หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขามุกดาหาร

ที่อยู่ : 49 ถ.เมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 18,951

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 33,120


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 608,571

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 560,676

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 367,588


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
หน่วยบริการคำชะอี องค์การบริหารส่วนตำบล น้ำเที่ยง
หน่วยบริการคำชะอี องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านซ่ง
หน่วยบริการคำชะอี องค์การบริหารส่วนตำบล คำชะอี
หน่วยบริการคำชะอี เทศบาลตำบล คำชะอี
หน่วยบริการดอนตาล เทศบาลตำบล ดอนตาล
หน่วยบริการนิคมคำสร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล โชคชัย
หน่วยบริการนิคมคำสร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล นิคมคำสร้อย
หน่วยบริการนิคมคำสร้อย องค์การบริหารส่วนตำบล นากอก
หน่วยบริการนิคมคำสร้อย เทศบาลตำบล นิคมคำสร้อย
หน่วยบริการดงหลวง เทศบาลตำบล ดงหลวง
หน่วยบริการหว้านใหญ่ เทศบาลตำบล หว้านใหญ่
หน่วยบริการหว้านใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบล ป่งขามดงหมู
แม่ข่ายมุกดาหาร เทศบาลตำบล บางทรายใหญ่
แม่ข่ายมุกดาหาร เทศบาลตำบล มุก
แม่ข่ายมุกดาหาร เทศบาลตำบล คำอาฮวน
แม่ข่ายมุกดาหาร เทศบาลเมือง มุกดาหาร***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นายนิโรจน์ เที่ยงจิตต์ 

ผจก.กปภ.สาขามุกดาหาร


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน