หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขากันทรลักษ์

ที่อยู่ : 356 ม.6 ต.เวียงเหนือ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 5,345

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 9,600


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 137,501

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 130,711

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 102,467


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการขุนหาญ เทศบาลตำบล สิ
หน่วยบริการขุนหาญ องค์การบริหารส่วนตำบล บักดอง
หน่วยบริการขุนหาญ เทศบาลตำบล กระหวัน
หน่วยบริการขุนหาญ เทศบาลตำบล ขุนหาญ
แม่ข่ายกันทรลักษ์ เทศบาลตำบล หนองหญ้าลาด
แม่ข่ายกันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำอ้อม
แม่ข่ายกันทรลักษ์ องค์การบริหารส่วนตำบล เวียงเหนือ
แม่ข่ายกันทรลักษ์ เทศบาลเมือง กันทรลักษ์***ข้อมูลประจำเดือน พฤษภาคม ปี 2563

นางอนันต์พร รัตนคูหะ 

ผจก.กปภ.สาขากันทรลักษ์

เลื่อนขึ้นข้างบน