หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาเดชอุดม

ที่อยู่ : 384 ม.๗ ถ.เกษม ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี 34160


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 8,535

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 16,560


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 283,001

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 263,902

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 190,419


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการน้ำยืน เทศบาลตำบล โซง
หน่วยบริการน้ำยืน เทศบาลตำบล น้ำยืน
หน่วยบริการนาจะหลวย เทศบาลตำบล ภูจองนายอย
หน่วยบริการนาจะหลวย เทศบาลตำบล นาจะหลวย
หน่วยบริการนาเยีย เทศบาลตำบล นาเรือง
หน่วยบริการนาเยีย เทศบาลตำบล นาเยีย
แม่ข่ายเดชอุดม องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองเดช
แม่ข่ายเดชอุดม เทศบาลตำบล โพนงาม
แม่ข่ายเดชอุดม เทศบาลเมือง เดชอุดม
หน่วยบริการนาส่วง เทศบาลตำบลนาส่วง***ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563

นายฉลวย กาบบัวศรี 

ผจก.กปภ.สาขาเดชอุดม

เลื่อนขึ้นข้างบน