หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาบุรีรัมย์

ที่อยู่ : 2/19 ถ.บุลำดวน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 33,723

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 51,600


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 1,009,260

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 930,350

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 732,962


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการกระสัง เทศบาลตำบล อุดมธรรม
หน่วยบริการกระสัง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านปรือ
หน่วยบริการกระสัง เทศบาลตำบล กระสัง
หน่วยบริการคูเมือง เทศบาลตำบล คูเมือง
แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลเมือง ชุมเห็ด
แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล บ้านบัว
แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล หนองตาด
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล กระสัง
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านยาง
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล สวายจีก
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล สะแกซำ
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล เสม็ด
แม่ข่ายบุรีรัมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยราช
แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล อิสาณ
แม่ข่ายบุรีรัมย์ เทศบาลตำบล ห้วยราช***ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562

นายบรรจง เทพเกษตรกุล 

ผจก.กปภ.สาขาบุรีรัมย์

เลื่อนขึ้นข้างบน