ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา รัตนบุรี

 1. กปภ.สาขารัตนบุรี ให้คำแนะนำระบบประปา และสร้างความสัมพันธ์อันดีเรือนจำอำเภอรัตนบุรี / 2020-02-05
 2. ผอ.กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2563 / 2020-02-04
 3. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำเดือน มกราคม 2563 / 2020-01-24
 4. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ธันวาคม 2562 / 2019-12-27
 5. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม เติมใจให้กัน พื้นที่บ้านโนนบาก ตำบลทับใหญ่ / 2019-12-26
 6. กปภ.สาขารัตนบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2563 / 2019-12-23
 7. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 15 / 2019-12-17
 8. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมเติมใจให้กันประจำปีงบประมาณ 2562 / 2019-10-28
 9. กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาแหล่งน้ำกุดปู่ตา / 2019-10-21
 10. กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นอ่างเก็บน้ำห้วยแก้วทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ / 2019-09-30
 11. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภคประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-09-26
 12. กปภ.สาขารัตนบุรี ออกให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวบาน / 2019-09-19
 13. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างหนองบัวทอง / 2019-08-21
 14. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการ พบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง โรงเรียนรัตนบุรี / 2019-07-30
 15. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม รัตนบุรี Morning Brief ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 / 2019-07-18
 16. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต / 2019-07-12
 17. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม…เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านยางชุม / 2019-07-11
 18. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมการอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย / 2019-07-02
 19. กปภ.สาขารัตนบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ / 2019-06-21
 20. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาสที่ 3 ปี 2562 / 2019-06-17
 21. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีมอบอาคารมูลนิธิหลวงปู่สรวง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลธาตุ / 2019-06-11
 22. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 / 2019-06-05
 23. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมโครงการสภากาแฟหน่วยงานในรัตนบุรี ประจำเดือน มิถุนายน 2562 / 2019-06-04
 24. กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสว่าง / 2019-05-28
 25. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริการน้ำดื่ม กปภ. กิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด จ.สุรินทร์ / 2019-04-19
 26. กปภ.สาขารัตนบุรี สนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. โครงการ “ปันบุญ ปันน้ำใจ” ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-04-09
 27. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม “โครงการเติมใจให้กัน” ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-04-03
 28. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้นประดิษฐาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอรัตนบุรี ต.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ / 2019-03-27
 29. รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ กปภ.สาขารัตนบุรี และกปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบนโยบายการดำเนินงาน ๒๕๖๒ / 2019-03-18
 30. กปภ.สาขารัตนบุรี เข้ารับใบประกาศเกียรติคุณ “Water is life” และรับมอบโล่รางวัล “นักบริการมือทองสมองเพชร” เนื่องในวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๔๐ ปี / 2019-03-18
 31. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และพระแม่ธรณีสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชล / 2019-03-13
 32. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหนองกา / 2019-03-08
 33. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมโครงการสภากาแฟ รัตนบุรี Morning brief กุมภาพันธ์ 2562 / 2019-02-07
 34. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม มกราคม 2562 / 2019-01-31
 35. กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำตามแผนดำเนินงาน เดือนมกราคม 2562 / 2019-01-23
 36. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสนับสนุนวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 / 2019-01-14
 37. กปภ.สาขารัตนบุรี กิจกรรมโครงการสภากาแฟ รัตนบุรี Morning อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ / 2019-01-10
 38. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 / 2018-12-28
 39. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริจาคโลหิต สถานีกาชาดที่ 1 จังหวัดสุรินทร์ / 2018-12-27
 40. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการบูรณาการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ / 2018-12-26
 41. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดสว่างลำเพิญ / 2018-12-25
 42. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 / 2018-12-24
 43. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 / 2018-12-21
 44. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม รัตนบุรี Morning Brief / 2018-12-18
 45. กปภ.สาขารัตนบุรี วันรวมน้ำใจหลั่งไหลสู่กาชาดจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2561 / 2018-11-21
 46. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ 1ปี2562 / 2018-11-19
 47. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยฯ อำเภอรัตนบุรี / 2018-11-16
 48. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ / 2018-11-15
 49. กปภ.สาขารัตนบุรีสังกัด ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้าMorning Talkประจำเดือน ตุลาคม 2561 / 2018-11-02
 50. กปภ.สาขารัตนบุรี เข้าร่วมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดดอกจานรัตนาราม / 2018-10-31
 51. กปภ.สาขารัตนบุรี ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) / 2018-10-26
 52. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561 / 2018-10-25
 53. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และดำเนินกิจกรรมตามโครงการ กปภ.ร้อยดวงใจถวยพ่อ / 2018-10-19
 54. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำประจำไตรมาส 4 ปี 2561 / 2018-10-11
 55. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันหน่วยบริการท่าตูม ปี 2561 / 2018-10-10
 56. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม รัตนบุรี Morning Brief / 2018-10-08
 57. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ.ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service / 2018-09-06
 58. กปภ.สาขารัตนบุรีรับการตรวจประเมินโครงการ Water is life 2561 / 2018-08-22
 59. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 / 2018-08-21
 60. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม 2561 / 2018-08-21
 61. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2561 / 2018-08-17
 62. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / 2018-08-16
 63. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา / 2018-08-15
 64. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๑ / 2018-08-08
 65. กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่เดินหาท่อแตกรั่ว เพื่อลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี / 2018-08-02
 66. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดพิธีตั้งศาลพระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธำรงชลเพื่อความเป็นสิริมงคล / 2018-08-01
 67. กปภ.สาขารัตนบุรี จัด Morning Brief ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มิถุนายน 2561 / 2018-07-09
 68. กปภ.สาขารัตนบุรีฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟเบื้องต้น / 2018-06-28
 69. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ในพื้นที่เทศบาลตำบลสนม / 2018-06-27
 70. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนมิถุนายน 2561 / 2018-06-26
 71. กปภ.สาขารัตนบุรี จัด Morning Brief ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / 2018-06-11
 72. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service / 2018-06-11
 73. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 / 2018-06-05
 74. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอประจำปี 2561 / 2018-05-23
 75. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ / 2018-05-21
 76. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่วัดจำปาขี้เหล็ก / 2018-05-15
 77. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนเมษายน 2561 ครั้งที่ 7 / 2018-05-08
 78. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอรัตนบุรี ประจำปี 2561 / 2018-05-07
 79. กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2561 / 2018-05-02
 80. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และพระแม่ธรณี / 2018-04-24
 81. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดMorning Brief ร่วมกับหน่วยงานราชการและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ / 2018-04-23
 82. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมีนาคม 2561 ครั้งที่ 6 / 2018-04-04
 83. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ / 2018-03-26
 84. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ อำเภอรัตนบุรี / 2018-03-22
 85. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ และปิดทองรอยพระพุทธบาทจำลอง / 2018-03-21
 86. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่วัดทุ่งไทรขะยูง / 2018-03-16
 87. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันพื้นที่ตำบลธาตุ อ.รัตนบุรี / 2018-03-14
 88. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 / 2018-03-14
 89. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา / 2018-02-14
 90. กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 / 2018-02-12
 91. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ ตำบลธาตุ / 2018-02-08
 92. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด / 2018-02-02
 93. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ / 2018-01-30
 94. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑ / 2018-01-22
 95. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมใจกันทำความสะอาด Big Cleaning Day / 2018-01-10
 96. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ครั้งที่ ๑ปี๒๕๖๑ / 2018-01-08
 97. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเบิด / 2018-01-05
 98. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ ตำบลทับใหญ่ / 2018-01-04
 99. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ / 2018-01-03
 100. กปภ.สาขารัตนบุรี มอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. และ ร่วมพิธีเปิด ตลาดประชารัฐฮักสนม / 2017-12-21
 101. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสนับสนุนงานฉลองเจ้าพ่อศรีนครเตา ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-12-18
 102. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ / 2017-12-15
 103. กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว พร้อมแก้ไขด่วน ณ หน่วยบริการท่าตูม / 2017-12-01
 104. กปภ.สาขารัตนบุรีรักษามาตรฐานตามโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี Clean Water Good Plant / 2017-11-30
 105. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันพื้นที่เทศบาลตำบลท่าตูม / 2017-11-28
 106. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐ / 2017-11-24
 107. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการพร้อมทำความเข้าใจระบบชำระเงินค่าน้ำ / 2017-11-17
 108. กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ / 2017-11-10
 109. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมมอบน้ำดื่ม ตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการปันบุญ ปันน้ำใจเพื่อผู้ป่วยยากไร้ ผู้สูงอายุ / 2017-11-09
 110. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสนับสนุนสิ่งของในการออก ร้านธารากาชาดสุรินทร์ ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-11-07
 111. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพิธีถวายพระราชทานเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-11-06
 112. กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่ม เพื่อใช้ในงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-11-03
 113. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมประชุมแจ้งความคืบหน้าเรื่องการรับโอนกิจการประปาตำบลพรมเทพ / 2017-11-01
 114. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราชประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-10-30
 115. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ๒๕๖๐ / 2017-10-24
 116. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมประชุมแจ้งความคืบหน้าเรื่องการรับโอนกิจการประปาตำบลพรมเทพ / 2017-10-24
 117. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ / 2017-10-19
 118. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมปลูกดอกดาวเรือง / 2017-10-06
 119. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมใจกันทำความสะอาด ๕ส. / 2017-10-06
 120. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2017-10-06
 121. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมพิธีบวงสรวงจัดสร้างซุ้มดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-09-25
 122. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน / 2017-09-21
 123. กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำตามแผนจัดการน้ำสะอาด (WSP) / 2017-09-18
 124. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน / 2017-09-15
 125. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2560 / 2017-09-13
 126. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ Amphoeyim Mobile Service / 2017-09-12
 127. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning talk ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ / 2017-09-07
 128. กปภ.เขต ๘ ลงพื้นที่ปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขารัตนบุรี / 2017-09-05
 129. กปภ.สาขารัตนบุรี ออกเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนธาตุศรีนครที่ประสบเหตุไฟไหม้อาคารเรียน / 2017-09-04
 130. กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ / 2017-08-25
 131. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-08-24
 132. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ / 2017-08-23
 133. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจ 2560 / 2017-07-25
 134. กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560 / 2017-07-21
 135. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมทำบุญ เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2560 / 2017-07-17
 136. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม morning talk ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๐ / 2017-07-03
 137. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมแจกน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการเยี่ยมผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส / 2017-06-29
 138. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมบริจาคโลหิตให้สภากาชาดไทย / 2017-06-21
 139. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพ / 2017-06-21
 140. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมแจก น้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ำใส ไร้ผักตบชวา” / 2017-06-21
 141. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2017-06-15
 142. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน / 2017-06-15
 143. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ / 2017-05-19
 144. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมศึกษาดูงาน กปภ.สาขาอรัญประเทศ, กปภ.สาขาวัฒนานคร / 2017-05-19
 145. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสรงน้ำพระแม่ธรณีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-04-24
 146. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหัวนายอำเภอรัตนบุรี เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-04-11
 147. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมถวายผ้าป่าสามัคคีอำเภอรัตนบุรี / 2017-03-31
 148. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / 2017-03-24
 149. กปภ.สาขารัตนบุรี เดินหน้าเปลี่ยนท่อเก่า ในอำเภอท่าตูม / 2017-03-23
 150. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมทำแนวกั้นสาหร่าย / 2017-03-23
 151. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ / 2017-03-22
 152. กปภ.สาขารัตนบุรี ออกให้บริการรับชำระค่าบริการนอกสถานที่ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ / 2017-03-17
 153. กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินการตามนโยบาย กปภ. ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามอ่านมาตรในเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ / 2017-03-16
 154. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ / 2017-03-08
 155. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2560 / 2017-02-07
 156. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleanning Day เดือนมกราคม 2560 / 2017-02-02
 157. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม 2559 / 2017-01-09
 158. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดโครงการ มุ่ง มั่น เพื่อ ปวงชน เติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 / 2017-01-05
 159. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559 / 2016-12-29
 160. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม 2559 / 2016-11-15
 161. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-11-08
 162. กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่พัฒนาความรู้ระบบประปา / 2016-10-07
 163. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙ / 2016-10-06
 164. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน / 2016-09-30
 165. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กันยายน 2559 / 2016-09-28
 166. กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำตามแผนจัดการน้ำสะอาด (WSP) / 2016-09-14
 167. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือนสิงหาคม / 2016-09-13
 168. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดโครงการเติมใจให้กัน / 2016-09-12
 169. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2559 / 2016-09-06
 170. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk / 2016-09-05
 171. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมงานกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ / 2016-08-22
 172. กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) อำเภอรัตนบุรี / 2016-07-05
 173. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleanning Day มิถุนายน 2559 / 2016-06-27
 174. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง / 2016-06-16
 175. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ / 2016-06-02
 176. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย ช่วงวิกฤตภัยแล้งเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุน / 2016-05-04
 177. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน เมษายน พร้อมเน้นย้ำประชาสัมพันธ์ภัยแล้ง / 2016-04-25
 178. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleanning Day / 2016-04-18
 179. กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) อำเภอสนม / 2016-04-12
 180. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนาคม 2559 / 2016-04-04
 181. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk / 2016-03-29
 182. กปภ.สาขารัตนบุรีให้ความรู้โครงการฝึกอบรมการบริหารกิจการประปาแก่ คณะกรรมการตำบลหนองบัว / 2016-03-21
 183. กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำห้วยแก้วตรวจสถานการณ์ภัยแล้งเตรียมแก้ปัญหาและรับมือ / 2016-03-18
 184. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ / 2016-03-04
 185. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พร้อมบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และพระแม่ธรณี / 2016-02-16
 186. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม / 2016-02-04
 187. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมสนับสนุนน้ำดื่มเทศบาลตำบลรัตนบุรี / 2016-01-25
 188. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า Morning Talk ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ / 2016-01-15
 189. กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) แม่ข่ายรัตนบุรี / 2015-12-28
 190. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2015-12-22
 191. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-12-14
 192. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน / 2015-11-25
 193. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจฯ / 2015-10-30
 194. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม / 2015-10-28
 195. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยะมหาราช / 2015-10-26
 196. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า Morning Talk ประจำเดือน กันยายน 2558 / 2015-09-29
 197. กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มสนับสนุนการจัดงานแข่งขันเรือพื้นบ้าน ๕ ฝีพาย ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-09-25
 198. กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) อำเภอรัตนบุรี / 2015-09-18
 199. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม / 2015-09-01
 200. กปภ.สาขารัตนบุรีเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี / 2015-08-25
 201. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ / 2015-08-19
 202. กปภ.สาขารัตนบุรีออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) หน่วยบริการอำเภอท่าตูม / 2015-08-03
 203. กปภ.สาขารัตนบุรีฝึกซ้อมแผนการอพยพหนีไฟและการดับเพลิงเบื้องต้น / 2015-07-24
 204. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน / 2015-07-09
 205. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ ยิ้มเคลื่อนที่ / 2015-06-22
 206. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 / 2015-06-04
 207. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care )เดือนพฤษภาคม / 2015-05-26
 208. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี / 2015-05-07
 209. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอท่าตูม / 2015-04-21
 210. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกันถวายสักการะพระแม่ธรณี และพระภูมิเจ้าที่ / 2015-03-25
 211. กปภ.สาขารัตนบุรีให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปา เจ้าหน้าที่ อบต.หนองระฆัง / 2015-03-24
 212. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ( HOME CARE) ประจำปี ๒๕๕๘ / 2015-03-23
 213. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมโครงการอำเภอ....ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) / 2015-03-16
 214. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข / 2015-02-03
 215. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า Morning Talk ประจำเดือน มกราคม 2558 / 2015-01-29
 216. กปภ.สาขารัตนบุรีทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษาคุณภาพความสะอาดน้ำประปา / 2015-01-23
 217. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติปี 2558 ณ เทศบาลตำบลรัตนบุรี / 2015-01-22
 218. กปภ.สาขารัตนบุรี สวัสดีปีใหม่ 2558 หน่วยงานราชการ และผู้ใช้น้ำ / 2015-01-16
 219. กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ / 2014-12-22
 220. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / 2014-12-15
 221. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 / 2014-12-10
 222. กปภ.สาขารัตนบุรีออกให้บริการตรวจสอบระบบประปาหมู่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลพรม / 2014-12-04
 223. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมฉีดวัคคอตีบ - บาดทะยัก เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้พนักงาน / 2014-11-27
 224. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมดูสถานการณ์ภัยแล้งและให้คำปรึกษา กปภ.สาขารัตนบุรี / 2014-11-17
 225. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม 2557 / 2014-10-31
 226. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช / 2014-10-29
 227. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๗ / 2014-10-03
 228. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายาเช้า MorningTalk ประจำเดือน กันยายน 2557 / 2014-10-02
 229. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน สิงหาคม / 2014-09-09
 230. กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์สนับสนุนการแข่งขันกีฬาและโครงการสวนป่าห้วยแก้ว / 2014-08-27
 231. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมให้ความรู้ตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2014-08-13
 232. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน กรกฎาคม / 2014-08-08
 233. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ (Amphoeyim Mobile Service) / 2014-07-28
 234. กปภ.สาขารัตนบุรีกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มิถุนายน / 2014-07-04
 235. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนพฤษภาคม / 2014-06-04
 236. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล พร้อมบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ และพระแม่ธรณี / 2014-05-20
 237. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ / 2014-05-19
 238. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน เมษายน / 2014-05-13
 239. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง กปภ.สาขารัตนบุรี / 2014-05-07
 240. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข / 2014-04-29
 241. กปภ.สาขารัตนบุรีกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน มีนาคม / 2014-04-01
 242. กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่รำชำระค่าน้ำนอกสถานที่ ประจำเดือนมีนาคม / 2014-03-16
 243. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนา กปภ. / 2014-03-07
 244. กปภ.สาขารัตนบุรี และงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.8 ร่วมงานจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2014-03-06
 245. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนกุมภาพันธ์ / 2014-03-03
 246. กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่บริการประชาชนโครงการเติมใจให้ประชาชน / 2014-02-20
 247. กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่พบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ยกระดับความสัมพันธ์ / 2014-02-17
 248. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2014-01-24
 249. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ / 2014-01-17
 250. กปภ.สาขารัตนบุรี ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบายการปฏิบัติงานจากรองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ3) / 2013-12-18
 251. กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่รำชำระค่าน้ำนอกสถานที่ โดยรถPWA Moving Service / 2013-12-17
 252. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ / 2013-12-09
 253. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทงและแข่งเรือในท้องถิ่น / 2013-11-19
 254. กปภ.สาขารัตนบุรี สานความผูกพันสร้างความเข้าใจโดยจัดกิจกรรม Morning Talk / 2013-11-13
 255. กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ.กิจกรรม"หนองอียอผสานชุมชนมินิมาราธอน ครั้งที่ ๒" / 2013-10-28
 256. กปภ.สาขารัตนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่เดือนกันยายน / 2013-10-03
 257. กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตราสัญลักษณ์ของ กปภ.ผู้ประสบภัยน้ำท่วม / 2013-09-30
 258. การประปาส่วนภูมิภาคสาขารัตนบุรี จัดกิจกรรม Morning Talk / 2013-09-27
 259. กปภ.สาขารัตนบุรีประกาศจ่ายน้ำได้ตลอด 24 ชั่วโมง / 2013-09-27
 260. กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการในโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-09-25
 261. กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่รำชำระค่าน้ำนอกสถานที่ โดยรถPWA Moving Service / 2013-09-13
 262. กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษณ์ กปภ.พิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระใหญ่ / 2013-09-05
 263. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk / 2013-08-30
 264. กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มตราสัญญาลักษ์ กปภ.จำนวน ๖๐๐ ขวด ให้กับโรงเรียนสนมวิทยาคาร / 2013-08-29
 265. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๖ / 2013-08-27
 266. กปภ.สาขารัตนบุรีออกบริการแจกจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำบรรเทาภัยแล้ง / 2013-08-22
 267. กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่รำชำระค่าน้ำนอกสถานที่ โดยรถ PWA Moving Service / 2013-08-15
 268. กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่เติมเต็มความห่วงใยประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-08-07
 269. กปภ.สาขารัตนบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวดสนับสนุนกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ต้านภัยยาเสพติด / 2013-07-19
 270. กปภ.สาขารัตนบุรีติดตามเฝ้าระวังและแก้ไขสถานการณ์ภัยแล้งอย่างใกล้ชิด / 2013-07-16
 271. กปภ. สาขารัตนบุรี มอบน้ำดื่มบรรจุขวด กปภ. ถวายแด่เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านผือ / 2013-07-12
 272. กปภ.สาขารัตนบุรีออกพบปะผู้ใช้น้ำโดยตรงถึงบ้านแจ้งข่าวการจ่ายน้ำประปาเป็นเวลา / 2013-07-09
 273. กปภ.สาขารัตนบุรีประกาศจ่ายน้ำเป็นเวลา / 2013-06-27
 274. กปภ.สาขารัตนบุรี ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน Home Care / 2013-06-20
 275. กปภ.สาขารัตนบุรี เข้าร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟบวงสรวงเจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอประจำปี 2556 / 2013-05-16
 276. กปภ.สาขารัตนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ณ วัดใหม่บ้านยาง / 2013-05-08
 277. กปภ.สาขารัตนบุรี เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูมขอความร่วมมือป้องกันการขาดแคลนน้ำดิบ / 2013-04-23
 278. กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินการขุดลอกดินโคลน เพื่อเพิ่มความลึกของระดับน้ำโรงสูบน้ำแรงต่ำอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว / 2013-03-07
 279. กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่ อ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว เพื่อเตรียมความพร้อมรับภัยแล้ง / 2013-02-20
 280. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๖ / 2013-02-03
 281. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมกันสนันสนุนไอศครีมและน้ำดื่ม (ตราสัญญาลักษ์ กปภ.) เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 / 2013-01-23
 282. กปภ.สาขารัตนบุรีดำเนินการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ ของโรงกรองน้ำ / 2013-01-20
 283. กปภ.สาขารัตนบุรี ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้งอย่างใกล้ชิด / 2013-01-16
 284. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุขสร้างรอยยิ้ม / 2012-11-28
 285. กปภ.สาขารัตนบุรีออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-09-27
 286. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-06-06
 287. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขารัตนบุรี / 2012-05-08
 288. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมใจปรับภูมิทัศน์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ ๓๓ ปี / 2012-03-02
 289. กปภ.สาขารัตนบุรีรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่ / 2012-02-24
 290. กปภ.สาขารัตนบุรีร่วมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้าย วันสถาปนา การประปาส่วนภูมิภาค ครบรอบ 33 ปี / 2012-02-14
 291. กปภ.สาขารัตนบุรีออกตรวจสอบจุดบริการน้ำประปาดื่มได้ / 2012-01-05
 292. กปภ.สาขารัตนบุรีได้ต้อนรับคณะนักศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2011-12-30
 293. กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำรายใหญ่ / 2011-12-23
 294. กปภ.สาขารัตนบุรีจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน / 2011-12-23
 295. กปภ.สาขารัตนบุรีลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสีย / 2011-11-10
 296. กปภ.สาขารัตนบุรีมอบน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา กปภ.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย / 2011-11-09
 297. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรม โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ / 2011-11-01
 298. กปภ.สาขารัตนบุรี รับมือสถานการณ์น้ำท่วม ณ หน่วยบริการท่าตูม โรงสูบน้ำแรงต่ำ สระพักน้ำดิบหนองสิม / 2011-10-27
 299. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านหนองหิน / 2011-07-19
 300. กปภ.สาขารัตนบุรี ทำความสะอาดโรงกรองน้ำ สานต่อนโยบายโครงการน้ำสะอาด โรงกรองดี (Clean Water Good Plant) / 2011-06-27
 301. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี / 2011-06-10
 302. กปภ.สาขารัตนบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๒ มิ.ย. ๕๔ เพื่อซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า สถานีจ่ายน้ำรัตนบุรี / 2011-06-02
 303. กปภ.สาขารัตนบุรี รับมอบป้ายรับรอง โครงการ (Clean Water Good Plant ) ๒๕๕๔ / 2011-04-01
 304. คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี และติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำดื่ม น้ำใช้ เขตเทศบาลตำบลสนม / 2011-02-24
 305. กปภ.สาขารัตนบุรี บริการเชิงรุกเพิ่มผู้ใช้น้ำถึงบ้าน รับค่าติดตั้งประปาในหมู่บ้านที่ห่างไกล ลดภาระลูกค้า / 2011-02-23
 306. กปภ.สาขารัตนบุรี บริการถึงใจ ถึงที่ เพื่อความสุขของผู้ใช้น้ำ / 2011-02-10
 307. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ตำบลหนองบัวบาน / 2011-02-02
 308. กปภ.สาขารัตนบุรี ออกบริการผู้ใช้น้ำ ตรวจสอบระบบประปาภายในโรงพยาบาลท่าตูม / 2011-01-24
 309. กปภ.สาขารัตนบุรี ออกตรวจสอบหาท่อแตกรั่ว ลดปัญหาน้ำสูญเสีย / 2011-01-05
 310. กปภ.สาขารัตนบุรี ทำดีเพื่อพ่อ ร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์สำนักงาน / 2010-12-17
 311. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ 2553 / 2010-12-09
 312. กปภ.สาขารัตนบุรี ป้องกันน้ำท่วมที่หน่วยบริการท่าตูม / 2010-11-01
 313. กปภ.สาขารัตนบุรี ล้างน้ำใสขนาด 500 ลบ.ม. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และสนองปณิธาน ผวก.กปภ. / 2010-10-07
 314. รปก.3 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี / 2010-08-30
 315. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ / 2010-08-19
 316. กปภ.สาขารัตนบุรี ลงพื้นที่พบผู้ใช้น้ำ สานสัมพันธ์ที่ดี จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน 2553 / 2010-08-11
 317. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา / 2010-08-01
 318. ผอ.กรจ.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี ติดตามความก้าวหน้าโครงการสำนักงานประปาทันสมัย ประจำปี / 2010-07-13
 319. กปภ.สาขารัตนบุรี ออกให้บริการผู้ใช้น้ำตามนโยบาย HOME CARE / 2010-07-04
 320. ผอ.กรค.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี / 2010-06-10
 321. กปภ.สาขารัตนบุรี บริการผู้ใช้น้ำแบบถึงใจ และถูกใจ รับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ / 2010-06-01
 322. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี / 2010-06-01
 323. กปภ.สาขารัตนบุรี บริการเชิงรุก รับคำร้องถึงบ้านผู้ใช้น้ำ / 2010-04-26
 324. กปภ.สาขารัตนบุรี ทำความสะอาดโรงกรองน้ำ สนองปณิธาน ผวก.กปภ. / 2010-04-02
 325. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ อบต.หนองไผ่ / 2010-03-22
 326. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาภูมิทัศน์ของหน่วยงาน / 2010-03-16
 327. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ณ หมู่บ้านโพนโก / 2010-02-17
 328. กปภ.สาขารัตนบุรี ทำความสะอาดโรงกรองน้ำ สนองปณิธาน ผวก.กปภ. / 2010-02-10
 329. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แนะนำเรื่องระบบผลิตน้ำประปาแก่ผู้นำชุมช / 2010-01-31
 330. ผอ.กผว.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขารัตนบุรี และสวัสดีปีใหม่ 2553 / 2010-01-07
 331. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2010-01-03
 332. กปภ.สาขารัตนบุรี จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ / 2009-11-25
 333. กปภ.สาขารัตนบุรี ร่วมโครงการ จ.สุรินทร์ สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2009-11-17
 334. ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี พบผู้ใช้น้ำ ชี้แจงปัญหาน้ำไม่ไหลในพื้นที่ อ.สนม จ.� / 2009-11-11
 335. ป.รัตนบุรี จัดเติมใจให้กันครั้ง 2 ประจำปี 2552 บริการผู้ใช้น้ำ / 2009-08-23
 336. ป.รัตนบุรี ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ / 2009-08-22
 337. ปปข. 8 และป.รัตนบุรี ตรวจสอบโรงกรองน้ำ และตรวจสอบชุดนิรภัยป้องกันแก๊สคล� / 2009-08-06