หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขารัตนบุรี

ที่อยู่ : 145 ม.8 ต.รัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 32130


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 9,332

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 8,160


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 216,986

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 208,783

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 173,629


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการท่าตูม องค์การบริหารส่วนตำบล ท่าตูม
หน่วยบริการท่าตูม เทศบาลตำบล ท่าตูม
แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล กุดขาคีม
แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ธาตุ
แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล ไผ่
แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล รัตนบุรี
แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล แก
แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัวบาน
แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล โพนโก
แม่ข่ายรัตนบุรี องค์การบริหารส่วนตำบล สนม
แม่ข่ายรัตนบุรี เทศบาลตำบล สนม
แม่ข่ายรัตนบุรี เทศบาลตำบล รัตนบุรี***ข้อมูลประจำเดือน มกราคม ปี 2564

นายศุภกร รัตนคูหะ 

ผจก.กปภ.สาขารัตนบุรี


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน