หน้าแรก (การประปาส่วนภูมิภาค)

Accessibility

Contact Menu

ความตัดกันของสี

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

กปภ.มีช่องทางการสื่อสาร การรับเรื่องร้องเรียน และรับฟังความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้


ร้องเรียน / ขอความเป็นธรรม / การแจ้งปัญหา

กปภ.ได้พัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการลูกค้า โดยให้ลูกค้าสามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือเรื่องร้องเรียน ผ่านทาง website กปภ. (https://call1662.pwa.co.th/webuser/cmpform.html) และศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center 1662


สำนักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์

อีเมล: pr@pwa.co.th

หรือ Call Center 1662

โทรสาร 0-2552-1547


กล่องรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า ณ จุดต่างๆ ที่ให้บริการลูกค้า

ทั้งที่สำนักงานใหญ่ และ กปภ.สาขาทั่วประเทศ
เลื่อนขึ้นข้างบน