ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา ศีขรภูมิ

 1. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ พฤษภาคม 2563 / 2020-05-14
 2. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2563 / 2020-05-05
 3. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดมาตรการป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 / 2020-04-14
 4. กปภ.สาขาศีขรภูมิให้บริการผู้ใช้น้ำที่ขาดแคลนน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภคพื้นที่บ้านสำโรงทาบ / 2020-04-10
 5. กปภ.สาขาศีขรภูมิบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งขาดแคลนน้ำประปาพื้นที่บ้านกะลัน อ.ศีขรภูมิ / 2020-03-30
 6. กปภ.สาขาศีขรภูมิเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า / 2020-03-27
 7. กปภ.สาขาศีขรภูมิ เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำเดือนมีนาคม 2563 / 2020-03-18
 8. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีวันสถาปนาของ กปภ.ครบรอบ 41 ปี / 2020-03-04
 9. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 / 2020-02-23
 10. กปภ.สาขาศีขรภูมิออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว โซน DMA 6 บริเวณตลาดสดเทศบาลสำโรงทาบ / 2020-02-11
 11. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม อำเภอศีขรภูมิประจำปี 2563 / 2020-01-31
 12. กปภ.สาขาศีขรภูมิรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาเพื่อขอรับรองสถานีผลิตน้ำ water is life ประจำปี 2563 / 2020-01-24
 13. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ณ วัดประทุมวัน / 2020-01-03
 14. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ปี 2563 / 2020-01-02
 15. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรม Big Cleaning day 2562 / 2019-12-27
 16. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม ถือตะกร้า นุ่งผ้าซิ่น หิ้วปิ่นโต / 2019-12-26
 17. กปภ.สาขาศีขรภูมิออกสำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว โซน DMA 3 ตลาดสดศีขรภูมิแก้ปัญหาแรงดันน้ำอ่อน / 2019-12-25
 18. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดศรีอาเสก / 2019-12-23
 19. กปภ.สาขาศีขรภูมิงานสืบสานตำนานปราสาทพันปีปราสาทศีขรภูมิ ประจำปี 2562 / 2019-12-17
 20. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสาโครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำลำห้วยแดง / 2019-12-12
 21. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมโครงการบริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ / 2019-12-11
 22. กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. แก่หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.สุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๓ / 2019-11-28
 23. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดสระน้ำ ณ วัดบ้านนาท่ม / 2019-10-28
 24. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 / 2019-10-21
 25. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-10-15
 26. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมกันปลูกต้นไม้ / 2019-09-26
 27. กปภ.สาขาศีขรภูมิศึกษาดูงานการให้บริการประชาชนตามมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก กปภ.สาขายโสธร / 2019-09-19
 28. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมโครงการบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ / 2019-09-18
 29. กปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบน้ำดื่มกิจกรรมบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ ณ ที่ว่าการอำเภอศีขรภูมิ / 2019-08-27
 30. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 / 2019-08-22
 31. กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ณ วัดโพธิสัตว์ บ้านกรวด / 2019-08-21
 32. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมส่งมอบงานปรับปรุงศาลาสวดอภิธรรมวัดโนนสวรรค์ตามโครงการรักษ์ชุมชน / 2019-07-30
 33. กปภ.สาขาศีขรภูมิสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดงานมหกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษา กศน. จังหวัดสุรินทร์ / 2019-07-19
 34. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ วัดโพธิสัตว์ / 2019-07-11
 35. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 / 2019-06-17
 36. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมร่วมกิจกรรม จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562 / 2019-06-05
 37. กปภ.สาขาศีขรภูมิ บริการน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-03-27
 38. รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ กปภ.สาขารัตนบุรี และกปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบนโยบายการดำเนินงาน ๒๕๖๒ / 2019-03-18
 39. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี / 2019-03-11
 40. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดโครงการผ่อนชำระค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมาตรวัดน้ำ / 2019-02-01
 41. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2562 / 2019-01-31
 42. กปภ.สาขาศีขรภูมิดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค 2562 / 2019-01-22
 43. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 / 2019-01-14
 44. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2561 / 2018-12-25
 45. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 5 ธันวาคม 2561 / 2018-12-11
 46. กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม อำเภอ..ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 / 2018-12-04
 47. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 / 2018-11-19
 48. ผอ.กปภ.ข.8 ร่วมตรวจเยี่ยม กปภ.ศีขรภูมิ และหน่วยบริการสำโรงทาบเพื่อวางแผนการใช้น้ำดิบ2562 / 2018-11-07
 49. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านช่างปี่ / 2018-11-02
 50. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดอบรมการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย ประจำปี 2561 / 2018-10-31
 51. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมBig Cleaning Day 2561 / 2018-10-26
 52. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 2561 / 2018-10-25
 53. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ไตรมาส 4 ปี 2561 / 2018-10-22
 54. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 และกิจกรรม กปภ.ร้อยดวงใจถวายพ่อหลวง / 2018-10-19
 55. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน / 2018-09-24
 56. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสตึก และ กปภ.สาขาศีขรภูมิ ในการศึกษาดูงาน การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) / 2018-08-23
 57. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 / 2018-08-22
 58. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / 2018-08-17
 59. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ 2561 / 2018-08-16
 60. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / 2018-08-15
 61. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนกรกฎาคม 2561 / 2018-08-14
 62. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4 / 2018-08-01
 63. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกท่อรั่วเพื่อลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลสำโรงทาบ / 2018-07-26
 64. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมพิธีเปิดตลาดประชารัฐองค์การบริหารส่วนตำบลยาง / 2018-07-09
 65. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกันปลูกต้นไม้ในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ 2561 / 2018-06-28
 66. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนพฤษภาคม 2561 / 2018-06-27
 67. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน HOME CARE ครั้งที่ 3 ปี 2561 / 2018-06-19
 68. ปภ.สาขาศีขรภูมิ โครงการสร้างสุข สร้างยิ้มตำบลขวาวใหญ่อำเภอศีขรภูมิ / 2018-03-07
 69. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ไตรมาส 2 ปี 2561 / 2018-03-06
 70. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ดำเนินโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ มอบของขวัญปีใหม่2561 / 2018-02-15
 71. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนธันวาคม 2560 / 2018-01-03
 72. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมBig Cleaning Day เดือน ธันวาคม 2560 / 2017-12-29
 73. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ / 2017-12-06
 74. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กันHome Careครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 / 2017-12-01
 75. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 / 2017-11-30
 76. กปภ.สาขาศีขรภูมิดำเนินงานตามแผนปรับปรุงถังน้ำใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต / 2017-11-28
 77. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)เดือน พฤศจิกายน 2560 / 2017-11-24
 78. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-11-01
 79. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐ / 2017-10-24
 80. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ / 2017-10-24
 81. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ / 2017-10-20
 82. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ / 2017-10-20
 83. กปภ.สาขาศีขรภูมิทำความสะอาดระบบการผลิตน้ำประปาเพิ่มศักยภาพในการผลิต / 2017-10-19
 84. กปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบศาลาในโครงการ กปภ.รักษ์ชุมชน ปี ๒๕๖๐ / 2017-09-25
 85. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน กันยายน ๒๕๖๐ / 2017-09-18
 86. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ / 2017-09-15
 87. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-08-29
 88. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ / 2017-08-29
 89. กปภ.สาขาศีขรภูมิ เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตน้ำ ณ โรงกรองน้ำการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุรินทร์ / 2017-08-29
 90. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมโครงการ “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว” / 2017-08-08
 91. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ “เทศบาลพบประชาชน” / 2017-08-08
 92. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร / 2017-08-01
 93. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ / 2017-08-01
 94. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ดำเนินงานตามแผนปรับปรุงถังน้ำใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต / 2017-07-24
 95. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ / 2017-07-03
 96. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ / 2017-06-25
 97. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือน มิถุนายน ๒๕๖๐ / 2017-06-25
 98. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ / 2017-05-24
 99. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ / 2017-04-21
 100. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐ / 2017-04-21
 101. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดโครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ / 2017-03-27
 102. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ / 2017-03-17
 103. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดประชุมตามโครงการ WSP / 2017-03-15
 104. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนมีนาคม ๒๕๖๐ / 2017-03-14
 105. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ / 2017-03-13
 106. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ / 2017-02-17
 107. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมตามโครงการ “อบต.ยิ้มเคลื่อนที่” / 2017-01-27
 108. กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาศีขรภูมิ / 2017-01-12
 109. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ปฏิบัติการสำรวจท่อแตกรั่ว ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านระบบจำหน่าย / 2017-01-12
 110. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ / 2017-01-12
 111. กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มและเข้าร่วม โครงการรักความสะอาด รักสุรินทร์ / 2016-12-26
 112. กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มและเข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี / 2016-12-19
 113. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 / 2016-12-01
 114. กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มและร่วม โครงการ "รักความสะอาด รักสุรินทร์" / 2016-11-25
 115. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ / 2016-11-25
 116. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดประชุมตามโครงการ WSP ครั้งที่ ๑ / 2016-11-25
 117. กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มและเข้าร่วมกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี" / 2016-11-25
 118. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกับชาวศีขรภูมิร้อยดวงใจ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-16
 119. กปภ.สาขาศีขรภูมิร้อยดวงใจ ถวายอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-14
 120. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมพิธีเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-11-02
 121. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ / 2016-11-01
 122. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดพิธีลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-10-31
 123. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-10-26
 124. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมงาน โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน / 2016-10-13
 125. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 4 / 2016-10-12
 126. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม “ที่นี่...องค์กรโปร่งใส” / 2016-10-07
 127. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ เทศบาลพบประชาชน / 2016-09-30
 128. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมงาน (โครงการทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน) / 2016-08-31
 129. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2016-08-30
 130. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักพื้นที่สีเขียว / 2016-08-22
 131. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน (Home Care) เพื่อรับคำร้องขอติดตั้งประปาใหม่ / 2016-06-29
 132. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 3 / 2016-06-27
 133. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกันจัดกิจกรรมBig Cleaning Day / 2016-06-22
 134. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) มิถุนายน ๒๕๕๙ / 2016-06-21
 135. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี 2559 / 2016-06-02
 136. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกับ งานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียช่วงวิกฤตภัยแล้งเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุน / 2016-05-11
 137. กปภ.สาขาศีขรภูมิติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่อ่างเก็บน้ำเกาะแก้วเพื่อเตรียมสำรองน้ำสู้ภัยแล้ง / 2016-04-22
 138. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ 2 / 2016-04-04
 139. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานในท้องถิ่น สนับสนุนน้ำประปาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง / 2016-03-18
 140. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกตรวจปริมาณน้ำต้นทุนเตรียมแก้ปัญหาและรับมือหากเกิดสถานการณ์ภัยแล้ง / 2016-03-17
 141. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ลงพื้นที่ลดปัญหาน้ำสูญเสียประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ / 2016-02-18
 142. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดประชุม WSP ครั้งที่ 5ประจำปี 2559 / 2016-02-16
 143. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการตามโครงการ มุ่งมั่นเพื่อปวงชน เติมใจให้กัน เดือนกุมภาพันธ์ 2559 / 2016-02-11
 144. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมโครงการสาธารณสุขร่วมใจ มอบโลกสดใส เทิดไท้องค์ราชัน / 2016-01-19
 145. กปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบน้ำดื่ม ณ จุดบริการประชาชน เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙ / 2016-01-08
 146. กปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบน้ำดื่มเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพหลวงพ่อปิ่น ทีปคุโณ / 2016-01-07
 147. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมส่งความสุขและขอบคุณผู้ใช้น้ำ มอบของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานท้องถิ่น / 2016-01-06
 148. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกโครงการเติมใจให้กัน Home Care ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2015-12-23
 149. กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มพิธีถวายดอกไม้จันทร์ พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระญาณสังวรฯ / 2015-12-17
 150. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกท่อรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลสำโรงทาบ / 2015-12-16
 151. กปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบน้ำดื่มบรรจุขวดและร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad / 2015-12-15
 152. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-12-14
 153. กปภ.สาขาศีขรภูมิเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่(Amphoeyim Mobile Service) / 2015-12-08
 154. กปภ.สาขาศีขรภูมิ สนับสนุนน้ำดื่มงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-12-03
 155. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Morning Talk)ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ / 2015-12-01
 156. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดเตรียมความพร้อมในการถวายการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / 2015-10-30
 157. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดประชุมตามโครงการ WSP ครั้งที่ 12 / 2015-09-25
 158. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ โครงการ ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว / 2015-09-09
 159. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีเดือน สิงหาคม / 2015-09-01
 160. กปภ.สาขาศีขรภูมิกิจกรรม โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้มอำเภอสำโรงทาบ / 2015-08-26
 161. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดประชุมตามโครงการ WSP ครั้งที่ 11 / 2015-08-25
 162. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกโครงการมุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 / 2015-08-20
 163. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ / 2015-08-19
 164. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ / 2015-06-30
 165. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเดือนมิถุนายน / 2015-06-13
 166. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมมือ จัดทีมงานเดินหาท่อแตก - ท่อรั่วด้วยตาเปล่า / 2015-05-21
 167. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมประชุมโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) ประจำเดือน พฤษภาคม / 2015-05-21
 168. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมสนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง กับทหารบกสุรินทร์ จ.สุรินทร์ / 2015-05-10
 169. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมงานต้อนรับนายอำเภอศีขรภูมิคนใหม่ และร่วมรดน้ำดำหัวปลัดจังหวัด / 2015-05-07
 170. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการโครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ / 2015-04-08
 171. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ / 2015-03-23
 172. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้จัดการประชุม WSP ประจำเดือน กุมภาพันธ์ / 2015-03-05
 173. กปภ.สาขาศีขรภูมิออกให้บริการรับคำร้องติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่ ตำบลหมื่นศรี / 2015-03-03
 174. กปภ.สาขาศีขรภูมิออกรับคำร้องติดตั้งใหม่ตำบลหมื่นศรี / 2015-02-04
 175. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 / 2015-01-26
 176. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมสวัสดีปีใหม่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ใช้รายใหญ่ / 2015-01-23
 177. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 2 / 2015-01-22
 178. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดประชุมตามโครงการ WSP ครั้งที่ 2 / 2015-01-21
 179. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ / 2014-12-15
 180. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมประชุม WPS ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 / 2014-12-10
 181. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกันสำรวจหาท่อแตกลดน้ำสูญเสียในเขตเทศบาลอำเภอศีขรภูมิ / 2014-12-04
 182. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1 / 2014-12-03
 183. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอำเภอศีขรภูมิ / 2014-11-17
 184. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2014-10-31
 185. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมวางพวงมาลา ในวันปิยะมหาราช / 2014-10-29
 186. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านบ่อน้ำใส / 2014-10-14
 187. กปภ.สาขาศีขรภูมิสนับสนุนน้ำดื่มในกิจกรรม การแข่งขันกีฬาประจำปี โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ / 2014-10-10
 188. กปภ.สาขาศีขรภูมิลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แจ้งประกาศหยุดจ่ายน้ำพร้อมให้ความรู้ระบบประปา / 2014-10-02
 189. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรม อำเภอยิ้ม..เคลื่อนที่ ณ อบต.ผักไหม / 2014-09-15
 190. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมโครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2557 / 2014-09-01
 191. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 เดือน สิงหาคม 2557 / 2014-08-29
 192. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้จัด กิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 6 / 2014-08-22
 193. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๒๕๕๗ / 2014-08-19
 194. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2014-08-13
 195. กปภ.สาขาศีขรภูมิออกหน่วยบริการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางเตี้ย / 2014-07-22
 196. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซ่อมท่อที่แตกรั่วจากอุบัติเหตุจากการเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้า / 2014-07-18
 197. กปภ.สาขาศีขรภูมิทำความสะอาดระบบสูบน้ำรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ / 2014-07-16
 198. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ เพื่อคืนความสุขให้ประชาชน / 2014-07-02
 199. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่3 / 2014-06-27
 200. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรม Moring Talk ครั้งที่ 4 / 2014-05-30
 201. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมออกหน่วยโครงการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2014-05-28
 202. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมดูสถานการณ์ภัยแล้งและให้คำปรึกษา กปภ.สาขาศีขรภูมิ / 2014-04-29
 203. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมจัดกิจกรรม Morning Talk ไตรมาส 3 / 2014-04-25
 204. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2014-03-31
 205. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกบริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ / 2014-03-26
 206. กปภ.สาขาศีขรภูมิลงพื้นที่บริการประชาชนตามโครงการเติมใจให้กันประจำเดือนมีนาคม / 2014-03-25
 207. กปภ.สาขาศีขรภูมิลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมเตรียมแก้ปัญหารับสถานการณ์ภัยแล้ง / 2014-03-20
 208. กปภ.สาขาศีขรภูมิทำพิธีบวงสรวงพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชลเสริมศิริมงคล / 2014-03-17
 209. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า(Mornting Talk) / 2014-03-03
 210. กปภ.สาขาศีขรภูมิเดินหน้อออกสำรวจหาท่อแตก,ท่อรั่ว ลดน้ำสูญเสีย / 2014-02-12
 211. กปภ.สาขาศีขรภูมิลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ / 2014-02-03
 212. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดส่งมิสเตอร์ประปา( Mr. Quick Care ) ออกให้บริการลูกค้า / 2014-01-30
 213. กปภ.สาขาศีขรภูมิ สวัสดีปีใหม่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ยกระดับความสัมพันธ์ในท้องถิ่น / 2014-01-30
 214. กปภ.สาขาศีขรภูมิลงพื้นที่เติมความสุขตามโครงการเติมใจให้กันพร้อมส่งมิสเตอร์ประปาลงพื้นที่ / 2014-01-23
 215. กปภ.สาขาศีขรภูมิลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่หน่วยงานในท้องถิ่นพร้อมร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ / 2014-01-15
 216. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาหน่วยงานอำเภอศีขรภูมิ / 2014-01-10
 217. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมประชุมวางแผนการบริหารจัดการน้ำเพื่อชลประทาน / 2013-12-23
 218. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / 2013-12-09
 219. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) แลกเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน / 2013-11-26
 220. กปภ.สาขาศีขรภูมิบริการประชาชนเชิงรุกร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2013-10-29
 221. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดงานบายศรีสู่ขวัญแด่ผู้เกษียณอายุงาน / 2013-10-04
 222. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วม กิจกรรม โครงการเทศบาลพบประชาชน / 2013-09-30
 223. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เติมความห่วงใยผู้ประสบภัยน้ำท่วม / 2013-09-26
 224. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่โครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-09-24
 225. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดพิธีตั้งศาลพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรง เพื่อเป็นที่สักการะและศูนย์รวมใจ / 2013-08-27
 226. กปภ.สาขาศีขรภูมิเข้าร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ / 2013-08-08
 227. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมสืบสานวัฒนธรรม งานประเพณีแห่เทียน ประจำปี ๒๕๕๖ / 2013-08-01
 228. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2013-07-11
 229. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมโครงการสุรินทร์สร้างรอยยิ้ม / 2013-07-02
 230. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมประชุมประชาคมเพื่อก่อสร้างระบบการประปาส่วนภูมิภาค / 2013-06-18
 231. กปภ. สาขาศีขรภูมิ ร่วมเตรียมงานรับเสด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / 2013-06-13
 232. กปภ.สาขาศีขรภูมิ กปภ.สนับสนุนกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด(ยางเกมส์ / 2013-05-31
 233. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ได้ออกไปให้บริการประชาชนในโครงการเติมใจให้กัน / 2013-05-23
 234. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์รอบสำนักงาน / 2013-05-07
 235. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ / 2013-04-17
 236. กปภ.สาขาศีขรภูมิประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-03-28
 237. กปภ.สาขาศีขรภูมิ เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานในท้องถิ่นเพื่อทำประชามติหาที่ทิ้งมูลดินจากการขุดลอกอ่างเก็บน้ำเกาะแก้ว / 2013-03-27
 238. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดโครงการช่วยเหลือภัยแล้งปี 2556 / 2013-03-21
 239. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ลงพื้นที่รับคำขอติดตั้งใช้น้ำประปาน้ำใหม่ / 2013-03-14
 240. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิ / 2013-03-12
 241. กปภ.สาขาศีขรภูมิต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการในโอกาสตรวจเยี่ยมอ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก / 2013-02-22
 242. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ / 2013-02-20
 243. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกรับคำขอติดตั้งน้ำนอกสถานที่ / 2013-02-05
 244. กปภ.สาขาศีขรภูมิสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๕๖ / 2013-01-16
 245. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วม พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา "หน่วยงานสัมภันธ์ ครั้งที่ 6 " / 2013-01-04
 246. กปภ.สาขาศีขรภูมิสนับสนุนน้ำดื่ม งานทำบุญในโครงการสานศรัทธาผ้าป่าสามัคคี / 2012-12-14
 247. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมงานลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๕ / 2012-12-03
 248. กปภ.สาขาศีขรภูมิประกาศหยุดจ่ายน่ำชั่วคราว / 2012-12-03
 249. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2012-11-27
 250. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมตรวจสอบ ระดับน้ำและกั้นกระสอบทรายเพื่อเพิ่มระดับกักเก็บน้ำในอ่างเก็บน้ำเกาะแก้วเตรียมรับมือภัยแล้ง / 2012-11-16
 251. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมมอบเงินสนับงานกาชาดประจำปี 2556 ของจังหวัดสุรินทร์ / 2012-11-02
 252. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรมโครงการ ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-09-20
 253. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรม Big Cleaning Day / 2012-09-18
 254. กปภ.สาขาศีขรภูมิจัดกิจกรรม ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-07-31
 255. กปภ.สาขาศรีขรภูมิร่วมกับเทศบาลตำบลศีขรภูมิให้ความอนุเคาระห์น้ำประปาโรงเรียนบ้านกะลัน / 2012-02-13
 256. กปภ.สาขาศีขรภูมิ บริจาคเงินสนับสนุนการสร้างศาลปู่ตาบ้านปราสาท / 2012-02-06
 257. กปภ.สาขาศีขรภูมิ นำรถบรรทุกน้ำจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือโรงเรียนบ้านกะลัน / 2012-02-06
 258. กปภ.สาขาศีขรภูมิต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย / 2012-02-03
 259. กปภ.สาขาศีขรภูมิร่วมจัดการแข่งขันกีฬา / 2012-01-05
 260. กปภ.ศีขรภูมิ ร่วมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ / 2011-12-02
 261. กปภ.สาขาศีขรภูมิบริจาคน้ำดื่มตรา กปภ.ช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม / 2011-10-25
 262. กปภ.สาขาศีขรภูมิเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ณ โรงสูบน้ำแรงต่ำ หน่วยบริการสำโรงทาบ / 2011-10-19
 263. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศีขรภูมิร่วมแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ / 2011-09-06
 264. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ออกพื้นที่ช่วยเหลือผู้ใช้น้าที่ได้รับความเดือดร้อน และร่วมสนับกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเทศบาลระแงง / 2011-08-31
 265. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ๒๕๕๔ / 2011-08-25
 266. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี / 2011-08-23
 267. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๕๔ ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลยาง / 2011-05-25
 268. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ล้างถังตกตะกอน เพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา / 2011-05-20
 269. กปภ.สาขาศีขรภูมิ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๑๑ พ.ค. ๕๔ เพื่อล้างถังน้ำใส / 2011-05-09
 270. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศีขรภูมิ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ / 2011-04-12
 271. กปภ.สาขาศีขรภูมิ รับมอบป้ายรับรอง โครงการ (Clean Water Good Plant ) ประจำปี ๒๕๕๔ / 2011-04-05
 272. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมประชุมหารือกับท้องถิ่น เตรียมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ๕๔ / 2011-03-22
 273. กปภ.สาขาศีขรภูมิ อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้น้ำ เปิดจุดรับบริการชำระค่าน้ำประปา ณ ที่ว่าการอำเภอสำโรงทาบ / 2011-03-22
 274. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมทำบุญสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันครบรอบการสถาปนา กปภ. ปีที่ ๓๒ / 2011-03-08
 275. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ดูงานระบบผลิตน้ำประปา กปภ.สาขาศีขรภูมิ / 2011-01-27
 276. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี / 2010-12-24
 277. กปภ.สาขาศีขรภูมิ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 10 พ.ย. 53 เพื่อซ่อมท่อระบบจ่ายน้ำ บริเวณหน่วยบริการสำโรงทาบ / 2010-11-09
 278. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน 2553 / 2010-09-15
 279. รปก.3 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศีขรภูมิ / 2010-08-31
 280. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศีขรภูมิ / 2010-06-10
 281. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศีขรภูมิ และมอบของขวัญปีใหม่ 2553 / 2010-01-10
 282. กปภ.สาขาศีขรภูมิ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ / 2009-11-25
 283. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศีขรภูมิ / 2009-11-04
 284. ปปข.8 ตรวจสอบระบบผลิตและสอนการใช้งานชุด Testkit ที่ ป.ศีขรภูมิ / 2009-08-06
 285. ป.ศีขรภูมิ เปลี่ยนทรายกรอง และล้างถังตกตะกอน สร้างความมั่นใจให้กับผู้� / 2009-08-06