หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาละหานทราย

ที่อยู่ : 40 ม.6 ถ.ละหานทราย-ปะคำ ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ 31170


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 12,093

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 11,040


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 360,045

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 332,517

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 225,876


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการโนนดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบล โนนดินแดง
หน่วยบริการโนนดินแดง องค์การบริหารส่วนตำบล ส้มป่อย
หน่วยบริการโนนดินแดง เทศบาลตำบล โนนดินแดง
หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล บึงเจริญ
หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล ปราสาท
หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล จันทบเพชร
หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล หนองไม้งาม
หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล บ้านกรวดปัญญาวัฒน์
หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล บ้านกรวด
หน่วยบริการบ้านกรวด เทศบาลตำบล ตลาดนิคมปราสาท
หน่วยบริการปะคำ องค์การบริหารส่วนตำบล หูทำนบ
หน่วยบริการปะคำ องค์การบริหารส่วนตำบล ไทยเจริญ
หน่วยบริการปะคำ เทศบาลตำบล ปะคำ
แม่ข่ายละหานทราย องค์การบริหารส่วนตำบล ละหานทราย
แม่ข่ายละหานทราย เทศบาลตำบล ละหานทราย***ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563

นายณัฐพงษ์ บุญโสดากร 

ผจก.กปภ.สาขาละหานทราย

เลื่อนขึ้นข้างบน