ประมวลภาพกิจกรรม กปภ.สาขา มุกดาหาร

 1. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน ปี ๒๕๖๒ ชุมชนบ้านบางทรายใหญ่ / 2019-07-12
 2. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรม Run For The King / 2019-06-11
 3. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทำดี ด้วยหัวใจจังหวัดมุกดาหาร ๒๕๖๒ / 2019-06-07
 4. ผู้ว่าการ กปภ.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขามุกดาหาร / 2019-05-24
 5. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปาท้องถิ่น อบต.คำชะอี / 2019-05-16
 6. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรมเดินขบวนพาเหรด และจัดแสดงงานนิทรรศการ ในวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ / 2019-05-08
 7. กรจ. กปภข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่ปรับปรุงระบบการจ่ายน้ำและปฏิบัติการลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร / 2019-03-07
 8. รปก.3 ลงพื้นที่ ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี จังหวัดยโสธร และ จังหวัดมุกดาหาร / 2019-02-06
 9. รปก.3 ลงพื้นที่ กปภ.สาขามุกดาหาร และ กปภ.สาขาเลิงนกทา มอบนโยบายการดำเนินงาน 2562 / 2019-01-27
 10. กปภ.ข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขามุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบทรัพย์สิน เตรียมรับโอนระบบประปา เทศบาลหนองสูงเหนือ / 2018-11-29
 11. กปภ.สาขามุกดาหารประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการจัดทำระบบคุณภาพมาตรฐาน ISO9001 / 2018-11-09
 12. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมกิจกรรมวันปิยะมหาราช 2561 / 2018-10-25
 13. กปภ.สาขามุกดาหาร ต้อนรับ กปภ.สาขาเขมราฐเข้าศึกษาดูงานการดำเนินงานศูนย์ราชการสะดวก / 2018-10-22
 14. กปภ.สาขามุกดาหารต้อนรับพร้อมให้แนวทางคณะศึกษาดูงาน Gecc จาก กปภ.สาขาเลิงนกทา / 2018-10-18
 15. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12 ปี 2561 / 2018-10-11
 16. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมกับ กปภ.ข.8 จัดพิธีรับโอนระบบประปา เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ / 2018-08-31
 17. กปภ.ข.8 ร่วมกับ กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมประชุมกรณีรับโอนกิจการประปา อบต..บางทรายใหญ่ / 2018-08-16
 18. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรม CSR โดยการทำความระบบผลิตน้ำ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์ / 2018-08-02
 19. กปภ.มุกดาหารเพิ่มศักยภาพผลิตน้ำประปารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ / 2018-07-09
 20. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมงานจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 9 / 2018-06-26
 21. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี พ.ศ.2561 / 2018-06-11
 22. กปภ.สาขามุกดาหาร รับการตรวจประเมิน มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก GECC 2561 / 2018-06-05
 23. กปภ.สาขามุกดาหารร่วม รณรงค์สวมหมวกนิรภัย100% / 2018-05-09
 24. กปภ.สาขามุกดาหารจัดโครงการประปาเพื่อประชารัฐ ๒๕๖๑ / 2018-04-02
 25. กปภ.สาขามุกดาหารออกปฏิบัติการหาท่อเเตก ท่อรั่ว พื้นที่ DMA0304 / 2018-03-30
 26. กปภ.สาขามุกดาหารดำเนินงานโครงการลดน้ำสูญเสีย โดยหาจุดท่อเเตกรั่ว พื้นที่ แม่ข่ายมุกดาหาร / 2018-03-29
 27. กปภ.สาขามุกดาหารประชาสัมพันธ์โครงการรับโอนกิจการประปา เทศบาลตำบลหนองสูง / 2018-03-28
 28. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมตามโครงการประปาเพื่อประชารัฐ / 2018-03-28
 29. กปภ.สาขามุกดาหารต้อนรับคณะศึกษาดูงานก่อสร้างสถานีสูบน้ำดิบนาโป / 2018-03-26
 30. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่ 5 / 2018-03-22
 31. กปภ.สาขามุกดาหารดำเนินการตาม โครงการประปาเพื่อประชารัฐ 2561 / 2018-03-21
 32. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมกับ กปภ.ข.8ลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสียประจำเดือนมีนาคม 2561 / 2018-03-20
 33. กปภ.สาขาอุบลราชธานี ต้อนรับคณะ กปภ.สาขาสุรินทร์ ยโสธร มุกดาหาร ดูงาน GECC / 2018-02-23
 34. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจักรยาน รายการปั่นท่องเมืองมุก พิชิตภูมโนรมย์ ครั้งที่ 2 / 2017-10-04
 35. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรมแจกน้ำดื่มในงานกิจกรรมวิ่งมุกดาหารมาราธอนนานาชาติ / 2017-09-19
 36. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดโครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ / 2017-08-31
 37. กปภ.สาขาเดชอุดม ร่วมศึกษาดูงาน ณ กปภ.สาขายโสธร และ กปภ.สาขามุกดาหาร / 2017-07-20
 38. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมการดำเนินโครงการใส่ใจผู้บริโภค ประจำเดือน พ.ค.60 / 2017-06-18
 39. กปภ.เขต ๘ ร่วมกับ กปภ.สาขามุกดาหาร ลงพื้นที่เพื่อปฎิบัติการลดน้ำสูญเสีย ในพื้นที่ กปภ.สาขามุกดาหาร / 2017-06-09
 40. กปภ.สาขามุกดาหารลงพื้นที่จัดโครงการเติมใจให้กันครั้งที่ 2 / 2017-05-16
 41. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรม Big Cleaning day ประจำเดือนเมษายน 2560 / 2017-05-03
 42. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมกิจกรรมโครงการ โรงพยาบาลมุกดาหารชวนคนรัก ปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ / 2017-01-16
 43. กปภ.สาขามุกดาหาร รับมอบเกียรติบัตรหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา / 2017-01-11
 44. รปก.๓ ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบาย ณ กปภ.สาขามุกดาหาร / 2016-08-08
 45. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขามุกดาหาร ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบนโยบาย ผู้ว่าการ กปภ / 2016-08-08
 46. กปภ.สาขามุกดาหารออกหน่วย โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ ในเขตพื้นที่แม่ข่ายมุกดาหาร / 2016-05-27
 47. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ / 2016-05-27
 48. กปภ.สาขามุกดาหารออกพื้นที่ปฏิบัติการหาน้ำสูญเสีย ตามแผนปฏิบัติการไตรมาส3 / 2016-05-19
 49. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามุกดาหาร ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง / 2016-05-16
 50. กปภ.สาขามุกดาหารเข้าร่วม โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ / 2016-05-16
 51. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / 2016-04-26
 52. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 / 2016-03-01
 53. กปภ.สาขามุกดาหาร มอบน้ำดื่มกิจกรรม วันมวยไทย Muaythai Day ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-02-04
 54. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรม โครงการทำฝายตามรอยพ่อ ประจำปี ๒๕๕๙ / 2016-02-02
 55. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมแรงร่วมใจทำความสะอาดล้างถังน้ำใสหน่วยบริการอำเภอหว้านใหญ่ / 2016-01-29
 56. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมจัดทำกิจกรรมประจำปี ของชมรมรัฐวิสาหกิจมุกดาหาร / 2015-12-04
 57. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ / 2015-12-01
 58. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมบริจาคน้ำดื่มบรรจุขวดช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย / 2015-11-09
 59. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดทีมออกหาน้ำสูญเสีย หน่วยบริการคำชะอี / 2015-10-30
 60. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า Morning Talk ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ / 2015-10-28
 61. กปภ.ข.๘ จัดกิจกรรมประกาศพื้นที่น้ำประปาดื่มได้ประจำปี ๒๕๕๘ กปภ.สาขามุกดาหาร / 2015-09-24
 62. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ 12 / 2015-09-14
 63. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ / 2015-08-25
 64. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรม Bike for mom ปั่นเพื่อแม่ / 2015-08-19
 65. กปภ.สาขามุกดาหารเข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ / 2015-08-19
 66. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน หน่วยบริการนิคมคำสร้อย / 2015-06-29
 67. กปภ.สาขามุกดาหารเข้าร่วมโครงการ ผู้ว่า ฯ พาเยี่ยมวัดทำบุญ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีวิถีพุทธ / 2015-06-26
 68. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนมิถุนายน / 2015-06-24
 69. ผอ.กปภ.ข.๘ ร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ณ กปภ.สาขามุกดาหาร / 2015-06-10
 70. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ / 2015-06-02
 71. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk)เมษายน ๒๕๕๘ / 2015-05-07
 72. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 2/2558 ที่หน่วยบริการคำชะอี / 2015-04-20
 73. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) ครั้งที่ ๖ / 2015-04-08
 74. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2015-03-23
 75. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรม โครงการเติมใจให้กัน ครั้งที่ 1/2558 ที่หน่วยบริการดงหลวง / 2015-02-18
 76. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมแรงร่วมใจออกหาท่อแตก-รั่ว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 / 2015-02-10
 77. ปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรม morning talk ครั้งที่ 3 / 2015-01-22
 78. กปภ.สาขามุกดาหาร ได้ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาบ้านโนนก่อ (หน่วยบริการคำชะอี) / 2015-01-21
 79. กปภ.สาขามุกดาหาร ได้ออกให้บริการรับคำร้องขอติดตั้งประปาบ้านนาสีนวล (หน่วยบริการคำชะอี) / 2015-01-16
 80. ผอ.กปข. 8 มอบกระเช้าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / 2014-12-24
 81. รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขามุกดาหาร / 2014-12-22
 82. ผอ.กปภ.ข.8 ร่วมหารือผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร กรณีโครงการปรับปรุงขยายระบบประปา / 2014-12-04
 83. กปภ.สาขามุกดาหารประชุมตรียมความพร้อมในการต้อนรับงานกีฬา ช้างน้าวเกมส์ / 2014-11-21
 84. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข / 2014-11-07
 85. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้าครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ / 2014-10-31
 86. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด พิธีวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี / 2014-10-27
 87. กปภ.สาขามุกดาหารให้การต้อนรับพร้อมให้ความรู้คณะศึกษาดูงานระบบผลิตน้ำประปา / 2014-10-09
 88. กปภ.สาขามุกดาหาร เปิด LAB CLUSTER มาตรฐานสากล / 2014-09-10
 89. ผอ.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม LAB CLUSTER มุกดาหาร เตรียมพร้อมเปิดอาคารอย่างเป็นทางการ / 2014-09-05
 90. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรม morning talk ครั้งที่5/2557 / 2014-07-23
 91. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมจัดกิจกรรมทำบุญสืบสานประเพณีวิถีพุทธ ๒๕๕๗ / 2014-07-21
 92. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรม 5ส. และbig cleaning day ครั้งที่2/2557 / 2014-07-07
 93. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมโครงการเติมใจให้กัน (HOME CARE) / 2014-06-24
 94. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2014-06-04
 95. กปภ.ข.๘ และ กปภ.สาขามุกดาหารร่วมให้ข้อมูลกรณีขอใช้พื้นที่ก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา / 2014-05-19
 96. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ / 2014-04-29
 97. ผอ.กปภ.ข.๘ ร่วมกับ กองระบบจำหน่าย และกปภ.สาขามุกดาหารประชุมวางแผนติดตามปัญหาลดน้ำสูญเสีย / 2014-04-24
 98. กปภ.สาขามุกดาหาร ทำความสะอาดระบบผลิตรักษามาตรฐานการผลิตน้ำ / 2014-04-01
 99. กปภ.สาขามุกดาหารให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีเตรียมการรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง / 2014-03-20
 100. กปภ.สาขามุกดาหารปรับโฉมการให้บริการทั้งภายนอกและภายในสำนักงาน / 2014-02-17
 101. กปภ.สาขามุกดาหารลงพื้นที่บริการประชาชนโครงการเติมใจให้ประชาชน / 2014-02-10
 102. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดส่งมิสเตอร์ประปา( Mr. Quick Care ) ออกให้บริการลูกค้า / 2014-02-07
 103. รองผู้ว่าการ(ปฏิบัติการ ๓)ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงาน กปภ.สาขามุกดาหาร / 2014-01-29
 104. กปภ.สาขามุกดาหารเข้าคารวะพร้อมได้มอบกระเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร / 2014-01-22
 105. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช / 2014-01-20
 106. กปภ.สาขามุกดาหาร มอบน้ำดื่มในงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร พระอธิการจาม มหาปุญโญ / 2014-01-09
 107. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมสนทนายามเช้า (Morning Talk) / 2014-01-02
 108. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมจัดกิจกรรมถวายพ่อหลวง / 2013-12-11
 109. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ร่วมประชุมวางแผนลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร / 2013-11-29
 110. กปภ.สาขามุกดาหารรับนโยบาย กปภ. เปิดโครงการประปาทันใจ (Quick care) / 2013-11-28
 111. กปภ.สาขายโสธรและกปภ.สาขามุกดาหารร่วมกิจกรรมวันพระบิดาแห่งฝนหลวง / 2013-11-18
 112. กปภ.สาขา มุกดาหารจัดกิจกรรม สนทนายามเช้า (morning talk)ภายใต้ชื่องาน รุ่งอรุณ เบิกฤกษ์ ปีงบ 2557 / 2013-10-31
 113. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ประชุมแก้ไขปัญหาและออกแบบการควบคุมการจ่ายน้ำ เพื่อลดน้ำสูญเสีย กปภ.สาขามุกดาหาร / 2013-10-30
 114. กปภ.สาขามุกดาหารประกาศยกเลิกวันรับชำระค่าน้ำประปา / 2013-10-24
 115. กปภ.สาขามุกดาหารให้ความรู้ระบบผลิตน้ำประปาคณะศึกษาดูงานโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย / 2013-10-11
 116. กปภ.สาขามุกดาหารร่วมกับงานน้ำสูญเสีย กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ค้นหาน้ำสูญเสีย / 2013-06-11
 117. กปภ.สาขามุกดาหาร ได้เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง / 2013-05-08
 118. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ กปภ.ข.๘ ลงพืนที่ค้นหาน้ำสูญเสีย / 2013-02-11
 119. กปภ.มุกดาหารและ กปภ.ข.๘ เดินหน้าจัดทำ Step test ค้นหาและแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสีย / 2012-11-22
 120. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ งานควบคุมน้ำสูญเสีย กปภ.ข.8 ลงพื้นที่หาสาเหตุและแก้ปัญหาน้ำไหลอ่อนพื้นที่ชุมชนนาโป / 2012-10-18
 121. ผอ.กปภ.ข.๘ ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำสูญเสีย ที่ กปภ.สาขามุกดาหาร / 2012-06-13
 122. ผอ.กรจ.๘ ร่วมกับ กปภ.สาขามุกดาหารลงพื้นที่ตรวจสอบระบบ DMA และ PRV / 2012-06-08
 123. กปภ.สาขามุกดาหาร ทำกิจกรรม ๕ ส. เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ.ครบรอบ ๓๓ ปี / 2012-03-01
 124. กปภ.สาขามุกดาหารจัดกิจกรรมตามโครงการเติมใจให้กัน ปี ๒๕๕๔ / 2011-11-04
 125. ผอ.กปภ.ข.๘ ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามุกดาหาร / 2011-06-16
 126. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกับ ด่านศุลลากร จ.มุกดาหาร ทำบุญถวายภัตตาหารเช้าที่วัดบรรพตมโนรมย์ จ.มุกดาหาร / 2011-01-09
 127. กปภ.สาขามุกดาหาร ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรพ่อหลวง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ / 2010-12-15
 128. กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรม และมอบรางวัลโครงการโรงเรียนประหยัดน้ำแห่งที่ 5 ของ กป / 2010-08-09
 129. กปภ.สาขามุกดาหาร เฝ้าระวังภัยแล้งในพื้นที่ อ.นิคมคำสร้อย เนื่องจากปริมาณน้ำดิบลดลง / 2010-07-10
 130. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมเติมใจให้กัน 2553 / 2010-07-08
 131. กปภ.สาขามุกดาหาร มอบน้ำดื่มให้แก่ทหาร และตำรวจ ที่รักษาความสงบเรียบร้อย บริเวณศาลากลางจั� / 2010-06-04
 132. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม กปภ.สาขามุกดาหาร ติดตามหนี้ค้างชำระ และสถานการณ์ภัยแล้ง / 2010-02-22
 133. กปภ.สาขามุกดาหาร มอบสิ่งของสนับสนุนงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553 / 2010-01-20
 134. กปภ.สาขามุกดาหาร มอบของที่ระลึก ให้กับผู้มีอุปการะคุณ แทนคำขอบคุณจากใจชาว กปภ. / 2010-01-20
 135. ผช.กปภ.ข.8 ตรวจเยี่ยม และมอบของขวัญปีใหม่ 2553 กปภ.สาขามุกดาหาร / 2010-01-13
 136. กปภ.สาขามุกดาหาร จัดกิจกรรมพบปะสังสรรค์กลุ่ม 5 ประสาน สร้างชุมชนให้อยู� / 2009-11-25
 137. ป.มุกดาหาร ร่วมเป็น 1 ใน 5 ผู้ประสานให้บริการประชาชนจังหวัดมุกดาหาร / 2009-08-26