ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา ศรีสะเกษ

 1. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 / 2019-06-06
 2. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ อบต.ละเอาะ จัดโครงการ “อบรมเพื่อให้ความรู้การบริหารกิจการ และการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน ในเขตพื้นที่ ต.ละเอาะ จ.ศรีสะเกษ” / 2019-05-03
 3. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมบริการน้ำดื่ม กปภ. งาน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๒” / 2019-04-23
 4. กปภ.ศรีสะเกษ ออกเดินตรวจสอบท่อแตก-ท่อรั่ว ตามแผนลดน้ำสูญเสียและเพิ่มปริมาณน้ำจำหน่าย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ / 2019-04-05
 5. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการ "การบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน” ร่วมกับ อปท.ในเขตพื้นที่ต.ละเอาะ อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ / 2019-03-22
 6. รปก.๓ ลงพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ กปภ.สาขารัตนบุรี และกปภ.สาขาศีขรภูมิ มอบนโยบายการดำเนินงาน ๒๕๖๒ / 2019-03-18
 7. กปภ.สาขาสุรินทร์ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ / 2019-03-18
 8. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกเดินตรวจสอบท่อแตกท่อรั่ว ณ บริเวณพื้นที่จ่ายน้ำประปาแม่ข่าย อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ / 2019-03-11
 9. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย และแก้ไขปัญหาน้ำใหลอ่อน ในพื้นที่ปลายท่อ / 2019-02-14
 10. ผอ.กปภ.ข.8 พร้อมคณะเข้าตรวจเยี่ยมและรับทราบแนวทางการแก้ปัญหาการดำเนินการของ กปภ.สาขาศรีสะเกษ / 2019-02-01
 11. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2562 / 2019-01-23
 12. กปภ.สาขาศรีสะเกษเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 / 2019-01-22
 13. กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ 2562 ผอ.รพ.ศรีสะเกษ / 2019-01-21
 14. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการ Big Cieanning Day ครั้งที่ 1 ปี 2562 / 2019-01-07
 15. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการ กปภ.อาสาดูแลเพื่อปวงชน ของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2562 / 2019-01-04
 16. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกประชาสัมพันธ์โครงการผ่อนชำระค่าติดตั้งประปาเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2562 / 2018-12-25
 17. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม เดินรณรงค์ คน รัก คลอง ไม่ทิ้ง ไม่เท ทุ่มทำความดี / 2018-12-24
 18. กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่นช่วยเหลือเหตุไฟไหม้ตลาดสดเทศบาล 3 / 2018-12-21
 19. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงาน วันรวมน้ำใจสู่ชาวศรีสะเกษ ประจำปี 2562 / 2018-12-18
 20. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๒ ปีงบประมาณ 25562 / 2018-12-17
 21. กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่หาท่อแตก-รั่ว โซน DMA - 4 ประจำเดือน พ.ย. 2561 / 2018-12-11
 22. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมงาน สภากาแฟเช้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 / 2018-12-06
 23. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมการทำนาเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิม / 2018-12-04
 24. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมในโครงการหมอชวนวิ่ง / 2018-12-03
 25. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปานอกสถานที่หน่วยบริการอุทุมพรและประชาสัมพันธ์ Application PWA CRM / 2018-11-29
 26. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการผู้ใช้น้ำให้บริการรับชำระค่าน้ำนอกสถานที่หน่วยบริการบึงบูรพ์ / 2018-11-22
 27. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดทำประชาคมหมู่บ้านหนองแสง ที่ดินสาธารณประโยชน์ / 2018-11-21
 28. กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการควบคุมลดน้ำสูญเสีย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 / 2018-11-19
 29. กปภ.สาขาศรีสะเกษพร้อมเข้าสู่โครงการส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปา Water is Life / 2018-11-16
 30. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมสภากาแฟพบปะหัวหน้าส่วนราชการประจำปีงบประมาณ 2562 / 2018-11-15
 31. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 ปี 2561 / 2018-11-09
 32. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ครั้งที่ 2 / 2018-11-02
 33. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ครั้งที่ 4 / 2018-10-31
 34. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 4 / 2018-10-30
 35. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมงาน สภากาแฟเช้า จังหวัดศรีสะเกษ 2561 / 2018-10-26
 36. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561 / 2018-10-25
 37. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษแห่งใหม่ 2561 / 2018-10-22
 38. รองผู้ว่าการ ปฏิบัติการ 3 และคณะผู้บริหาร กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ / 2018-10-22
 39. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2018-10-19
 40. กปภ.สาขาศรีสะเกษซักซ้อมการใช้ระบบ CRM Application บริการผู้ใช้น้ำ / 2018-10-10
 41. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 11 ปี 2561 / 2018-10-08
 42. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมให้บริการประชาชนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ / 2018-09-24
 43. กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่บริการออกให้บริการรับชำระเงินค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ ครั้งที่ 2 / 2018-09-20
 44. กปภ.สาขาศรีสะเกษรับการตรวจประเมินการดำเนินโครงการจัดการน้ำสะอาด Water Safety Plan WSP ประจำปี 2561 / 2018-09-20
 45. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าน้ำประปาศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดศรีสะเกษ / 2018-09-06
 46. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกให้บริการรับชำระค่าติดตั้งมาตรวัดน้ำ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัยสิงหาคม 2561 / 2018-08-23
 47. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 / 2018-08-21
 48. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2561 / 2018-08-17
 49. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 8 ปี 2561 / 2018-06-12
 50. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 / 2018-06-11
 51. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ทำการสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้น้ำ และมอบของชำร่วยแก่ผู้ใช้น้ำรายใหม่ / 2018-03-16
 52. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการ ประปาเพื่อประชารัฐ / 2018-03-14
 53. กปภ.สาขาศรีสะเกษ พบผู้ใช้น้ำที่ค้างชำระการจ่ายค่าน้ำประปา และสอบถามความพึงพอใจ / 2018-03-14
 54. กปภ.สาขาศรีสะเกษปรับปรุงการใช้งานการควบคุมแรงดันน้ำต้นทางให้เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา / 2018-03-09
 55. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 / 2018-03-09
 56. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่ตรวจสอบและหาน้ำสูญเสียเช่วงวลากลางคืนประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ / 2018-02-23
 57. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ในการศึกษาดูงาน การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC) / 2018-02-09
 58. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมโครงการสร้างความปลอดภัยขั้นพื้นฐานในองค์กรภาครัฐ จังหวัดศรีสะเกษ / 2018-02-09
 59. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4 / 2018-02-08
 60. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1ปี2561 / 2018-01-08
 61. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 / 2018-01-05
 62. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงาน WSP & PM ตามแผนงานเดือน ธันวาคม / 2017-12-29
 63. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3 / 2017-12-27
 64. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมงาน วันรวมน้ำใจสู่ร้านธารากาชาดประจำปี ๒๕๖๑ / 2017-12-13
 65. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร / 2017-12-12
 66. กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ ณ สถานีผลิตน้ำ (หนองแสง) / 2017-11-20
 67. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง / 2017-11-16
 68. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 2 ปี 2561 / 2017-11-15
 69. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมเดินหาท่อแตก-ท่อรั่ว ตามแผนลดน้ำสูญเสีย ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-11-03
 70. กปภ.สาขาศรีสะเกษสนับสนุนน้ำดื่มเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-11-03
 71. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ของชาติ พ.ศ. 2560 / 2017-11-01
 72. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)จ.ศรีสะเกษ / 2017-10-30
 73. กปภ.สาขาศรีสะเกษพนักงาน ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช / 2017-10-30
 74. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงาน สภากาแฟเช้า ประจำปีงบประมาณ 2561 / 2017-10-19
 75. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 4 / 2017-10-04
 76. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 10 / 2017-09-06
 77. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 / 2017-08-21
 78. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2017-08-15
 79. กปภ.เขต ๘ กองระบบจำหน่าย ลงพื้นที่เพื่อซักซ้อมความเข้าใจระบบบริหารจัดการน้ำสูญเสีย ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษ / 2017-08-10
 80. กปภ.สาขาศรีสะเกษประสานงานพร้อมติดตามการดำเนินการรับโอนกิจการประปาเทศบาลเมืองคง / 2017-07-27
 81. กปภ.สาขาศรีสะเกษดำเนินกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ณ หน่วยบริการกันทรารมย์ / 2017-07-26
 82. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 8 / 2017-07-05
 83. กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ / 2017-07-03
 84. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 7 / 2017-05-23
 85. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2560 / 2017-05-18
 86. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 5 / 2017-03-20
 87. กปภ.สาขาศรีสะเกษดำเนินการออกหาท่อแตก ท่อรั่ว ในเวลากลางคืน ลดน้ำสูญเสียเพิ่มแรงดันน้ำ / 2017-03-17
 88. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการประปาเติมใจให้กันครั้งที่ 2 / 2017-03-15
 89. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2560 / 2017-03-15
 90. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา / 2017-02-25
 91. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนามยามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 4 / 2017-02-16
 92. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้เข้าเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่และหน่วยงานราชการ / 2017-01-26
 93. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 3 / 2017-01-24
 94. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2017-01-24
 95. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกหน่วยปฏิบัติการเชิงรุก รับเงินค่าติดตั้งผู้ใช้น้ำรายใหม่บ้านทามน้อย / 2017-01-17
 96. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม HOME CARE ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ / 2017-01-04
 97. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกค้นหาท่อแตก-ท่อรั่ว ครั้งที่ 2 / 2016-12-30
 98. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมบริจาคในงานวันรวมน้ำใจสู่ธารากาชาดศรีสะเกษ ประจำปี 2560 / 2016-12-29
 99. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเดินหาท่อแตกลดน้ำสูญเสียในพื้นที่ประหยัดค่าใช่จ่ายองค์กร / 2016-12-27
 100. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่ปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย บริเวณพื้นที่ อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ / 2016-12-23
 101. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมแจกน้ำดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการ To Be Number One / 2016-12-20
 102. กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับพร้อมนำเสนอผลการดำเนินงานคณะกรรมการฯ ประเมินประปาดีเด่น / 2016-12-19
 103. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานรวมพลังเพื่อน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-12-16
 104. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำอำเภอกันทรารมย์ / 2016-12-08
 105. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ออกให้บริการ อำนวยความสะดวกผู้ใช้น้ำรายใหม่หน่วยบริการบึงบูรพ์ / 2016-12-02
 106. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-17
 107. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มบรรจุขวดรวมใจเป็นหนึ่งถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / 2016-11-08
 108. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมMorning talk ครั้งที่ 1ปี 2560 / 2016-11-03
 109. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบายผู้ว่าการ กปภ. / 2016-11-02
 110. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุมเพื่อชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย / 2016-10-10
 111. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 9 / 2016-09-28
 112. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 5 / 2016-09-13
 113. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ออกโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 4 / 2016-09-06
 114. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุมชี้แจงโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขาศรีสะเกษ ครั้งที่ 1 / 2016-09-05
 115. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ / 2016-08-22
 116. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือนสิงหาคม / 2016-08-17
 117. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประชุมรับมอบนโยบายและการทำงานเป็นทีม จาก ผอ.กปภ.ข.๘ / 2016-08-10
 118. กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2016-07-08
 119. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า เดือนมิถุนายน 2559 / 2016-06-29
 120. กปภ.สาขาศรีสะเกษ กิจกรรม 5 ส. ประจำเดือน มิถุนายน 2559 / 2016-06-21
 121. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 6 / 2016-06-06
 122. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำเพิ่มเติม / 2016-05-23
 123. กปภ.สาขาศรีสะเกษ กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ / 2016-05-19
 124. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำร่วมกับจัดกิจกรรมตามโครงการเติมใจให้กัน / 2016-05-11
 125. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ทำความสะอาดระบบผลิตน้ำ รักษาคุณภาพการผลิต / 2016-05-03
 126. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดพิธีรดน้ำดำหัว เนื่องในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย / 2016-04-25
 127. กปภ.สาขาศรีสะเกษติดตั้งอุปกรณ์เติมเพื่อทันต่อความต้องการผู้ใช้น้ำ / 2016-03-30
 128. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม จัดพิธีปล่อยขบวน รถบรรทุกน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน / 2016-03-29
 129. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5 / 2016-03-07
 130. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้าครั้งที่ 4 / 2016-03-01
 131. กปภ.สาขาศรีสะเกษตรวจสอบคุณภาพน้ำ เตรียมรับมือคุณภาพน้ำดิบที่เปลี่ยนแปลง / 2016-02-01
 132. กปภ.สาขาศรีสะเกษลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย / 2016-01-27
 133. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุม WSP ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-01-25
 134. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประชุมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3 / 2016-01-19
 135. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทยศรีสะเกษ / 2016-01-14
 136. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมส่งความสุขและขอบคุณผู้ใช้น้ำ มอบของขวัญปีใหม่ให้หน่วยงานท้องถิ่น / 2015-12-29
 137. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย / 2015-12-22
 138. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม กปภ. เพื่อสนับสนุนโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ / 2015-12-15
 139. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ (Bike For DaD) / 2015-12-14
 140. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 / 2015-12-09
 141. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 2 / 2015-12-01
 142. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ต้อนรับพร้อมนำเสนอผลงานคณะตรวจประปาดีเด่นประจำปี 2558 / 2015-11-25
 143. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ดำเนินการจัดทำห้องควบคุมคุณภาพน้ำเพื่อการพัฒนาก้าวสู่ ISO / 2015-11-25
 144. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อำนาจเจริญ / 2015-11-19
 145. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ / 2015-11-02
 146. กปภ.สาขาศรีสะเกษทำความสะอาดระบบผลิตน้ำรักษามาตรฐานความสะอาด / 2015-10-30
 147. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 / 2015-10-27
 148. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบรางวัลกิจกรรมโครงการประกวดคำขวัญโรงเรียนประยัดน้ำโรงเรียนกำแพง / 2015-10-11
 149. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ / 2015-09-28
 150. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 8 / 2015-09-25
 151. กปภ.สาขาศรีสะเกษประชุมสร้างความเข้าใจพร้อมกำชับให้เกิดความถูกต้องเกี่ยวกับการอ่านมาตร / 2015-09-21
 152. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ โรงเรียนกำแพง / 2015-09-16
 153. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ดำเนินการซ่อมท่อน้ำดิบรักษามาตรฐานการบริการและลดน้ำสูญเสีย / 2015-09-14
 154. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กัน / 2015-09-04
 155. รองผู้ว่าการปฏิบัติการ ๓ ตรวจเยี่ยมและประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ / 2015-09-02
 156. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 6 / 2015-09-01
 157. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ บ้านอีต้อม / 2015-08-24
 158. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มกิจกรรม Bike For Mom / 2015-08-21
 159. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม ร่วมกิจกรรม / 2015-08-19
 160. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมจุดเทียนชัยกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในวันที่12 สิงหาคม 2558 / 2015-08-13
 161. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำพร้อมจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน / 2015-07-23
 162. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ ณ บ้านหนองไผ่ / 2015-07-14
 163. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ พร้อมออกโครงการเติมใจให้กัน / 2015-07-02
 164. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดโครงการเติมใจให้กัน (Home Care ) กรกฎาคม 2558 / 2015-07-01
 165. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกบริการรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้าน หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย / 2015-06-24
 166. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้น้ำ หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย / 2015-06-16
 167. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ครั้งที่ 5 / 2015-06-10
 168. กปภ.สาขาศรีสะเกษปรับปรุงระบบผลิตน้ำรองรับความต้องการประชาชน / 2015-05-22
 169. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่มให้แก่สำนักงานแรงงานจังหวัด / 2015-04-23
 170. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมมอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ / 2015-04-22
 171. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือน / 2015-04-21
 172. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 3 / 2015-02-04
 173. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจสู่ธารากาชาด" ประจำปี 2558 / 2015-01-16
 174. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "MorningTalk" ครั้งที่ 2 / 2015-01-15
 175. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำหมู่บ้านสีแก้ว / 2014-12-22
 176. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกบริการเชิงรุกรับคำร้องติดตั้งประปาถึงบ้านผู้ใช้หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย / 2014-12-17
 177. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ / 2014-12-15
 178. กปภ.สาขาศรีสะเกษได้ออกบริการเชิงรุกรับค่าติดตั้งประปารายใหม่ถึงบ้านผู้ใช้น้ำ หมู่บ้านหนองสรวง / 2014-12-10
 179. กปภ.สาขาศรีสะเกษ มอบน้ำดื่มตรา กปภ. ร่วมโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ / 2014-12-10
 180. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส สถานที่ทำงานสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย / 2014-12-03
 181. กปภ.สาขาศรีสะเกษบริการเชิงรุกลงพื้นที่บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาถึงบ้าน / 2014-11-27
 182. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ลงพื้นที่โครงการเติมใจให้กันครั้งที่ ๑ / 2014-11-25
 183. กปภ.สาขาศรีสะเกษตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลรักษามาตรฐานงานผลิต / 2014-11-18
 184. กปภ.สาขาศรีสะเกษมอบน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรมของสาธารณสุขจังหวัด / 2014-11-05
 185. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช / 2014-10-29
 186. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 1/2558 / 2014-10-17
 187. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "Morning talk" ครั้งที่ 6/2557 / 2014-09-30
 188. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 4/2557 / 2014-09-24
 189. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมตั้งศูนย์ดำรงธรรมให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์ / 2014-09-09
 190. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกิจกรรม Big Cleanning Day เนื่องในเดือนแห่งวันแม่ / 2014-08-27
 191. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3 / 2014-08-26
 192. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า "Morning talk" ครั้งที่ 6 / 2014-08-22
 193. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ประจำปี 2557 / 2014-07-18
 194. กปภ.สาขาศรีสะเกษต้อนรับคณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำโรงเรียนสตรีสิริเกศ / 2014-07-10
 195. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 5 / 2014-07-08
 196. กปภ.สาขายโสธรให้การต้อนรับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ เข้าศึกษาดูงานระบบผลิต / 2014-05-28
 197. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่4 / 2014-05-26
 198. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 2 / 2014-05-23
 199. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวันแรงงาน ประจำปี 2557 / 2014-05-19
 200. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมบูชาองค์พระแม่ธรณีวิสุทธิสรรพสักขีบารมีธรรมรงชล / 2014-04-28
 201. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกันจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3/2557 / 2014-04-25
 202. กปภ.สาขาศรีสะเกษทำความสะอาดระบบผลิตน้ำพร้อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกล / 2014-04-24
 203. กปภ.สาขาศรีสะเกษสำรวจหาท่อแตก - ท่อรั่วลดน้ำสูญเสียหน่วยบริการอุทุมพรพิสัย / 2014-04-21
 204. กปภ. สาขาศรีสะเกษจัดอบรมการดำเนินการโครงการจัดการน้ำสะอาด (Water Safety plan (WSP) / 2014-04-08
 205. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการสนทนายามเช้า ครั้งที่ 3 / 2014-03-21
 206. กปภ.สาขาศรีสะเกษดำเนินการล้างถังน้ำใสเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา / 2014-03-17
 207. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการประชาชนคามโครงการเติมใจให้กัน เน้น Home Care / 2014-03-04
 208. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning talk) / 2014-02-18
 209. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประชุมสรุปผลการตรวจสอบพร้อมปิดการตรวจสอบ / 2014-02-10
 210. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบร่วมกับงานตรวจสอบข้อมูลและระบบสารสนเทศ / 2014-01-31
 211. ผอ.กปภ.ข.๘ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขาศรีสะเกษ / 2014-01-24
 212. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม 5 ส และ Big Cleaning Day / 2014-01-02
 213. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ย้ำ มิสเตอร์ประปาส่งยิ้มพิชิตใจผู้ใช้น้ำ / 2013-12-20
 214. กปภ.สาขาศรีสะเกษได้ร่วมสนับสนุนงานกาชาด ประจำปี 2557 / 2013-12-18
 215. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานวันพ่อ วันที่ 5 ธันวาคม 2556 / 2013-12-13
 216. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้าแลกเปลี่ยนความคิดก่อนเริ่มปฏิบัติงาน / 2013-12-04
 217. กปภ.สาขาศรีสะเกษ รับนโยบาย ระดมความคิด รับฟังปัญหาการทำงาน จากพนักงานทุกระดับ / 2013-11-04
 218. กปภ.ข.๘ ติดตามการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมของ รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓) ณ กปภ.สาขาศรีสะเกษและกปภ.สาขาอุบลราชธานี / 2013-10-21
 219. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม "ดินเนอร์ทอล์คกินข้าวแลงฮวมกัน " / 2013-10-04
 220. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมจัดกิจกรรม นี่แหละศรีสะเก๊ษ / 2013-09-27
 221. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) ครั้งที่ 3 / 2013-08-28
 222. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส. และ Big Cleaning Day ครั้งที่ 2 / 2013-08-26
 223. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหา มหาราชินี / 2013-08-16
 224. กปภ.สาขาศรีสะเกษประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-07-31
 225. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกับงานมาตรวัดน้ำ กปภ.ข.๘ จัดอบรมให้ความรู้ด้านมาตรวัดน้ำ / 2013-07-25
 226. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ / 2013-07-16
 227. กปภ.สาขาศรีสะเกษประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-07-03
 228. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กัน Home Care / 2013-06-25
 229. กปภ.สาขาศรีสะเกษ และ กปภ.ข.๘ จัดพิธีมอบจักรยานโครงการ “จากน้ำ สู่น้อง ปันฝัน ปั่นไปเรียน” / 2013-06-25
 230. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Morning Talk ยามเช้า / 2013-06-06
 231. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมปลูกต้นไม้ถวายเป็นพุทธบูชาและประกาศเขตอภัยทาน / 2013-05-28
 232. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี  ๒๕๕๖ / 2013-05-14
 233. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมพิธีวางพวงมาลาวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / 2013-04-26
 234. กปภ.สาขาศรีสะเกษประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-04-24
 235. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมร่วมถวายน้ำดื่มตรา กปภ. ณ วัดพานทา / 2013-04-21
 236. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2556 / 2013-04-19
 237. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ / 2013-04-18
 238. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-03-11
 239. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้ร่วมโครงการ To Be Number 1 / 2013-03-04
 240. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-02-13
 241. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ต้อนรับคณะ กฟภ.จังหวัดศรีสะเกษ เข้าเยี่ยมชมกิจการ / 2013-02-08
 242. กปภ.สาขาศรีสะเกษแจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว / 2013-01-30
 243. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมพิธีถวายราชสดุดีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / 2013-01-23
 244. กปภ.สาขาศรีสะเกษเดินหน้าจัดกิจกรรม โครงการ / 2013-01-04
 245. กปภ.สาขาศรีสะเกษประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2012-12-17
 246. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมมอบสิ่งของสนับสนุนงานกาชาดประจำปี 2555 / 2012-12-13
 247. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 1/2556 / 2012-12-13
 248. กปภ.สาขาศรีสะเกษให้การต้อนรับการมาศึกษาดูงาน ของโรงเรียนสตรีสิริเกศ / 2012-11-05
 249. กปภ.สาขาศรีสะเกษทำความสะอาดถังตกตะกอนโรงกรองน้ำ / 2012-10-26
 250. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ / 2012-10-08
 251. กปภ.สาขาศรีสะเกษกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และโคงการ"เยี่ยมยาม ถามไถ่ ได้ใจ ได้บุญ" ประจำปีงบประมาณ 2555 / 2012-09-25
 252. กปภ.สาขาศรีสะเกษ สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในงาน รัฐบาลพบประชาชน ทุนเพื่อคุณภาพชีวิต / 2012-09-03
 253. กปภ.สาขาศรีสะเกษออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-08-17
 254. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม Big Cleaning Day / 2012-08-15
 255. กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและสดุดี สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต / 2012-07-16
 256. กปภ.สาขาศรีสะเกษปลูกต้นไม้ในโอกาสวันวิสาขบูชาและฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปีการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า / 2012-06-12
 257. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมโครงการดูแลสุขภาพคนพิการ และผู้สูงอายุ / 2012-05-28
 258. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ / 2012-05-14
 259. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน / 2012-04-19
 260. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน / 2012-03-26
 261. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ได้จัดกิจกรรม Big cleaning day / 2011-12-21
 262. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมออกตรวจสอบ ห่วงใย ใส่ใจลูกค้ารายใหญ่ / 2011-11-29
 263. กปภ.สาขาศรีสะเกษจัดกิจกรรมเติมใจให้กัน / 2011-10-20
 264. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ / 2011-08-31
 265. กปภ.สาขาศรีสะเกษร่วมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ / 2011-08-25
 266. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม BIG Cleanning Day / 2011-08-24
 267. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี / 2011-08-23
 268. คณะอาจารย์ และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดูงานกระบวนการผลิตน้ำประปา ที่ กปภ.สาขาศรีสะเกษ / 2011-08-01
 269. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จ.ศรีสะเกษ / 2011-07-19
 270. ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Service Audit / 2011-07-01
 271. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกับโรงเรียนเทศบาล ๒ “รัชมังคลานุสรณ์” จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษา และอุปกรณ์กีฬา โครงการตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี / 2011-06-23
 272. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ๒๕๕๔ / 2011-05-30
 273. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรสืบสานประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๔ / 2011-04-22
 274. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ / 2011-04-08
 275. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตกท่อรั่วช่วงกลางคืน เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสีย / 2011-04-05
 276. กปภ.สาขาศรีสะเกษ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ๓๐มี.ค. ๕๔ เพื่อซ่อมท่อแตกชำรุดขนาด ๒๐๐มม. บริเวณถนนราชการรถไฟ / 2011-03-29
 277. กปภ.สาขากันทรลักษ์ อาสาเป็นครู เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ / 2011-03-10
 278. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกตรวจสอบน้ำดื่ม กปภ. เพื่อน้องคนดี ณ โรงเรียนเทศบาล ๒ (รัชมังคลานุสรณ์) / 2011-03-09
 279. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ / 2011-03-07
 280. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโนนคำแก้ว อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ / 2011-02-23
 281. มท.๑ ลงพื้นที่ เยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ / 2011-02-09
 282. กปภ.สาขากันทรลักษ์ สนับสนุนน้ำดื่ม และให้บริการน้ำอุปโภค ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ / 2011-02-07
 283. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมโครงการนครลำดวนสัมพันธ์ จ.ศรีสะเกษ / 2011-01-27
 284. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตั้งจุดบริการน้ำดื่มฟรี โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว / 2010-12-30
 285. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปี / 2010-12-24
 286. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ให้บริการน้ำดื่มฟรี ในงานเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ จ.ศรีสะเกษ / 2010-12-02
 287. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานนครลำดวนสัมพันธ์ / 2010-12-02
 288. กปภ.สาขาศรีสะเกษ แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว 2ธ.ค. 53 เพื่อซ่อมท่อแตกชำรุดขนาด 150มม. บริเวณใกล้วัดหนองคู / 2010-12-02
 289. ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Service Audit / 2010-11-30
 290. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช / 2010-10-27
 291. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน / 2010-09-14
 292. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ผนึกกำลัง จัดกิจกรรม HOME CARE ดูแลท่อแตกรั่วให้ผู้ใช้น้ำ / 2010-09-06
 293. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส. / 2010-08-30
 294. รปก.3 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ / 2010-08-27
 295. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ประชุมเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมหน่วยบริการทุ่งไชย และหน่วยบริการห้วยทับทัน / 2010-08-27
 296. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมกิจกรรม มหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน / 2010-08-17
 297. กปภ.สาขาศรีสะเกษ พบผู้ใช้น้ำที่หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย สอบถามปัญหาการใช้น้ำ / 2010-07-23
 298. กปภ.สาขาศรีสะเกษ พบผู้ใช้น้ำที่หน่วยบริการทุ่งไชย สอบถามปัญหาการใช้น้ำ / 2010-07-05
 299. กปภ.สาขาศรีสะเกษ บริการผู้ใช้น้ำแบบถึงใจ ถูกใจ เติมใจให้ผู้ใช้น้ำถึงบ้าน / 2010-07-04
 300. กปภ.สาขาศรีสะเกษ เยี่ยมส่วนราชการในพื้นที่ สานสัมพันธ์ที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ กปภ. / 2010-07-01
 301. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตกท่อรั่วช่วงกลางคืน เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสีย / 2010-06-23
 302. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขากันทรลักษ์ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ มท.1 เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบ� / 2010-04-26
 303. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ปีที่ 31 / 2010-03-10
 304. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ออกปฏิบัติการค้นหาท่อแตกท่อรั่วช่วงกลางคืน เพื่อลดปัญหาน้ำสูญเสีย / 2010-01-21
 305. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน / 2009-12-29
 306. กปภ.สาขาศรีสะเกษ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน / 2009-12-28
 307. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในหลวง / 2009-12-21
 308. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมโครงการไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง / 2009-11-19
 309. กปภ.สาขาศรีสะเกษ รวมพลังจัดกิจกรรม 5 ส. ในหน่วยงาน / 2009-11-19
 310. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขาศรีสะเกษ เร่งเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้โ / 2009-11-03
 311. กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมงานวันปิยมหาราช / 2009-11-03
 312. ป.ศรีสะเกษ จัดกิจกรรม 5 ส. ร่วมทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสำนักงาน / 2009-09-21
 313. นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ดูงานระบบผลิตน้ำประปาที่ ป.ศรีสะเกษ / 2009-09-21