปี2561 / 2018-01-30
 46. กปภ.สาขาสุรินทร์ประชุมจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ครั้งที่ 4 / 2018-01-26
 47. กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่หาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืน ครั้งที่ 3 / 2018-01-22
 48. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ / 2018-01-18
 49. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2561 / 2018-01-16
 50. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน(JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ครั้งที่ 1 / 2018-01-11
 51. กปภ.สาขาสุรินทร์ประชุมโครงการ การจัดการน้ำสะอาดและการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ครั้งที่ 3 / 2018-01-10
 52. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน / 2018-01-08
 53. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสนทนายามเข้าครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 / 2018-01-05
 54. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมถวายการต้อนรับ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / 2018-01-04
 55. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล ประเทศไทย / 2018-01-03
 56. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร / 2017-12-29
 57. กปภ.สาขาสุรินทร์ออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ บ้านคาบเหนือและบ้านคาบใต้ / 2017-12-29
 58. กปภ.สาขาสุรินทร์พบนายกอบต.สวายและนากอบต.แกใหญ่ ปรึกษาการขยายเขตการจำหน่ายน้ำ / 2017-12-27
 59. กปภ.สาขาสุรินทร์โครงการ เสาหลัก...เมืองสุรินทร์ ประจำปี 2560 / 2017-12-21
 60. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำ / 2017-12-18
 61. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำปี 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่ / 2017-12-15
 62. กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่ให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาในพื้นที่ ต.เทนมีย์ / 2017-11-24
 63. กปภ.สาขาสุรินทร์บริการน้ำดื่มให้แก่ผู้ร่วมขบวนแห่และประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมงานแสดงช้าง / 2017-11-23
 64. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กร เพื่อความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุรินทร์ / 2017-11-07
 65. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสนับสนุนสิ่งของในการออก ร้านธารากาชาดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-11-07
 66. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-11-06
 67. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสุรินทร์ร่วมใจ ทำความสะอาดครั้งยิ่งใหญ่ Big Cleaning Day / 2017-11-03
 68. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการระวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 / 2017-11-01
 69. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ / 2017-10-20
 70. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมปลูกดอกดาวเรือง / 2017-10-18
 71. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า(Moning Talk) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 / 2017-10-16
 72. กปภ.เขต ๘ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การพัฒนาและการมีส่วนร่วมในการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอำปึล จังหวัดสุรินทร์ / 2017-10-05
 73. กปภ.สาขาสตึก ศึกษาดูงานศูนย์ราชการสะดวก ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ / 2017-09-06
 74. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสร้างความพึงพอใจโรงเรียนบ้านเทนมีย์ / 2017-09-04
 75. กปภ.สาขาศีขรภูมิ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ / 2017-08-29
 76. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ 2560 / 2017-07-25
 77. กปภ.สาขาสุรินทร์สนับสนุนน้ำดื่มให้บริการแก่ผู้ร่วมขบวนแห่ ในมหกรรมแห่เทียนพรรษา / 2017-07-20
 78. กปภ.สาขาสุรินทร์ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปาคณะดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ / 2017-07-18
 79. กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9 / 2017-07-17
 80. กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ชี้แจงและหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการก่อสร้างของ กปภ.สาขาสุรินทร์ / 2017-07-14
 81. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาสุรินทร์จัดทำประชาพิจารณ์ตามโครงการก่อสร้างสถานีผลิตน้ำ อ่างเก็บน้ำอำปึล / 2017-07-12
 82. กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า (DSM) ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-07-03
 83. กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาสุรินทร์ ลงพื้นที่ในกิจกรรมด้านงานลูกค้าสัมพันธ์ / 2017-06-02
 84. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ / 2017-05-16
 85. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมออกพบผู้ใช้น้ำรายใหญ่บริการเชิงลึกเพื่อเข้าถึงประชาชน / 2017-05-04
 86. กปภ.สาขาสุรินทร์ ได้สนับสนุนน้ำดื่มงาน ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ / 2017-05-03
 87. กปภ.สาขาสุรินทร์ ประชุมซักซ้อมการจัดซื้อจัดจ้างและปัญหาที่ตรวจพบ / 2017-04-24
 88. กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่รับชำระค่าติดตั้งนอกสถานที่ / 2017-04-21
 89. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดทำโครงการตรวจเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ / 2017-03-30
 90. กปภ.สาขาสุรินทร์สังกัด จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2 / 2017-03-29
 91. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day จังหวัดสุรินทร์ / 2017-03-28
 92. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2017-03-24
 93. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกันจัดกิจกรรมสภากาแฟครั้งที่ 5 / 2017-03-23
 94. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อเสริม สร้างสุขภาพพลานามัย ทุกวันพุธ / 2017-03-22
 95. กปภ.สาขารัตนบุรี ออกให้บริการรับชำระค่าบริการนอกสถานที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ / 2017-03-17
 96. กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ / 2017-01-27
 97. กปภ.สาขาสังขะ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ / 2017-01-09
 98. กปภ.สาขาสุรินทร์กิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 / 2017-01-05
 99. กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินงานตามแผนปรับปรุงถังน้ำใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต / 2017-01-04
 100. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๙ / 2016-12-27
 101. กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มและเข้าร่วม โครงการรักความสะอาด รักสุรินทร์ / 2016-12-26
 102. กปภ.เขต ๘ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินหน้าหาแนวทางการจัดทำโครงการพิเศษฯ ในพื้นที่ จ.สุรินทร์ / 2016-12-21
 103. กปภ.เขต ๘ ร่วมผนึกกำลัง สำนักชลประทานที่ ๘ พร้อมแก้ไขปัญหาน้ำดิบ ในเขตจังหวัดสุรินทร์ / 2016-12-21
 104. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talk / 2016-12-02
 105. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-12-01
 106. กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มและร่วม โครงการ "รักความสะอาด รักสุรินทร์" / 2016-11-25
 107. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-25
 108. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมใจกันบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายแด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-17
 109. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2016-11-08
 110. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมถวายอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-08
 111. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีลงนามสัตยาบัน วันต่อต้านคอรับชั่นแห่งชาติ / 2016-09-30
 112. กปภ.สาขาสุรินทร์ เป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้การสุขาภิบาล / 2016-09-05
 113. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าและ Big Cleaning Day / 2016-09-01
 114. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / 2016-08-31
 115. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ วิ่งมินิมาราทอน ครั้งยิ่งใหญ่ ๑๗ สนาม / 2016-07-12
 116. กปภ.สาขาสุรินทร์ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน (Home Care) เพื่อรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ / 2016-06-21
 117. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-06-13
 118. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาสุรินทร์ ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ช่วงวิกฤตภัยแล้งเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุน / 2016-05-27
 119. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 8 / 2016-05-11
 120. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันพร้อมย้ำประชาชนประหยัดน้ำ / 2016-04-29
 121. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ 6 เน้นย้ำรณรงค์ใช้น้ำอย่างประหยัด / 2016-04-27
 122. กปภ.สาขาสุรินทร์สนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับทางหลวงสุรินทร์ / 2016-04-25
 123. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ประจำเดือนเมษายน 2559 / 2016-04-18
 124. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. เพื่อให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล / 2016-04-12
 125. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)เดือนมีนาคม / 2016-03-21
 126. กปภ.สาขาสุรินทร์ทำความสะอาดถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ / 2016-03-17
 127. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมสภากาแฟ จ.สุรินทร์ / 2016-02-18
 128. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 / 2016-02-17
 129. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 3/2559 / 2016-02-15
 130. กปภ.สาขาสุรินทร์ทำความสะอาดถังตกตะกอนรักษามาตรฐานการผลิต / 2016-02-03
 131. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมกีฬาสุรินทร์สัมพันธ์ ๒๕๕๙ / 2016-01-28
 132. กปภ.สาขาสุรินทร์ พบส่วนราชการเพื่อมอบของขวัญกระชับความสัมพันธ์ / 2016-01-25
 133. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดโครงการเติมใจให้กัน เดือนมกราคม ๒๕๕๙ / 2016-01-22
 134. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่เดือนมกราคม ๒๕๕๙ / 2016-01-20
 135. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๙ / 2016-01-11
 136. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2015-12-22
 137. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ / 2015-12-14
 138. กปภ.สาขาสุรินทร์พร้อมใจกันเดินเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ / 2015-12-09
 139. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ / 2015-12-08
 140. กปภ.สาขาสุรินทร์ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน(Home Care) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2559 / 2015-12-04
 141. กปภ.สาขาสุรินทร์สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ งานช้างสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-11-26
 142. กปภ.สาขาสุรินทร์สนับสนุนน้ำในงานมหัศจรรย์ช้างสุรินทร์ ประจำปี 2558 / 2015-11-25
 143. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk) พฤศจิกายน 2558 / 2015-11-19
 144. กปภ.สาขาสุรินทร์ ประชุม WSP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559 / 2015-11-18
 145. กปภ.สาขาสุรินทร์ สนับสนุนสิ่งของร่วมใช้ในงานกาชาดประจำปี / 2015-11-10
 146. กปภ.สาขาสุรินทร์ พร้อมให้ความรู้คณะจาก อบต.บักได ศึกษาดูงานการบริหารกิจการประปา / 2015-10-30
 147. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจฯ / 2015-10-30
 148. กปภ.สาขาสุรินทร์ เข้าหารือราชการพร้อมแสดงความยินดีต่อผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / 2015-10-28
 149. กปภ.สาขาสุรินทร์ วางพวงมาลาวันปิยะมหาราช / 2015-10-26
 150. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดงานแสดงมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุงานปี 2558 / 2015-10-12
 151. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบรางวัลกิจกรรมโครงการประกวดคำขวัญโรงเรียนประยัดน้ำโรงเรียนโชคเพชรพิทยา / 2015-10-11
 152. กปภ.สาขาสุรินทร์ ต้อนรับให้พร้อมความรู้ระบบผลิตน้ำประปาคณะดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ / 2015-10-06
 153. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน Home Care เดือนกันยายน / 2015-09-29
 154. กปภ.สาขาสุรินทร์ ต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะ ศึกษาดูงานการบริหารกิจการประปา อบต.กระเทียม / 2015-09-21
 155. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โรงเรียนโชคเพชรพิทยา / 2015-09-16
 156. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk กันยายน 2558 / 2015-09-08
 157. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ / 2015-09-04
 158. กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มอำเภอสำโรงทาบ / 2015-08-26
 159. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk และ Big Cleaning Day เดือน สิงหาคม / 2015-08-20
 160. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีจุดเทียรชัยถวายพระพร 12 สิงหาคม 2558 / 2015-08-13
 161. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร / 2015-08-04
 162. กปภ.สาขาสุรินทร์ รับการตรวจประเมินโครงการสถานที่ทำงานน่าทำงานมีความปลอดภัย ประจำปี 2558 / 2015-08-03
 163. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน (Home Care) กรกฎาคม 2558 / 2015-07-27
 164. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 10 / 2015-07-17
 165. กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบน้ำดื่มตราสัญลัษณ์ เพื่อใช้ในภารกิจรับเสด็จฯ / 2015-07-15
 166. กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบน้ำดื่มให้ สนง.ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์ / 2015-07-14
 167. กปภ.สาขาสุรินทร์ ชี้แจงปัญหาภัยแล้งปี ๒๕๕๘ / 2015-07-14
 168. กปภ.สาขาสุรินทร์ ระบายตะกอนปลายท่อรักษามาตรฐานน้ำประปา / 2015-07-10
 169. รองผู้ว่าการปฏิบัติการ 3 ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง จ.สุรินทร์ / 2015-07-02
 170. กปภ.สาขาสังขะกิจกรรมร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า / 2015-06-30
 171. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morntng Talk) / 2015-06-23
 172. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกพบประประชาชนตามโครงการเติมใจให้กันHome Care / 2015-06-22
 173. กปภ.สาขาสุรินทร์ ระบายตะกอนปลายท่อ ลดความขุ่นและตะกอนในเส้นท่อ / 2015-06-11
 174. กปภ.สาขาสุรินทร์ เดินหน้าสำรวจหาน้ำสูญเสีย อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ / 2015-06-02
 175. กปภ.สาขาสุรินทร์ ทำความสะอาดถังตกตะกอนรักษาคุณภาพการผลิตน้ำ / 2015-05-29
 176. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมเพื่อมวลชน “แชลเลนจ์เดย์” ประจำปี 2558 / 2015-05-28
 177. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกสำรวจหาท่อแตก รั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย / 2015-05-25
 178. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk และ Big Cleaning Day / 2015-05-21
 179. กปภ.สาขาสุรินทร์ ศึกษาดูงาน ระบบผลิต กปภ.สาขายโสธร / 2015-05-19
 180. กปภ.สาขาสุรินทร์ เดินหน้าประปาทันใจ / 2015-05-12
 181. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมสนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง กับทหารบกสุรินทร์ จ.สุรินทร์ / 2015-05-10
 182. กปภ.สาขาสุรินทร์ ล้างถังตกตะกอนทำความสะอาดระบบผลิตน้ำ / 2015-05-10
 183. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดรถน้ำเตรียมความพร้อมถวายการต้อนรับ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ / 2015-05-06
 184. กปภ.สาขาสุรินทร์ ดำเนินโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (เติมใจให้กัน) / 2015-04-23
 185. กปภ.สาขาสุรินทร์ ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษาคุณภาพความสะอาด / 2015-04-21
 186. กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ.เพื่อใช้ในการแข่งขันกีฬา “สิงห์สุรินทร์เกมส์ 2015” / 2015-04-20
 187. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการ โครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 8/2258 / 2015-03-30
 188. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 6 / 2015-03-25
 189. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จ.สุรินทร์ / 2015-03-23
 190. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดสุรินทร์ / 2015-02-18
 191. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 / 2015-02-06
 192. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข / 2015-02-03
 193. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ / 2015-01-30
 194. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2015-01-29
 195. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกรับคำร้องขอติดตั้งและรับชำระค่าติดตั้งประปาหมู่บ้านสก็อม / 2015-01-23
 196. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการรับชำระค่าน้ำประปาเดือนมกราคม / 2015-01-22
 197. กปภ.สาขาสุรินทร์ สนับสนุนน้ำดื่มในงานคอนเสิร์ต “เดินหน้าประเทศไทย ร่วมใจปฏิรูป” / 2015-01-15
 198. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2015-01-07
 199. กปภ.สาขาสุรินทร์ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน บ้านแสลงพันธ์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ / 2014-12-30
 200. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรม เมืองสะอาด คนในชาติมีความสุข / 2014-12-17
 201. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 5 ธันวาคม 2557 / 2014-12-15
 202. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Mornting Talk ครั้งที่ 3/2558 / 2014-12-04
 203. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน (Home Care) เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ / 2014-11-25
 204. กปภ.สาขาสุรินทร์ บริการน้ำดื่มภายในงานต้อนรับและเลี้ยงอาหารช้าง จ.สุรินทร์ / 2014-11-24
 205. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ / 2014-11-20
 206. กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบสิ่งของสนับสนุนกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาดสุรินทร์ 2557 / 2014-11-18
 207. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมบริการประชาชน มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ ๒๕๕๗ / 2014-11-17
 208. กปภ.สาขาสุรินทร์ ประชุมตรวจรับงานจ้างอ่านมาตร / 2014-11-07
 209. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2014-10-31
 210. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมพิธีถวายบังคมเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗ / 2014-10-28
 211. กปภ.สาขาสุรินทร์ ประชุมวางแผนพร้อมตรวจเยี่ยมหน่วยบริการ อ.จอมพระ / 2014-10-22
 212. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 / 2014-10-15
 213. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มฯเดือนสิงหาคม 2557 / 2014-08-28
 214. กปภ.สาขาสุรินทร์ทำความสะอาดถังตกตะกอนเพิ่มคุณภพการผลิตน้ำ / 2014-08-27
 215. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ / 2014-08-19
 216. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ / 2014-07-21
 217. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกันซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย / 2014-07-16
 218. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มและโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุขสร้างรอยยิ้ม / 2014-07-08
 219. กปภ.สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2014-07-03
 220. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talkเดือนพฤษภาคม / 2014-05-20
 221. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข / 2014-04-29
 222. กปภ.สาขาสุรินทร์ สนับสนุนน้ำดื่มในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนระดับเขต / 2014-04-29
 223. กปภ.สาขาสุรินทร์ รดน้ำขอพร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ / 2014-04-28
 224. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมแสดงความยินดีในพิธีเปิดป้ายสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดสุรินทร์ / 2014-04-23
 225. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสุรินทร์สัมพันธ์ ครั้งที่ 1 / 2014-04-17
 226. กปภ.สาขาสุรินทร์ ชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาน้ำไม่ไหล ผ่านรายการ ตู้ ปณ.ข่าว3 / 2014-04-03
 227. กปภ.สาขาสุรินทร์ บริจาคน้ำดื่มสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดสุรินทร์ / 2014-03-31
 228. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2014-03-25
 229. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)ครั้งที่ ๓ / 2014-03-24
 230. กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่ชี้แจงปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขกรณีน้ำไม่ไหลชุมชนการเคหะสุรินทร์ / 2014-03-21
 231. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดเสวนาสภากาแฟยามเช้าของ จ.สุรินทร์ / 2014-03-06
 232. กปภ.สาขารัตนบุรี และงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8 ร่วมงานจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2014-03-06
 233. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน สร้างสัมพันธ์อันดีกับผู้ใช้น้ำ / 2014-02-23
 234. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 2/2557 / 2014-02-04
 235. กปภ.สาขาสุรินทร์ลงพื้นที่ มอบของที่ระลึกวันปีใหม่ แก่หน่วยงานราชการ / 2014-01-16
 236. กปภ.สาขาสุรินทร์ นำเสนอผลงานรับการตรวจประเมิน โครงการ กปภ.สาขาดีเด่น / 2014-01-15
 237. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ จังหวัดสุรินทร์ / 2014-01-10
 238. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรม 5 ส. สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน / 2013-12-18
 239. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / 2013-12-06
 240. กปภ.สาขาสุรินทร์ เร่งเดินหน้าเต็มกำลังโครงการประปาทันใจ / 2013-12-04
 241. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-09-11
 242. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) / 2013-09-05
 243. กปภ.สาขาสุรินทร์ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะดูงานวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ / 2013-09-04
 244. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า( Morning Talk) / 2013-07-17
 245. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมโครงการสุรินทร์สร้างรอยยิ้ม / 2013-07-02
 246. กปภ.สาขาสุรินทร์ และ กปภ.ข.๘ จัดพิธีมอบจักรยานโครงการ “จากน้ำ สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปเรียน” / 2013-07-01
 247. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรม Morning Talk โครงการสนทนายามเช้า / 2013-06-26
 248. กปภ.สาขาสุรินทร์เข้าตรวจสอบระบบและคุณภาพน้ำประปาเตรียมความพร้อมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / 2013-05-31
 249. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในท้องถิ่น ที่เคยใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์"ป่าโคกโชค" / 2013-05-30
 250. กปภ.สาขาสุรินทร์ โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มและโครงการบ้านธารน้ำใจ / 2013-05-16
 251. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ จ.สุรินทร์ / 2013-05-14
 252. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกันรดน้ำดำหัว ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ / 2013-04-21
 253. ผู้จัดการ กปภ.สาขาสุรินทร์รับการรดน้ำขอพรจากพนักงานโรงแรมทองธารินทร์ / 2013-04-09
 254. กปภ.สาขาสุรินทร์ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2013-02-22
 255. กปภ.สาขาสุรินทร์ให้ความรู้คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ เกี่ยวกับกระบวนการผลิตน้ำประปา / 2013-02-03
 256. กปภ.สาขาสุรินทร์เข้าพบและมอบของที่ระลึกแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / 2013-01-16
 257. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ มอบน้ำดื่มตรา กปภ.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ / 2013-01-09
 258. กปภ.สาขาสุรินทร์ เข้าพบผู้ใช้น้ำส่วนราชการและเอกชนเพื่อขอบคุณและอวยพรปีใหม่ / 2013-01-07
 259. กปภ.สาขาสุรินทร์รับมอบโล่เกียรติคุณ จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารจังหวัดทหารบกสุรินทร์ / 2012-12-17
 260. กปภ.สาขาสุรินทร์สนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดในกิจกรรม โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงเฉลิมพระเกียรติ / 2012-12-04
 261. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม / 2012-11-28
 262. กปภ.สาขาสุรินทร์ตรวจสอบจุดน้ำประปาดื่มได้และคุณภาพของน้ำประปา เตรียมรับ มหัศจรรย์งานช้างสุรินทร์ / 2012-11-20
 263. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมมอบเงินสนับงานกาชาดประจำปี 2556 ของจังหวัดสุรินทร์ / 2012-11-02
 264. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ / 2012-10-26
 265. กปภ.สาขาสุรินทร์จัดกิจกรรมโครงการ ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-09-13
 266. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมสนับสนุนงานประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจร / 2012-08-01
 267. กปภ.สาขาสุรินทร์ออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-07-19
 268. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา / 2012-06-12
 269. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2012-05-21
 270. กปภ.สาขาสุรินทร์ดำเนินการมาตรการเชิงรุกสู้ภัยแล้ง / 2012-02-16
 271. กปภ.สาขาสุรินทร์ เปิดบ้านเป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟเมืองช้าง ต้อนรับส่วนราชการคับคั่ง / 2012-02-08
 272. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2012-01-13
 273. กปภ.สาขาสุรินทร์รับของขวัญจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร / 2011-12-28
 274. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรมงานช้างสุรินทร์ ๒๕๕๔ / 2011-11-28
 275. กปภ.สาขาสุรินทร์ร่วมกิจกรรม โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2011-10-31
 276. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับลูกค้าผู้โชคดีในโครงการ "ครอบครัว CSR รู้รักษาทรัพยากร" / 2011-08-31
 277. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี / 2011-08-23
 278. กปภ.สาขาสุรินทร์ ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมบริจาคโลหิต ณ ห้องประชุมจังหวัดสุรินทร์ / 2011-08-04
 279. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน / 2011-07-19
 280. ความสวยงาม โดดเด่น ยามค่ำคืนของ กปภ.สาขาสุรินทร์ / 2011-06-16
 281. กปภ.สาขาสุรินทร์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัย เนื่องจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา / 2011-05-03
 282. กปภ.สาขาสุรินทร์ สนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา / 2011-04-27
 283. กปภ.สาขาสุรินทร์ บริการเชิงรุกถึงบ้าน เพิ่มผู้ใช้น้ำรายใหม่ / 2011-03-22
 284. คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ ศึกษาดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ที่ กปภ.สาขาสุรินทร์ / 2011-02-23
 285. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในพื้นที่ จ.สุรินทร์ กปภ.สาขาสุรินทร์ เตรียมการรับเสด็จ / 2011-02-15
 286. ผอ.กปภ.ข.๘ และคณะ เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูล ข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาการแก้ปัญหาน้ำไม่เพียงพอในเขตเทสบาลตำบลสนม จ.สุรินทร์ / 2011-02-15
 287. กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบกระเช้าผลไม้ ผู้ว่าฯ เมืองช้าง เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2554 / 2010-12-30
 288. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ / 2010-12-15
 289. กปภ.สาขาสุรินทร์ สนองนโยบายจังหวัด “ศุกร์สดใสกับผ้าไหมสุรินทร์” / 2010-11-30
 290. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช / 2010-10-27
 291. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมโครงการผู้ว่าฯมาแล้ว จ.สุรินทร์ / 2010-09-16
 292. กปภ.สาขาสุรินทร์ จัดกิจกรรม 5 ส. / 2010-08-25
 293. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ / 2010-08-19
 294. กปภ.สาขาสุรินทร์ ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน 2553 / 2010-08-16
 295. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมแจกน้ำดื่มในงานมหกรรมเทียนพรรษา 83 ไอยรา เทิดไท้องค์ราชาของแผ่นดิน / 2010-08-01
 296. กปภ.สาขาสุรินทร์ สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. 10,000 ถ้วย โครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาต� / 2010-06-02
 297. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมงานโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติฯ ที่ จ.สุรินทร์ / 2010-05-31
 298. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาสุรินทร์ ประชุมเตรียมงานโครงการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติฯ ที่ จ.สุรินทร� / 2010-05-14
 299. ผวก.กปภ. ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง / 2010-04-22
 300. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมโครงการ สุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2010-03-31
 301. กปภ.สาขาสุรินทร์ ล้างถังตกตะกอน และถังน้ำใส เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในช่วงหน้าแล้ง / 2010-03-29
 302. กปภ.สาขาสุรินทร์ ปฏิบัติการเชิงรุกติดตามหนี้ค้างชำระในพื้นที่ / 2010-03-16
 303. กปภ.สาขาเลิงนกทา และ กปภ.สาขาสุรินทร์ รับรางวัล กปภ.สาขาดีเด่น ประจำปี 2552 / 2010-03-11
 304. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ หมู่บ้านโพนโก / 2010-02-17
 305. กปภ.สาขาสุรินทร์ รับโล่ จากการสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเมืองช้างเกมส์ ครั้งที่ 31 / 2010-02-15
 306. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมโครงการสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2010-02-07
 307. กปภ.สาขาสุรินทร์ นำระบบ e-service เข้าแนะนำและร่วมให้บริการในโครงการ"ศูนย์บริการร่วมจังหวัดสุร� / 2010-02-02
 308. กปภ.สาขาสุรินทร์ สนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรมกำจัดวัชพืชและผักตบชวา / 2010-01-24
 309. กปภ.สาขาสุรินทร์ มอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่พ่อเมืองสุรินทร์ / 2010-01-13
 310. กปภ.สาขาสุรินทร์ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ การตรวจวัดคุณภาพน้ำประปาปร� / 2009-11-25
 311. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการ จ.สุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2009-11-17
 312. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมประชุมการจ้างบริหารจัดการผลิตน้ำประปา / 2009-11-17
 313. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสุรินทร์ / 2009-11-10
 314. กปภ.สาขาสุรินทร์ ร่วมถวายราชสดุดีรัชกาลที่ 5 วันปิยมหาราช / 2009-10-28
 315. กปภ. สาขาสุรินทร์ ยืนยันพร้อมแล้ว ให้บริการระบบ E-SERVICE / 2009-09-30
 316. กปภ. สาขาสุรินทร์ ออกหน่วยบริการประชาชน บำบัดทุกข์ สร้างสุข และรอยยิ้ม / 2009-09-30
 317. รปก. 3 และคณะ ตรวจเยี่ยม ป.สุรินทร์ / 2009-09-17
 318. ผวก.กปภ. ตรวจเยี่ยม ป.สุรินทร์ ติดตามความก้าวหน้าโครงการเปิดบริการขอติ� / 2009-09-10
 319. ผวก. กปภ. ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 77 แสนต้นที่ จ.สุรินทร์ / 2009-08-29
 320. ป.สุรินทร์ จัดเติมใจให้กัน บริการรับคำร้องติดตั้งประปานอกสถานที่ / 2009-08-21