ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา กันทรลักษ์

 1. กปภ.สาขากันทรลักษ์ออกหน่วยบริการโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 / 2020-01-14
 2. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดฝึกอบรมซักซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันแก๊สคลอรีนรั่วไหล / 2019-08-27
 3. กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-08-05
 4. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กปภ.ข.8 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม ณ กปภ. สาขากันทรลักษ์ / 2019-01-31
 5. กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขากันทรลักษ์ ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขากันทรลักษ์ / 2017-06-02
 6. กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนมิถุนายน / 2016-06-17
 7. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2559 / 2016-05-27
 8. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมกันปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 / 2016-05-27
 9. กปภ.สาขากันทรลักษ์ลงพื้นที่ระบายตะกอนรักษาคุณภาพการส่งจ่ายน้ำ / 2015-11-18
 10. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ มอบรางวัลประกวดคำขวัญตามโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2015-10-06
 11. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมกับ กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมให้ความรู้โครงการโรงเรียนประหยัดน้ำ / 2015-09-14
 12. กปภ.สาขากันทรลักษ์มอบน้ำดื่มตรา กปภ.สนับสนุนกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ / 2015-08-14
 13. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ / 2015-08-14
 14. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ออกหาน้ำสูญเสีย ประจำเดือนมิถุนายน / 2015-06-29
 15. กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรม สนทนายามเช้า ครั้งที่ 6 / 2015-04-24
 16. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมมอบน้ำดื่มช่วยผู้ประสบภัยพิบัติในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ / 2015-04-22
 17. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมใจทำการล้างถังตกตะกอนเพื่อรักษาคุณภาพน้ำประปา / 2015-04-21
 18. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2015-04-12
 19. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรม Morning Talk ครั้งที่ 5 / 2015-03-25
 20. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมแสดงความยินดีกับ ปลัดอาวุโส / 2015-02-18
 21. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมกิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่บ้านโคกพัฒนา / 2015-02-10
 22. กปภ.สาขากันทรลักษ์ เพื่อสนทนายามเช้าครั้งที่ 4 / 2015-01-30
 23. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมแรงร่วมใจ ล้างถังน้ำใสเพิ่มประสิทธิภาพด้านคุณภาพน้ำประปา / 2015-01-29
 24. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ลงพื้นที่สวัสดีปีใหม่หัวหน้าส่วนราชการ อำเภอขุนหาญ / 2015-01-28
 25. กปภ.สาขากันทรลักษ์ลงพื้นที่หาท่อแตก-ท่อรั่วตามแผนปฏิบัติ การลดน้ำสูญเสีย / 2015-01-08
 26. กปภ.สาขากันทรลักษ์ได้จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า คร้้งที่ 3 / 2015-01-07
 27. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ได้ร่วมถวายพระพร เนื่องในวันที่ 5 ธ.ค.57 / 2014-12-15
 28. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน / 2014-12-10
 29. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรม รณรงค์ทำความสะอาดร่วมกับส่วนราชการในท้องถิ่น / 2014-11-27
 30. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมยามเช้าประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 / 2014-11-20
 31. กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดโครงการสนททนายามเช้า ครั้งที่ 1/2558 / 2014-11-05
 32. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ตามโครงการ วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 / 2014-10-31
 33. กปภ.สาขากันทรลักษ์กิจกรรมวันปิยะมหาราช / 2014-10-29
 34. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมโครงการอำเภอยิ้มประจำเดือน ตุลาคม 2557 / 2014-10-27
 35. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ทำความสะอาดโรงกรองและซ่อมแซมฟุตวาล์วเพื่อซ่อมบำรุงรักษา / 2014-10-20
 36. กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมทำความสะอาดสร้างภาพลักษณ์เสริมความปรองดอง / 2014-10-14
 37. กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) เดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ / 2014-08-26
 38. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขากันทรลักษ์ และหน่วยงานในท้องถิ่นร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่คืนความสุขให้คนในชาติ / 2014-08-25
 39. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ออกหน่วยบริการ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2014-05-14
 40. กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2014-04-17
 41. กปภ.สาขากันทรลักษ์ เร่งลดปริมาณน้ำสูญเสียหน่วยบริการขุนหาญ / 2014-01-28
 42. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายในการทำงาน กปภ.สาขากันทรลักษ์ / 2014-01-09
 43. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมทำบุญงานมหาสังฆทาน วัดวังชมพู / 2013-09-24
 44. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะของเทศบาลตำบลห้วยขะยุง / 2013-09-17
 45. กปภ.สาขากันทรลักษ์ประกาศหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว / 2013-09-16
 46. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Mornig Talk / 2013-08-28
 47. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ลงพื้นที่เติมเต็มความห่วงใยประชาชนตามโครงการเติมใจให้กัน (Home Care) / 2013-08-22
 48. กปภ.สาขากันทรลักษ์ บริการเชิงรุกเยี่ยมผู้ใช้น้ำรายใหญ่ในพื้นที่ / 2013-08-20
 49. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมถวายพระพร ๘๑ พรรษา แม่ของแผ่นดิน / 2013-08-16
 50. กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ประจำปี ๒๕๕๖ / 2013-07-09
 51. กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขากันทรลักษ์ ออกค้นหาน้ำสูญเสียในพื้นที่ / 2013-05-29
 52. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมงานฉลองอุโบสถผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต ณ วัดป่าวิสุทธิธรรม / 2013-05-23
 53. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมกิจกรรม "ชมรมเราไม่ว่ากัน" / 2013-01-08
 54. กปภ.สาขากันทรลักษ์สนับสนุนของรางวัลงานกาชาดประจำปี / 2012-12-14
 55. กปภ.สาขากันทรลักษ์ออกบริการประชาชนตามโครงการ ๑๒๐ ปี มหาดไทย กปภ. เติมน้ำใจให้ประชาชน / 2012-07-24
 56. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2012-06-19
 57. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากันทรลักษ์ / 2012-06-11
 58. ผอ.กรจ.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากันทรลักษ์ / 2012-05-30
 59. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2012-03-29
 60. กปภ.สาขากันทรลักษ์มอบน้ำดื่มตรา กปภ. วันรับริจาคโลหิต / 2012-03-27
 61. กปภ.สาขากันทรลักษ์กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2012-02-17
 62. กปภ.สาขากันทรลักษ์สนับสนุนกิจกรรมประจำอำเภอ / 2011-12-28
 63. กปภ.สาขากันทรลักษ์ทำความสะอาดถังตกตะกอน / 2011-11-16
 64. กปภ.สาขากันทรลักษ์จัดกิจกรรมลอยกระทง / 2011-11-15
 65. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมงานอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2011-11-01
 66. กปภ.สาขากันทรลักษ์ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2011-09-30
 67. กปภ.สาขากันทรลักษ์ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลเขื่องใน / 2011-09-22
 68. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดโครงการส่งน้ำใจจาก กปภ. สู่น้องๆแนวชายแดน / 2011-09-14
 69. กปภ.สาขากันทรลักษ์ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม / 2011-09-01
 70. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม และมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ประชาชน / 2011-08-11
 71. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านทางโค้ง / 2011-07-20
 72. กปภ.สาขากันทรลักษ์ สนับสนุนน้ำดื่ม เนื่องในวันรับบริจาคโลหิต / 2011-07-11
 73. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ๒๕๕๔ / 2011-06-28
 74. ผอ.กบร.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากันทรลักษ์ / 2011-06-10
 75. รปก.๓ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากันทรลักษ์ ให้กำลังใจพนักงานในพื้นที่ชายแดน / 2011-05-23
 76. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านเดียงน้อย / 2011-05-12
 77. ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากันทรลักษ์ ให้กำลังใจพนักงาน เนื่องจากเหตุปะทะชายแดนไทย - กัมพูชา / 2011-04-28
 78. กปภ.สาขากันทรลักษ์ สนับสนุนน้ำประปาให้หน่วยงานในท้องถิ่น ช่วยเหลือปัญหาภัยแล้ง ตามโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง / 2011-03-30
 79. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมเติมใจให้กันเฉลิมพระเกียรติ / 2011-03-21
 80. กปภ.สาขากันทรลักษ์ อาสาเป็นครู เสริมสร้างความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ / 2011-03-10
 81. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโนนคำแก้ว อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ / 2011-02-23
 82. กปภ.สาขากันทรลักษ์ มอบน้ำดื่มให้กับทหาร ที่ประจำการชายแดนไทย – กัมพูชา เขาพระวิหาร / 2011-02-15
 83. มท.๑ ลงพื้นที่ เยี่ยมประชาชนผู้ประสบภัยจากการปะทะตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ / 2011-02-09
 84. กปภ.สาขากันทรลักษ์ สนับสนุนน้ำดื่ม และให้บริการน้ำอุปโภค ณ ศูนย์อพยพชั่วคราว ที่ว่าการ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ / 2011-02-07
 85. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๔ ณ หน่วยบริการขุนหาญ / 2011-02-04
 86. กปภ.สาขากันทรลักษ์ มอบรถจักรยาน และผ้าห่ม สนับสนุนงานกาชาดอำเภอกันทรลักษ์ 2554 / 2011-01-20
 87. กปภ.สาขากันทรลักษ์ มอบน้ำดื่มสะอาดสนับสนุนงานเดิน- วิ่ง เฉลิมพระเกียรติพ่อของแผ่นดิน / 2011-01-20
 88. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมสัมมนา การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม และตรวจสอบงบประมาณหน่วยงานรัฐ / 2010-12-23
 89. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม หน่วยทันตกรรมพระราชทาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / 2010-12-23
 90. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ / 2010-12-23
 91. คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ ดูงานระบบผลิตน้ำประปา การประปาส่วนภูมิภาคสาขากันทรลักษ์ / 2010-12-22
 92. ผช.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากันทรลักษ์ ติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย Service Audit / 2010-12-09
 93. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ แจกน้ำดื่มฟรี ให้บริการประชาชน / 2010-09-12
 94. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี / 2010-08-22
 95. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ทำความสะอาดโรงกรองน้ำ สนองปณิธาน ผวก.กปภ. / 2010-06-24
 96. กปภ.สาขากันทรลักษ์ สนับสนุนน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ในโครงการบริจาคโลหิต อ.กันทรลักษ์ / 2010-06-23
 97. ผอ.กรค.8 ตรวจเยี่ยมโรงกรองน้ำขุนหาญ กปภ.สาขากันทรลักษ์ วางแผนการผลิตน้ำประปา / 2010-06-14
 98. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2010-06-10
 99. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ออกหน่วยบริการร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2010-05-12
 100. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขากันทรลักษ์ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ / 2010-04-30
 101. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรม HOME CARE บริการผู้ใช้น้ำ / 2010-04-29
 102. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขากันทรลักษ์ และ กปภ.สาขาศรีสะเกษ ร่วมต้อนรับ มท.1 เดินทางตรวจเยี่ยมผู้ประสบ� / 2010-04-26
 103. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2010-04-02
 104. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ล้างถังตกตะกอน เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ / 2010-03-10
 105. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดบ้านโนนใหญ่ / 2010-03-02
 106. กปภ.สาขากันทรลักษ์ จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน บริการผู้ใช้น้ำ / 2010-01-19
 107. ผอ.กบร.8 ตรวจเยี่ยม และมอบของขวัญปีใหม่ กปภ.สาขากันทรลักษ์ / 2010-01-10
 108. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ / 2009-12-24
 109. กปภ.สาขากันทรลักษ์ ล้างถังน้ำใส สนองปณิธาน ผู้ว่าการ กปภ. / 2009-12-24
 110. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม น.ขุนหาญ กปภ.สาขากันทรลักษ์ / 2009-11-15
 111. กปภ.สาขากันทรลักษ์ สนับสนุนน้ำประปาให้กับทหารไทยที่ประจำการเขาพระวิห / 2009-10-11
 112. กปภ. สาขากันทรลักษ์ ลงพื้นที่สำรวจหาท่อแตก ท่อรั่ว ลดน้ำสูญเสีย / 2009-09-29
 113. กปภ. สาขากันทรลักษ์ ติดตั้งป้ายพ่อหลวง เพื่อน้อมนำเศษฐกิจพอเพียงมาใช้� / 2009-09-29
 114. ป.กันทรลักษ์ ลงพื้นที่ลุยเติมใจให้กัน บริการผู้ใช้น้ำ / 2009-08-06