หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาเขมราฐ

ที่อยู่ : 120 ถ.อรุณประเสริฐ ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 34170


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 8,134

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 12,000


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 177,780

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 165,780

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 129,650


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการชานุมาน องค์การบริหารส่วนตำบล ชานุมาน
หน่วยบริการชานุมาน เทศบาลตำบล ชานุมาน
หน่วยบริการปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนตำบล ข้าวปุ้น
หน่วยบริการปทุมราชวงศา เทศบาลตำบล กุดข้าวปุ้น
หน่วยบริการปทุมราชวงศา เทศบาลตำบล ห้วย
หน่วยบริการปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า
หน่วยบริการปทุมราชวงศา องค์การบริหารส่วนตำบล คำโพน
หน่วยบริการปทุมราชวงศา เทศบาลตำบล ปทุมราชวงศา
แม่ข่ายเขมราฐ องค์การบริหารส่วนตำบล นาแวง
แม่ข่ายเขมราฐ องค์การบริหารส่วนตำบล พังเคน
แม่ข่ายเขมราฐ เทศบาลตำบล ขามป้อม
แม่ข่ายเขมราฐ เทศบาลตำบล เทพวงศา
แม่ข่ายเขมราฐ เทศบาลตำบล เขมราฐ
หน่วยบริการตระการพืชผล องค์การบริหารส่วนตำบล คำเจริญ
หน่วยบริการตระการพืชผล เทศบาลตำบล ตระการพืชผล***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นายณฐกฤต พรมนนท์ 

ผจก.กปภ.สาขาเขมราฐ


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน