หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาศีขรภูมิ

ที่อยู่ : 71 ม.1 ต.ระแงง อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 32110


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 7,832

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 6,000


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 176,584

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 150,400

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 117,420


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการสำโรงทาบ เทศบาลตำบล หมื่นศรี
หน่วยบริการสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบล เกาะแก้ว
หน่วยบริการสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบล ศรีสุข
หน่วยบริการสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรงทาบ
หน่วยบริการสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่ล้อม
หน่วยบริการสำโรงทาบ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฮะ
หน่วยบริการสำโรงทาบ เทศบาลตำบล สำโรงทาบ
แม่ข่ายศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองขวาว
แม่ข่ายศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบล นารุ่ง
แม่ข่ายศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง
แม่ข่ายศีขรภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบล ระแงง
แม่ข่ายศีขรภูมิ เทศบาลตำบล ศีขรภูมิ***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นายภักดิ์พงษ์ ใจภักดี

ผจก.กปภ.สาขาศีขรภูมิ


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน