หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาอุบลราชธานี

ที่อยู่ : 190 ถ.ชลประทาน-ท่าบ่อ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 62,392

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 102,000


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 2,514,123

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 2,298,579

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 1,360,133


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลเมือง แจระแม
แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล กุดลาด
แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขอน
แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล ไร่น้อย
แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล กระโสบ
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล คำขวาง
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล เมืองศรีไค
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล คำน้ำแซบ
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล ธาตุ
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล บุ่งไหม
แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์ใหญ่
แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองกินเพล
แม่ข่ายอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบล โนนผึ้ง
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล ปทุม
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล ขามใหญ่
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล แสนสุข
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลตำบล อุบล
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลเมือง วารินชำราบ
แม่ข่ายอุบลราชธานี เทศบาลนคร อุบลราชธานี***ข้อมูลประจำเดือน กรกฎาคม ปี 2020

นายวีรวัฒน์ อังควณิช 

ผจก.กปภ.สาขาอุบลราชธานี

เลื่อนขึ้นข้างบน