หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาสตึก

ที่อยู่ : 178 ม.12 ถ.บรบือ-บุรีรัมย์ ต.นิคม อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 6,862

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 8,400


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 131,300

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 129,800

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 110,285


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการพุทไธสง องค์การบริหารส่วนตำบล พุทธไธสง
หน่วยบริการพุทไธสง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านจาน
หน่วยบริการพุทไธสง องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านแวง
หน่วยบริการพุทไธสง องค์การบริหารส่วนตำบล มะเฟือง
หน่วยบริการพุทไธสง เทศบาลตำบล พุทไธสง
แม่ข่ายสตึก เทศบาลตำบล ศรีสตึก
แม่ข่ายสตึก เทศบาลตำบล สะแก
แม่ข่ายสตึก องค์การบริหารส่วนตำบล นิคม
แม่ข่ายสตึก องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งวัง
แม่ข่ายสตึก เทศบาลตำบล สตึก
แม่ข่ายสตึก องค์การบริหารส่วนตำบล กระเบื้อง***ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม ปี 2562

นายไพศาล แก้วคูณ

ผจก.กปภ.สาขาสตึก

เลื่อนขึ้นข้างบน