หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาลำปลายมาศ

ที่อยู่ : 726/5 ม.9 ถ.รถไฟพัฒนา ต.ลำปลายมาศ อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ 31130


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 5,957

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 6,000


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 170,090

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 155,830

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 107,933


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
แม่ข่ายลำปลายมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองคู
แม่ข่ายลำปลายมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล โคกกลาง
แม่ข่ายลำปลายมาศ องค์การบริหารส่วนตำบล หินโคน
แม่ข่ายลำปลายมาศ เทศบาลตำบล ลำปลายมาศ***ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563

นายวีระพล เขียวสะอาด

ผจก.กปภ.สาขาลำปลายมาศ

เลื่อนขึ้นข้างบน