หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขานางรอง

ที่อยู่ : 59 ถ.ศรีกัลยา ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 31110


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 10,884

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 19,200


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 303,075

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 289,421

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 221,303


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการหนองกี่ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกระเต็น
หน่วยบริการหนองกี่ องค์การบริหารส่วนตำบล บุกระสัง
หน่วยบริการหนองกี่ องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งกระตาดพัฒนา
หน่วยบริการหนองกี่ เทศบาลตำบล ศาลเจ้าพ่อขุนศรี
หน่วยบริการหนองกี่ เทศบาลตำบล หนองกี่
แม่ข่ายนางรอง องค์การบริหารส่วนตำบล ถนนหัก
แม่ข่ายนางรอง องค์การบริหารส่วนตำบล นางรอง
แม่ข่ายนางรอง องค์การบริหารส่วนตำบล ลำไทรโยง
แม่ข่ายนางรอง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโบสถ์
แม่ข่ายนางรอง องค์การบริหารส่วนตำบล หนองยายพิมพ์
แม่ข่ายนางรอง เทศบาลเมือง นางรอง***ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563

นายปฏิเวธ จันทร์หอม 

ผจก.กปภ.สาขานางรอง

เลื่อนขึ้นข้างบน