หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 2/19 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 34,835

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 51,600


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 944,788

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 841,690

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 663,131


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการกระสัง เทศบาลตำบล อุดมธรรม
หน่วยบริการกระสัง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปรือ
หน่วยบริการกระสัง เทศบาลตำบลกระสัง
หน่วยบริการคูเมือง เทศบาลตำบล คูเมือง
แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลเมือง ชุมเห็ด
แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล บ้านบัว
แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล หนองตาด
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล กระสัง
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล สวายจีก
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล สะแกซำ
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล เสม็ด
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยราช
แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล อิสาณ
แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล ห้วยราช
หน่วยบริการกระสัง เทศบาลตำบล กระสัง***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นายบรรจง เทพเกษตรกุล 

ผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน