หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

จำนวนผู้ใช้น้ำจำแนกตามหน่วยงานในสังกัดของกปภ.ข.8


ลำดับ กปภ.สาขา จำนวนผู้ใช้น้ำ (ราย)
1 กปภ.สาขาอุบลราชธานี 65,932
2 กปภ.สาขาพิบูลมังสาหาร 5,979
3 กปภ.สาขาเดชอุดม 9,061
4 กปภ.สาขาเขมราฐ 8,439
5 กปภ.สาขาอำนาจเจริญ 12,107
6 กปภ.สาขายโสธร 12,939
7 กปภ.สาขาเลิงนกทา 5,698
8 กปภ.สาขามหาชนะชัย 6,579
9 กปภ.สาขาบุรีรัมย์ 36,869
10 กปภ.สาขาสตึก 7,138
11 กปภ.สาขาลำปลายมาศ 6,203
12 กปภ.สาขานางรอง 11,364
13 กปภ.สาขาละหานทราย 12,885
14 กปภ.สาขาสุรินทร์ 36,511
15 กปภ.สาขาศีขรภูมิ 8,265
16 กปภ.สาขารัตนบุรี 9,753
17 กปภ.สาขาศรีสะเกษ 34,245
18 กปภ.สาขากันทรลักษ์ 5,735
19 กปภ.สาขามุกดาหาร 19,640
20 กปภ.สาขาสังขะ 10,962
กปภ.ข.8(ภาพรวม) 326,304

***ข้อมูลประจำเดือน เมษายน ปี 2565
เลื่อนขึ้นข้างบน