หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ข้อมูลทั่วไป


ชื่อ กปภ.สาขา : กปภ.สาขาสังขะ

ที่อยู่ : 160 ม.1 ถ.สังขะ-บัวเชด ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ 32150


จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย): 10,242

กำลังผลิตตามออกแบบ (ลบ.ม./ วัน) : 11,760


ปริมาณน้ำผลิต (ลบ.ม.) : 263,557

ปริมาณน้ำผลิตจ่าย (ลบ.ม.) : 253,034

ปริมาณน้ำจำหน่าย (ลบ.ม) : 179,449


พื้นที่บริการ


หน่วยบริการ พื้นที่บริการ
แม่ข่ายสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบล สังขะ
แม่ข่ายสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านชบ
แม่ข่ายสังขะ องค์การบริหารส่วนตำบล คม
แม่ข่ายสังขะ เทศบาลตำบล สังขะ
หน่วยบริการบัวเชด องค์การบริหารส่วนตำบล อาโพน
หน่วยบริการบัวเชด เทศบาลตำบล บัวเชด
หน่วยบริการกาบเชิง เทศบาลตำบลกาบเชิง
หน่วยบริการขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยเหนือ
หน่วยบริการขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล หนองฉลอง
หน่วยบริการขุขันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยใต้
หน่วยบริการขุขันธ์ เทศบาลตำบล เมืองขุขันธ์
หน่วยบริการภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบล โสน
หน่วยบริการภูสิงห์ องค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยตึ้กชู
หน่วยบริการกาบเชิง เทศบาลตำบล กาบเชิง***ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2563

นางสาวธิติมา วาพันสุ 

ผจก.กปภ.สาขาสังขะ


แผนภาพข้อมูล *

* หมายเหตุ: ข้อมูลเดือนล่าสุดอาจจะไม่สมบูรณ์

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8


แผนภาพข้อมูล *

* แหล่งข้อมูล: กองเทคโนโลยีสารสนเทศ กปภ.ข.8 (ข้อมูล ณ เดือนกันยายนของทุกปี)

เลื่อนขึ้นข้างบน