หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาศรีสะเกษ

ที่อยู่ : 10/32 ถ.กสิกรรม ต.เมืองเหนือ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 32,405

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 36,600


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 843,593

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 918,285

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 664,630


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล คำเนียม
หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ดูน
หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนสัง
หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล ยาง
หน่วยบริการกันทรารมย์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองบัว
หน่วยบริการกันทรารมย์ เทศบาลตำบล กันทรารมย์
หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล สระกำแพงใหญ่
หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล อุทุมพรพิสัย
หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล สำโรง
หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล หนองห้าง
หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย องค์การบริหารส่วนตำบล ก้านเหลือง
หน่วยบริการอุทุมพรพิสัย เทศบาลตำบล กำแพง
หน่วยบริการห้วยทับทัน องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยทับทัน
หน่วยบริการห้วยทับทัน เทศบาลตำบล ห้วยทับทัน
หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล ทุ่งไชย
หน่วยบริการทุ่งไชย องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองหลวง
แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนข่า
แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล ซำ
แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพธิ์
แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล โพนค้อ
แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หญ้าปล้อง
แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองครก
แม่ข่ายศรีสะเกษ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองไผ่
แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลตำบล น้ำคำ
แม่ข่ายศรีสะเกษ เทศบาลเมือง ศรีสะเกษ
หน่วยบริการบึงบูรพ์ เทศบาลตำบลบึงบูรพ์
หน่วยบริการบึงบูรพ์ เทศบาลตำบล บึงบูรพ์***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นายไมตรี เขตตะ 

ผจก.กปภ.สาขาศรีสะเกษ


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน