ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา สังขะ

 1. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมโครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย / 2019-06-17
 2. กปภ.สาขาสังขะ Take care ดูแลผู้ใช้น้ำรายใหญ่ ณ โรงพยาบาลบัวเชด อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ / 2019-03-26
 3. กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is LiFe ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-01-29
 4. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดคลองส่งน้ำชลประทานคลองใส้ไก่ / 2019-01-21
 5. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาสังขะ ปี 2561 / 2018-12-25
 6. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมทำความสะอาดระบบผลิตส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา / 2018-12-24
 7. กปภ.สาขาสังขะ สำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนแม่ข่ายสังขะ ในโซน DMA 3 และ DMA 4 / 2018-12-21
 8. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน 2561 หน่วยบริการกาบเชิง / 2018-08-09
 9. กปภ.สาขาสังขะร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนกิจการ อบต.หนองฉลอง / 2018-07-16
 10. กปภ.สาขาสังขะสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืน ที่แม่ข่ายสังขะ / 2018-06-28
 11. กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการใส่ใจผู้บริโภคครั้งที่ ๒ / 2018-06-15
 12. กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ / 2018-06-05
 13. กปภ.สาขาสังขะ จัดการฝึกอบรมในงานจริง การควบคุมคุณภาพน้ำ ตามโครงการจัดการน้ำสะอาด / 2018-06-05
 14. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ / 2018-04-02
 15. กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ / 2018-03-29
 16. กปภ.สาขาสังขะ ประชุมซักซ้อม การบริการเชิงรุกด้วยกลยุทธ์ 4C / 2018-03-20
 17. กปภ.สาขาสังขะเตรียมรับมือการขยายตัวของความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ 2561 / 2018-03-07
 18. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นกรณีถ่ายโอนระบบประปาหมู่บ้าน อบต.หนองฉลอง / 2018-03-06
 19. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมงานประเพณีวันพระคุณรำลึก พระยาสังฆะบุรีศรีนครอัจจะ บูชาศาลหลักเมือง / 2018-02-14
 20. กปภ.สาขาสังขะ จัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ / 2018-02-13
 21. กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมการออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนที่แม่ข่ายสังขะ / 2018-02-08
 22. กปภ.สาขาสังขะ ล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำใสแม่ข่ายสังขะโครงการจัดการน้ำสะอาด (WSP) / 2018-01-25
 23. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการตรวจสอบบำรุงรักษาระบบพื้นที่เฝ้าระวังตรวจสอบน้ำสูญเสีย / 2018-01-23
 24. กปภ.สาขาสังขะกิจกรรมการประชุม Morning Talk ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑ / 2018-01-08
 25. กปภ.สาขาสังขะร่วมให้ความรู้พร้อมให้ข้อมูลการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านทดแทนระบบส่งน้ำเดิม / 2018-01-03
 26. กปภ.สาขาสังขะ เข้าพบผู้นำชุมชน อปท.เพื่อดำเนินการตามแผนการตลาด ๒๕๖๑ / 2017-12-06
 27. กปภ.สาขาสังขะ กิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐ / 2017-12-04
 28. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ / 2017-11-09
 29. กปภ.สาขาสังขะร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-11-06
 30. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-10-30
 31. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและครบรอบ ๑๐๐ ปี ธงชาติไทย / 2017-10-09
 32. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการปลูกดอกดาวเรืองและดอกไม้สีเหลือง / 2017-09-19
 33. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมงาน ๑๐๖ ปีชาตกาลสืบสานบารมี พระครูอุดมวรเวท / 2017-09-07
 34. กปภ.สาขาสังขะ ดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒ / 2017-09-04
 35. กปภ.สาขาสังขะ จัดการประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ / 2017-08-31
 36. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ / 2017-08-23
 37. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในราชการที่ ๙ / 2017-08-21
 38. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ประชุม Water Salfty Plan (WSP) ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 / 2017-07-31
 39. กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมการฝึกอบรมในงานจริงระบบผลิตและควบคุมคุณภาพน้ำ / 2017-07-25
 40. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลตามวาระของ PM / 2017-06-26
 41. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม Big Cleaning day ที่หน่วยบริการภูสิงห์ / 2017-06-26
 42. กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาสังขะ ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาสังขะ / 2017-06-23
 43. กปภ.สาขาสังขะออกรับเงินค่าน้ำประปานอกสถานที่ ณ หน่วยบริการขุขันธ์ / 2017-05-23
 44. กปภ.สาขาสังขะลงพื้นที่ ควบคุมและลดน้ำสูญเสียให้เป็นไปตามเป้าหมายพื้นที่ชุมชนแออัด / 2017-05-04
 45. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการสรงน้ำพระแม่ธรณี และสรงน้ำศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-05-02
 46. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการตรวจประเมินโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan ครั้งที่ ๑ / 2017-03-29
 47. กปภ.สาขาสังขะ ทำความสะอาดระบบผลิตตามแผนเพื่อเป็นการรักษาคุณภาพน้ำประปาให้ได้มาตรฐาน / 2017-03-23
 48. กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมครบรอบ ๓๘ ปี และกิจกรรมการประชุมสนทนายามเช้า / 2017-03-21
 49. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ / 2017-03-08
 50. กปภ.สาขาสังขะออกหน่วยบริการรับคำร้องขอติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่นอกสถานที่หน่วยบริการกาบเชิง / 2017-01-24
 51. กปภ.สาขาสังขะออกเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนแม่ข่ายสังขะ / 2017-01-17
 52. กปภ.สาขาสังขะ เข้าร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ / 2017-01-09
 53. กปภ.สาขาสังขะ ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan) / 2017-01-05
 54. กปภ.สาขาสังขะดำเนินการดูแลระบบผลิตน้ำตามโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Salfty Plan / 2017-01-04
 55. กปภ.สาขาสังขะ จัดประชุมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๐ / 2016-12-27
 56. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-12-26
 57. กปภ.สาขาสังขะ เดินหน้าควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย / 2016-12-23
 58. กปภ.สาขาสังขะ ดำเนินการ ๕ ส. ตามโครงการ จัดการน้ำสะอาด (Water Safety Plan : WSP) / 2016-12-08
 59. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมงาน รวมพลังแห่งความภักดีรำรึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-12-02
 60. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมโครงการตามพระราชดำริ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” / 2016-11-25
 61. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม และโครงการบ้านธารน้ำใจสร้างสุข สร้างรอยยิ้ม / 2016-11-08
 62. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช ๒๕๕๙ / 2016-11-02
 63. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมงานพิธีบำเพ็ญสัตตมวาร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-01
 64. กปภ.สาขาสังขะร่วมพิธี วันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-10-31
 65. กปภ.สาขาสังขะร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / 2016-08-22
 66. กปภสาขาสังขะ จัดกิจกรรมการล้างทำความสะอาดระบบผลิต โรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ / 2016-08-09
 67. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมในงานจริง (On the Jop Training) การใช้งานการควบคุมระบบด้วย PLC (Programmable Logic Control) / 2016-08-03
 68. กปภ.สาขาสังขะ กิจกรรมการทำความสะอาดระบบผลิตน้ำที่แม่ข่ายสังขะ / 2016-07-27
 69. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ให้กับอำเภอสังขะ / 2016-07-26
 70. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธ์ปลาลงแหล่งน้ำธรรมชาติร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ / 2016-07-25
 71. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานด้าน PM ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ / 2016-06-14
 72. กปภ.สาขาสังขะร่วมกับ งานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่หาน้ำสูญเสียเพื่อช่วยลดน้ำต้นทุน / 2016-06-13
 73. กปภ.สาขาสังขะร่วมรับฟังและซักซ้อมแนวทางงานด้านประชาสัมพันธ์จากงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.๘ / 2016-06-06
 74. กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ / 2016-06-02
 75. กปภ.สาขาสังขะ ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปารายใหม่ นอกสถานที่ ณ หน่วยบริการอำเภอภูสิงห์ / 2016-05-03
 76. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ เพื่อมอบให้เกษตรกรผู้ยากจน / 2016-04-27
 77. กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมการเดินสำรวจหาท่อแตกท่อรั่วในเวลากลางคืนในพื้นที่แม่ข่ายสังขะ / 2016-02-09
 78. กปภ.สาขาสังขะ ตรวจสอบการใช้สารเคมีในขบวนการผลิตพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำดิบ / 2016-02-03
 79. กปภ.สาขาสังขะ ลงพื้นที่พบหน่วยงานในท้องถิ่นมอบของที่ระลึกกระชับความสัมพันธ์ / 2016-02-01
 80. กปภ.สาขาสังขะจัดโครงการเติมใจให้กัน ณ หน่วยบริการขุขันธ์ / 2016-01-29
 81. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำแม่ข่ายสังขะ / 2015-12-08
 82. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการประชุม Morning Talk ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ / 2015-11-10
 83. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมการเข้าร่วมพิธีถวายบังคมวันปิยะมหาราช / 2015-10-26
 84. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาสังขะ มอบรางวัลกิจกรรมโครงการประกวดคำขวัญโรงเรียนประยัดน้ำโรงเรียนสังขะวิทยาคม / 2015-10-11
 85. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2015-09-14
 86. กปภ.สาขาสังขะ เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ / 2015-08-13
 87. กปภ.สาขาสังขะลงพื้นที่ชี้แจงปัญหาภัยแล้งพร้อมเตรียมการรับมือ / 2015-08-03
 88. กปภ.สาขาสังขะ ออกพบปะผู้ใช้น้ำรายใหญ่ประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘ / 2015-07-14
 89. กปภ.สาขาสังขะกิจกรรมร่วมกับโครงการชลประทานจังหวัดสุรินทร์ จัดโครงการการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า / 2015-06-30
 90. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมออกหน่วยบริการโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่โรงเรียนบ้านสนบ / 2015-06-17
 91. ผอ.กปภ.ข. ๘ ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาสังขะ / 2015-05-10
 92. กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน เมษายน ๒๕๕๘ / 2015-05-10
 93. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ ๓ / 2015-04-08
 94. กปภ.สาขาสังขะร่วมกันบวงสรวงพระแม่ธรณี กปภ. ครบรอบ ๓๖ ปี / 2015-03-16
 95. กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ / 2015-02-05
 96. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน ธันวาคม / 2015-01-21
 97. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ / 2014-12-15
 98. กปภ.ภูมิภาคสาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนพฤศจิกายน / 2014-12-03
 99. กปภ.สาขาสังขะ ทำความสะอาด ระบบผลิตน้ำประปา รักษามาตรฐานคุณภาพน้ำประปา / 2014-11-19
 100. กปภ.สาขาสังขะ เข้าร่วมฉีดวัคซินคอตีบ บาดทะยัก / 2014-11-05
 101. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมวันปิยะมหาราช ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗ / 2014-10-31
 102. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการจัดการน้ำสะอาด / 2014-10-22
 103. กปภ.สาขาสังขะ เข้าพบปะสร้างความสัมพันธไมตรีกับผู้นำท่องถิ่นและมอบน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. / 2014-10-09
 104. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กันเดือนกันยายน ๒๕๕๗ / 2014-09-30
 105. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗ / 2014-08-27
 106. กปภ.สาขาสังขะ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ ที่ว่าการอำเภอสังขะ / 2014-08-17
 107. กปภ. สาขาสังขะ ดำเนินงานจัดทำฝายน้ำล้นเตรียมสำหรับผลิตน้ำประปาอย่างเพียงพอ / 2014-07-28
 108. กปภ.สาขาสังขะ ทำความสะอาดระบบผลิตตามโครงการจัดการน้ำสะอาด / 2014-07-08
 109. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรม Morning Talk ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗ / 2014-06-27
 110. รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๓) ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน กปภ.สาขาสังขะ / 2014-06-11
 111. กปภ.สาขาสังขะประชุมซักซ้อมคณะทำงานด้านเทคนิคระดับ กปภ. สาขา โครงการ WSP / 2014-06-02
 112. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมการทำบุญสำนักงานเพื่อเป็นสิริมงคลกับองค์กร / 2014-05-20
 113. กปภ.สาขาสังขะ ออกบริการผู้ใช้น้ำเชิงรุก จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน / 2014-03-30
 114. กปภ.สาขาสังขะ สนับสนุนน้ำดื่มร่วมพิธีอัญเชิญรูปหล่อองค์พระยาสังฆะบุรี ศรีนครอัจจะ / 2014-03-11
 115. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสร้างระบบและส่งเสริมความผูกพัน / 2014-03-03
 116. กปภ.สาขาสังขะเข้าพบเพื่อยกระดับความสัมพันธ์องค์กรส่วนท้องถิ่น / 2014-02-07
 117. ผอ.กปภ.ข.๘ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย กปภ.สาขาสังขะ / 2014-01-22
 118. กปภ.สาขาสังขะลงพื้นที่ปฏิบัติการออกตรวจสอบหาท่อแตกท่อรั่วและซ่อมด่วนเพื่อลดน้ำสูญเสีย / 2014-01-20
 119. กปภ.สาขาสังขะ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดการชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยทำนบ และห้วยจรัล / 2014-01-02
 120. กปภ. สาขาสังขะ ออกพื้นที่เข้าพบหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสร้างสัมพันธ์ ไมตรีและมอบของที่ระลึก / 2013-12-17
 121. การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5  ธันวาคม  2556  / 2013-12-06
 122. กปภ. สาขาสังขะ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2556 / 2013-12-03
 123. กปภ.สาขาสังขะ เดินหน้าเริ่มโครงการ "ประปาทันใจ" / 2013-11-27
 124. กปภ.สาขาสังขะรักษาความสะอาดระบบผลิตน้ำอย่างต่อเนื่อง / 2013-11-26
 125. กปภ.สาขาสังขะ ติดตามร่วมวางแผนการบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบหนองขวาว / 2013-11-20
 126. กปภ.สาขาสังขะ ลงพื้นที่เติมเต็มความห่วงใยประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-09-17
 127. กปภ.สาขาสังขะสนับสนุนน้ำดื่มตรา กปภ.โรงเรียนแตลศิริวิทยา ที่ขาดแคลนน้ำดื่ม / 2013-06-11
 128. กปภ.สาขาสังขะแจ้งเหตุขัดข้องการให้บริการน้ำประปา / 2013-05-31
 129. กปภ.สาขาสังขะได้ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นแจกจ่ายน้ำช่วยผู้ประสบภัยแล้ง / 2013-04-25
 130. กปภ.สาขาสังขะจัดกิจกรรม ๑๒๐ ปีมหาดไทย กปภ.เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-09-07
 131. กปภ.สาขาสังขะดำเนินการล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ / 2012-07-30
 132. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาสังขะ ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตกรั่วลดน้ำสูญเสีย / 2012-04-27
 133. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ / 2012-04-20
 134. กปภ.สาขาสังขะ ล้างถังตกตะกอนและหม้อกรองน้ำ หน่วยบริการกาบเชิง / 2012-04-19
 135. ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ ให้กำลังใจพนักงาน และรับมอบสวนหย่อมจากคุณยายทองสุก แก่นแก้ว ที่จัดสร้างไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์ / 2011-07-25
 136. ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ ให้กำลังใจพนักงาน พร้อมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เนื่องจากเหตุปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา / 2011-04-28
 137. กปภ.สาขาสังขะ สนับสนุนน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์การปะทะตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา / 2011-04-27
 138. กปภ.สาขาสังขะ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน บริการฟรีถึงบ้าน สร้างความสุขให้กับผู้ใช้น้ำ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 / 2010-12-17
 139. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ และ น.ภูสิงห์ / 2010-09-20
 140. รปก.3 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ / 2010-08-25
 141. กปภ.ข.8 มอบใบประกาศรับรองโรงกรองน้ำคุณภาพ แห่งที่ 11 ให้กับโรงกรองน้ำบัวเชด กปภ.สาขาสังขะ / 2010-06-22
 142. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ / 2010-06-10
 143. ผอ.กบร.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ / 2010-04-26
 144. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาสังขะ และมอบของขวัญปีใหม่ 2553 / 2010-01-13
 145. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ. สาขาสังขะ / 2009-10-29